Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie Planu połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero 2 sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero 2 sp. z o.o.

16.09.2021
Zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 8 września został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. i Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Stanów Zjednoczonych nr 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767
Zobacz szczegóły
Decyzja UOKiK nr DOZIK 2/2021

Decyzja UOKiK nr DOZIK 2/2021

28.06.2021
W dniu 21.4.2021 r. została wydana decyzja Prezesa UOKiK dotycząca wybranych zagadnień związanych z usługami o podwyższonej opłacie.
Uprzejmie informujemy, iż na kanwie przywołanej Decyzji, sieć Plus wprowadzi specjalną procedurę reklamacyjną, która będzie miała zastosowanie do rozpatrywanych reklamacji Klientów odnośnie usług premium, zakresu udzielanych informacji w odpowiedziach na reklamacje oraz dostosujemy proces reklamacyjny w taki sposób, aby Klienci sieci Plus mieli szeroki dostęp do niezbędnych informacji o podmiocie realizującym świadczenie dodatkowe, jak i samym świadczeniu dodatkowym.
Zobacz szczegóły
Bezpieczeństwo świadczonych usług

Bezpieczeństwo świadczonych usług

23.06.2021
  • Problemy z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, telefonem lub kartą SIM
  • Zmiany na koncie klienta
  • Bezpieczeństwo korzystania z mobilnych usług bankowych
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. zmianie ulegną regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksy do takich umów, umowy cesji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875) zmieniającej m.in ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od dnia 21.12.2020 r., od dnia 1.01.2021 r. i od dnia 8.01.2021 r.

Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od dnia 21.12.2020 r., od dnia 1.01.2021 r. i od dnia 8.01.2021 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zmiana regulaminu w zakresie przepadania środków oraz zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.Od dnia 1.01.2021 r, nastąpi obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za MMS oraz transmisję danych.Od dnia 8.01.2021 r. zostaną podniesione stawki za minutę, SMS, MMS i 1 MB w cennikach krajowych i w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (na kartę) oraz stawki dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia głosowe wykonane, odebrane i za wiadomości SMS oraz nastąpi zmiana okresu karencji w cennikach krajowych.

Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.

Zobacz szczegóły
Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

10.10.2014
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, Polkomtel Sp. z o.o. informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.
Zobacz szczegóły
Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

01.08.2014
Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od osób, które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa.
Zobacz szczegóły
Informacja o telefonach

Informacja o telefonach

07.05.2013
Uprzejmie informujemy, że pamięć użytkowa telefonu może być inna niż deklarowana w specyfikacji danego modelu. Kupując telefon w Plusie otrzymują Państwo produkt z ustawieniami operatora. Oznacza to, że oferowany Państwu telefon został wzbogacony m. in. o animacje, tapety, dzwonki i gry.
Zobacz szczegóły