Usługi Premium

Usługi Premium to usługi działające na numerach specjalnych
o podwyższonej opłacie (Premium Rate).

Usługi Premium

Dzięki nim możesz między innymi:

 • pobrać na swój telefon dzwonki, tapety czy gry;
 • korzystać z serwisów rozrywkowych (czaty towarzyskie, wróżby);
 • brać udział w konkursach oraz loteriach SMS-owych (na przykład w radiu lub telewizji);
 • otrzymać dostęp do płatnych materiałów w Internecie;
 • zapłacić za umieszczenie ogłoszenia w Internecie;

Jakie są rodzaje usług Premium?

 • SMS/MMS Premium - to numery 4, 5, 6 cyfrowe zaczynające się od 7, 8, 9. Numery te są płatne za każdą wysłaną wiadomość;
 • SMS/MMS Premium MT - to numery 5, 6 cyfrowe zaczynające się od 5, 6. Numery te są płatne za każdą odebraną wiadomość i są nazywane prenumeratami;
 • Voice Premium – specjalne połączenia głosowe - numery zaczynające się od *7xy. Numery te płatne są za każde rozpoczęte 30 sekund lub za każdą rozpoczęta minutę rozmowy;

Dokładne ceny za korzystanie z usług na numerach Premium Rate znajdziesz tu:

SMS Premium

Zakres numerów SMS Premium/ numer SMS Premium Opłata z VAT Opłata bez VAT
1705 5,00 zł 4,07 zł
1708 8,00 zł 6,50 zł
1710 10,00 zł 8,13 zł
1716 16,00 zł 13,01 zł
1720 20,00 zł 16,26 zł
1724 24,00 zł 19,51 zł
2400 - 2414 0,06 zł 0,05 zł
24001 - 24002 0,06 zł 0,05 zł
2500 0,06 zł 0,05 zł
333 2,52 zł 2,05 zł
7000 – 7099
70000 – 70999
0,62 zł 0,50 zł
7100 – 7199
71000 – 71999
1,23 zł 1,00 zł
7200 – 7299
72000 – 72999
2,46 zł 2,00 zł
7300 – 7399
73000 – 73999
3,69 zł 3,00 zł
7400 – 7499
74000 – 74999
4,92 zł 4,00 zł
7500 – 7599
75000 – 75999
6,15 zł 5,00 zł
7600 – 7699
76000 – 76999
7,38 zł 6,00 zł
7700 – 7799
77000 – 77999
8,61 zł 7,00 zł
7800 – 7899
78000 – 78999
9,84 zł 8,00 zł
7900 – 7999
79000 – 79999
11,07 zł 9,00 zł
8000 – 8099
80000 – 80999
Bezpłatne Bezpłatne
81000 – 81099 0,12 zł 0,10 zł
81500 – 81599 0,18 zł 0,15 zł
Zakres numerów SMS Premium/ numer SMS Premium Opłata z VAT Opłata bez VAT
82000 – 82099 0,24 zł 0,20 zł
82500 – 82599 0,31 zł 0,25 zł
83000 – 83099 0,37 zł 0,30 zł
83500 – 83599 0,43 zł 0,35 zł
84000 – 84099 0,49 zł 0,40 zł
84500 – 84599 0,55 zł 0,45 zł
85000 – 85099 0,62 zł 0,50 zł
91000 – 91099 12,30 zł 10,00 zł
91100 – 91199 13,53 zł 11,00 zł
91200 – 91299 14,76 zł 12,00 zł
91300 – 91399 15,99 zł 13,00 zł
91400 – 91499 17,22 zł 14,00 zł
91500 – 91599 18,45 zł 15,00 zł
91600 – 91699 19,68 zł 16,00 zł
91700 – 91799 20,91 zł 17,00 zł
91800 – 91899 22,14 zł 18,00 zł
91900 – 91999 23,37 zł 19,00 zł
92000 – 92099 24,60 zł 20,00 zł
92100 – 92199 25,83 zł 21,00 zł
92200 – 92299 27,06 zł 22,00 zł
92300 – 92399 28,29 zł 23,00 zł
92400 – 92499 29,52 zł 24,00 zł
92500 – 92599 30,75 zł 25,00 zł

MMS Premium

Zakres numerów MMS Premium Opłata z VAT Opłata bez VAT
2400 – 2414 0,06 zł 0,05 zł
900000 – 900999 0,62 zł 0,50 zł
901000 – 901999 1,23 zł 1,00 zł
902000 – 902999 2,46 zł 2,00 zł
903000 – 903999 3,69 zł 3,00 zł
904000 – 904999 4,92 zł 4,00 zł
905000 – 905999 6,15 zł 5,00 zł
906000 – 906999 7,38 zł 6,00 zł
907000 – 907999 8,61 zł 7,00 zł
908000 – 908999 9,84 zł 8,00 zł
909000 – 909999 11,07 zł 9,00 zł
Zakres numerów MMS Premium Opłata z VAT Opłata bez VAT
910000 – 910999 12,30 zł 10,00 zł
911000 – 911999 13,53 zł 11,00 zł
912000 – 912999 14,76 zł 12,00 zł
913000 – 913999 15,99 zł 13,00 zł
914000 – 914999 17,22 zł 14,00 zł
915000 – 915999 18,45 zł 15,00 zł
916000 – 916999 19,68 zł 16,00 zł
917000 – 917999 20,91 zł 17,00 zł
918000 – 918999 22,14 zł 18,00 zł
919000 – 919999 23,37 zł 19,00 zł
920000 – 920999 24,60 zł 20,00 zł

