Bezpieczeństwo świadczonych usług

Obowiązek publikacji

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami, nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek publikacji na swoich stronach internetowych informacji wymienionych w art. 175e ust.1:

Art. 175e Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004

 1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
  1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.

Porady

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych Abonentów i Użytkowników, na niniejszej stronie będą publikowane informacje, poradniki i najnowsze doniesienia o zagrożeniach związanych z używaniem usług telekomunikacyjnych, rekomendowanych środkach ostrożności i przykładowych konsekwencjach braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń, a także odnośniki do innych stron zajmujących się tą tematyką.

 1. Kradzież telefonu
  1. Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko kradzieży urządzenia telekomunikacyjnego?
   • Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w miejscach publicznych.
   • Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie na widocznym miejscu, zwłaszcza kiedy jest w nim otwarte okno. Jeżeli już zostawiasz urządzenie w samochodzie, schowaj je tak, aby nie było widoczne.
   • Kiedy używasz urządzenia w miejscach publicznych, staraj się to robić na tyle dyskretnie, aby nie zwracać szczególnej uwagi na siebie, zwłaszcza jeżeli używasz urządzenie o dużej wartości z tzw. klasy premium. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których nie czujesz się bezpiecznie lub, które są uważane za niebezpieczne.
   • Nie pożyczaj urządzenia nieznanym osobom.
  2. Co zrobić, kiedy urządzenie telekomunikacyjne zostanie skradzione?
  3. Co zrobić, aby zabezpieczyć dostęp do urządzenia telekomunikacyjnego oraz zwiększyć szanse na jego odnalezienie i odzyskanie?
   • Zabezpiecz dostęp do urządzenia za pomocą kodu PIN, symbolu rysowanego na ekranie, poprzez rozpoznawanie przez urządzenie swojej twarzy lub głosu, lub hasła. (patrz instrukcja obsługi urządzenia).
   • Zabezpiecz dostęp do karty SIM za pomocą kodu PIN.
   • Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia, czy nie ma wbudowanych ono innych funkcji zabezpieczających przed nieautoryzowanym użyciem, pomagających w jego odnalezieniu lub kasujących wszystkie dane w urządzeniu w przypadku jego zagubienia lub kradzieży
   • Przechowuj w bezpiecznym miejscu numer IMEI urządzenia. Znajduje się on na oryginalnym pudełku, na specjalnych naklejkach. Aby wyświetlić numer IMEI na ekranie urządzenia wpisz kod *#06# i naciśnij przycisk dzwonienia.
  4. Pamiętaj, aby zawsze wykonywać kopie zapasowe informacji przechowywanych w urządzeniu telekomunikacyjnym, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek w przypadku jego utraty.
 2. Zabezpieczenie przed wirusami, spamem oraz szeroko rozumianym malware, czyli programami, które mogą m. in. spowodować dysfunkcyjne działanie urządzenia telekomunikacyjnego, narażać nas na niechciane koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych, przechwytywać prywatne dane lub dane wykorzystywane do uwierzytelniania użytkownika.
  1. Zawsze należy używać aplikacji zabezpieczających przed malware. Np. program antywirusowy lub pakiet programów typu Internet Security.
  2. Należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia, czy nie zawiera wbudowanych funkcji zabezpieczających.
  3. Nie należy instalować oprogramowania z nieznanych lub z niezaufanych źródeł.
  4. Zawsze należy uważnie czytać informacje wyświetlane podczas instalacji programu i w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości przerwać ją.
  5. Zawsze należy zwracać szczególną uwagę na wymagania programu w zakresie dostępu do poszczególnych funkcjonalności urządzenia, podczas jego instalacji.
 3. Bezpieczne korzystanie ze skrzynki głosowej:
  1. Ustaw kod dostępu PIN do skrzynki głosowej.
  2. Nie stosuj kodu krótszego niż 4 cyfry.
  3. Nie stosuj kodu łatwego do odgadnięcia, np. "0000", "1111", "1234" itp.
  4. Zmieniaj kod dostępu co pewien czas. Np. raz na miesiąc.
  5. Nikomu nie wyjawiaj swojego kodu dostępu do skrzynki głosowej.
  6. Jeżeli uważasz, że twój kod dostępu mógł zostać przez kogoś podejrzany lub odgadnięty, zmień go natychmiast.
 4. Bezpieczne korzystanie z głosowej usługi telekomunikacyjnej:
  1. Nigdy nie oddzwaniaj na numer, którego nie znasz, zwłaszcza jeżeli zaczyna się od innego ciągu znaków niż "+48" lub "0048".
  2. Pamiętaj, że dzwoniąc na numer o podwyższonej opłacie (tzw. Premium Rate), możesz ponosić zdecydowanie wyższy koszt niż podczas rozmowy na zwykły numer krajowy.
   Lista numerów o podwyższonej opłacie znajduje się na stronie UKE: Wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie.
 5. Bezpieczne korzystanie z wiadomości SMS:
  1. Nigdy nie oddzwaniaj lub nie wysyłaj wiadomości na numer, którego nie znasz, zwłaszcza jeżeli zaczyna się od innego ciągu znaków niż "+48" lub "0048"
  2. Pamiętaj, że wysyłając wiadomość SMS na numer o podwyższonej opłacie (tzw. Premium Rate), możesz ponosić zdecydowanie wyższy koszt niż przy wysyłaniu wiadomości SMS na zwykły numer krajowy. Numery o podwyższonej opłacie mają długość 4-ech lub 5-ciu cyfr.
   Lista numerów o podwyższonej opłacie znajduje się na stronie UKE: Wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie.
  3. Pamiętaj, że istnieją także serwisy o podwyższonej opłacie, za które pobierana jest opłata za wiadomości przez Ciebie odebrane. Usługi te wymagają wcześniejszej subskrypcji i wyrażenie zgody na ich świadczenie.
  4. Pamiętaj, że opłata za wiadomość SMS uzależniona jest od ilości użytych znaków i ich kodowania (np. użycie alfabetu polskiego powoduje, iż wiadomość zawiera około dwa razy więcej znaków niż jest wpisane w wiadomości).
 6. Bezpieczne korzystanie z wiadomości MMS:
  1. Nigdy nie oddzwaniaj lub nie wysyłaj wiadomości na numer, którego nie znasz, zwłaszcza jeżeli zaczyna się od innego ciągu znaków niż "+48" lub "0048".
  2. Pamiętaj, że wysyłając wiadomość SMS na numer o podwyższonej opłacie (tzw. Premium Rate), możesz ponosić zdecydowanie wyższy koszt niż przy wysyłaniu wiadomości SMS na zwykły numer krajowy. Numery o podwyższonej opłacie mają długość 4-ech lub 5-ciu cyfr.
   Lista numerów o podwyższonej opłacie znajduje się na stronie UKE: Wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie.
  3. Pamiętaj, że istnieją także serwisy o podwyższonej opłacie, za które pobierana jest opłata za wiadomości przez Ciebie odebrane. Usługi te wymagają wcześniejszej subskrypcji i wyrażenie zgody na ich świadczenie.
  4. Pamiętaj, że opłata za wiadomość MMS jest uzależniona od jej wielkości.