Kupiłeś lub zamierzasz nabyć telefon, tablet lub inne urządzenie z drugiej ręki? A może chcesz sprzedać urządzenie, jakie nabyłeś na raty w Plusie?

Chcesz wiedzieć, czy kupiony sprzęt jest wolny od obciążeń? Możesz to sprawdzić na tej stronie.

Weryfikacji mogą podlegać urządzenia sprzedane w systemie ratalnym od 8.07.2016 roku. Aktualizacja danych następuje w okresach tygodniowych.

UWAGA! Urządzenia do Internetu Domowego (ODU IDU) 200 i (ODU IDU) 300 mają blokadę SIMLOCK. Zdjęcie blokady jest możliwe na wniosek osoby, która nabyła sprzęt w Plusie, po całkowitej spłacie sprzętu.

Dowiedz się więcej


Wszystkie podane dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, a następnie w celach reklamacyjnych, dowodowych oraz w celu monitorowania jakości obsługi. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel w Warszawie. Dane będą przekazane podwykonawcom w zakresie obsługi klienta i IT. Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania, cofnięcia zgód w każdym czasie. Żądania te można składać do Polkomtel a ewentualne skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz dane kontaktowe Polkomtel i Inspektora ochrony danych są dostępne na www.plus.pl/dane-osobowe.