Voice Premium

Zakres numerów Opłata z VAT Opłata bez VAT
*70y 0,62 zł 0,50 zł
*71y 1,23 zł 1,00 zł
*72y 2,46 zł 2,00 zł
*73y 3,69 zł 3,00 zł
*74y 4,92 zł 4,00 zł
*75y 6,15 zł 5,00 zł
*76y 7,38 zł 6,00 zł
*77y 8,61 zł 7,00 zł
*78y 9,84 zł 8,00 zł
*79y 11,07 zł 9,00 zł

x – dowolna cyfra z zakresu 0 – 9 y – dowolny ciąg cyfr z zakresu 0 – 9

Od *70y do *74y – naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 60 sekund

Od *75y do *79y – naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 30 sekund

Usługa Zwrotny SMS, MMS*

Zakres numerów/ numer Opłata za wiadomość dostarczoną w ramach usługi z VAT Opłata za wiadomość dostarczoną w ramach usługi bez VAT
1020 5,00 zł 4,07 zł
1605 5,00 zł 4,07 zł
1606 6,00 zł 4,88 zł
1607 7,00 zł 5,69 zł
1608 8,00 zł 6,50 zł
1609 9,00 zł 7,32 zł
1610 10,00 zł 8,13 zł
1611 11,00 zł 8,94 zł
1612 12,00 zł 9,76 zł
1613 13,00 zł 10,57 zł
1614 14,00 zł 11,38 zł
1615 15,00 zł 12,20 zł
1616 16,00 zł 13,01 zł
1617 17,00 zł 13,82 zł
1618 18,00 zł 14,63 zł
1619 19,00 zł 15,45 zł
1620 20,00 zł 16,26 zł
1621 21,00 zł 17,07 zł
1622 22,00 zł 17,89 zł
1623 23,00 zł 18,70 zł
1624 24,00 zł 19,51 zł
1625 25,00 zł 20,33 zł
2030 1 zł 0,81 zł
3000 10 zł 8,13 zł
8849 72,57 zł 59,00 zł
8810 24,60 zł 20,00 zł
50100 - 50199 0,01 zł 0,01 zł
50200 - 50299 0,02 zł 0,02 zł
50300 - 50399 0,04 zł 0,03 zł
50400 - 50499 0,05 zł 0,04 zł
50500 - 50599 0,06 zł 0,05 zł
50600 - 50699 0,07 zł 0,06 zł
50700 - 50799 0,09 zł 0,07 zł
50800 - 50899 0,10 zł 0,08 zł
50900 - 50999 0,11 zł 0,09 zł
Zakres numerów/ numer Opłata za wiadomość dostarczoną w ramach usługi z VAT Opłata za wiadomość dostarczoną w ramach usługi bez VAT
51000 - 51099 0,12 zł 0,10 zł
52000 - 52099 0,24 zł 0,20 zł
53000 - 53099 0,37 zł 0,30 zł
54000 - 54099 0,49 zł 0,40 zł
55000 - 55099 0,62 zł 0,50 zł
56000 - 56099 0,74 zł 0,60 zł
57000 - 57099 0,86 zł 0,70 zł
58000 - 58099 0,99 zł 0,80 zł
59000 - 59099 1,11 zł 0,90 zł
60100 - 60199 1,23 zł 1 zł
60200 - 60299 2,46 zł 2 zł
60300 - 60399 3,69 zł 3 zł
60400 - 60499 4,92 zł 4 zł
60500 - 60599 6,15 zł 5 zł
60600 - 60699 7,38 zł 6 zł
60700 - 60799 8,61 zł 7 zł
60800 - 60899 9,84 zł 8 zł
60900 - 60999 11,07 zł 9,00 zł
61000 - 61099 12,30 zł 10,00 zł
61100 - 61199 13,53 zł 11,00 zł
61200 - 61299 14,76 zł 12,00 zł
61300 - 61399 15,99 zł 13,00 zł
61400 - 61499 17,22 zł 14,00 zł
61500 - 61599 18,45 zł 15,00 zł
61600 - 61699 19,68 zł 16,00 zł
61700 - 61799 20,91 zł 17,00 zł
61800 - 61899 22,14 zł 18,00 zł
61900 - 61999 23,37 zł 19,00 zł
62000 - 62099 24,60 zł 20,00 zł
62100 - 62199 25,83 zł 21,00 zł
62200 - 62299 27,06 zł 22,00 zł
62300 - 62399 28,29 zł 23,00 zł
62400 - 62499 29,52 zł 24,00 zł
62500 - 62599 30,75 zł 25,00 zł

*Wysłanie wiadomości na numery Zwrotny SMS, MMS jest bezpłatne.

Dostęp do numerów niegeograficznych

Numer Opłata z VAT Opłata bez VAT Sposób naliczania opłaty
numery zaczynające się od cyfr 70x2y 1,29 zł 1,05 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x3y 2,08 zł 1,69 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x4y 2,58 zł 2,10 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x5y 3,69 zł 3 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x6y 4,25 zł 3,46 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x7y 4,92 zł 4 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x8y 7,69 zł 6,25 zł Minuta
numery zaczynające się od cyfr 70x9y 9,99 zł 8,12 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 0y 0,72 zł 0,58 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 1y 1,43 zł 1,16 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 2y 2,50 zł 2,03 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 3y 3,92 zł 3,19 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 4y 4,99 zł 4,06 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 5y 6,42 zł 5,22 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 6y 9,99 zł 8,12 zł Połączenie
numery zaczynające się od cyfr 704 7y 12,48 zł 10,15 zł Połączenie

y – dowolny ciąg 5 cyfr z zakresu od 0 do 9

X - dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9 z wyłączeniem cyfry 4

Minuta - naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 60 sekund

Połączenie - jednorazowa opłata za całe połączenie

Rejestr usług Premium Rate

Regulaminy i cenniki usług Premium znajdują się również na stronach organizatorów tych usług (np. organizatora konkursu). Natomiast na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajduje się rejestr wszystkich usług Premium Rate. Chcesz sprawdzić jaki usługodawca świadczy usługi na danym numerze?

Sprawdź

Jak bezpiecznie korzystać z usług Premium i kontrolować koszty?

W Plus dajemy Ci możliwość ustawienia limitów kwotowych, abyś miał możliwość kontrolowania wysokości ponoszonych opłat.
Ustawienie limitów kwotowych dla usług Premium jest darmowe. Jeżeli chcesz je włączyć lub wyłączyć:

 • zadzwoń do Biura Obsługi Klienta,
 • odwiedź najbliższy salon Plus
 • lub wyślij bezpłatny SMS na numer 2601
Rodzaj limitu Aktywacja Kwota
limit kwotowy na wszystkie usługi premium rate.

ustawienie tego limitu pozwoli ci na korzystanie z usług premium rate do wysokości ustawionego limitu. pozwoli ci także odbierać i wysyłać darmowe smsy z numerów premum rate.
ZABLOKUJ KWOTA w pln, która może zostać ustawiona jako limit
35, 50, 75, 100, 200

Jeżeli chcesz wyłączyć blokadę całkowicie:

 • zadzwoń do Biura Obsługi Klienta lub
 • odwiedź najbliższy salon Plus.
Masz także możliwość ustawienia innej wysokości limitu jedynie na jednym rodzaju usługi Premium Rate. W tym celu wyślij SMS na numer 2601 zgodnie z poniższą tabelą. W odpowiedzi na SMS otrzymasz dwie propozycje progu kwotowego najbliższego kwocie, którą podałeś. Należy ponownie wysłać SMS-a o treści podanej w tabeli. Zmiana nastąpi max do 24 h po przyjęciu zlecenia.

Limity kwotowe na poszczególne rodzaje usług Premium Rate
Rodzaj usługi Aktywacja Szczegóły
SMS Premium LIMIT SMS wybrana kwota SMS
(wysyłanie)
MMS Premium LIMIT MMS wybrana kwota MMS
(wysyłanie)
Połączenia głosowe LIMIT GL wybrana kwota GL
(połączenia wychodzące na numery zaczynające się od 605 70xxxx, *7xy, 70xxx)
SMS/MMS MT LIMIT MT wybrana kwota MT
(wysyłanie i odbieranie SMS MT)

Jeśli ustawisz sobie dwa, lub więcej limitów to nadrzędny będzie ten, który jest ustawiony na mniejsza kwotę - np. limit na wszystkie usługi Premium Rate w wysokości 50 zł, a limit na SMS Premium w wysokości 100 zł, będzie oznaczał, że będziesz mógł z usług SMS Premium także skorzystać jedynie do wysokości 50 zł.

Przykłady treści SMS:

 • ZABLOKUJ 50
 • LIMIT SMS 30
 • LIMIT MMS 100

Kto wysyła mi wiadomości Premium?

Wiadomości dotyczące usług Premium pochodzą od firm, które świadczą usługi na numerach Premium. Plus jest jedynie odpowiedzialny za dostarczenie tych wiadomości. Korzystanie z serwisów Premium wiąże się z akceptacją regulaminów poszczególnych dostawców, dlatego możesz dostawać SMS-y z informacjami handlowymi od firm, z których usług skorzystałeś, nawet jeśli zastrzegłeś, że nie chce otrzymywać informacji marketingowych od Plus.