• Order

Aktualności i komunikaty

Promocje dla Wielkiej Brytanii

Promocje dla Wielkiej Brytanii

dla abonentów korzystających z usługi połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych od dnia 24 grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej
Zmiany warunków świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2024 r. - obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Zmiany warunków świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2024 r. - obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zmianę ceny hurtowej za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Dowiedz się więcej
Zamknięcie promocji Darmowy dostęp do LTE w ofertach na kartę

Zamknięcie promocji Darmowy dostęp do LTE w ofertach na kartę

Uprzejmie informujemy że promocja: „Darmowy dostęp do LTE” zostanie zamknięte z dniem 30.12.2023. Dostęp do technologii LTE będzie możliwy na dotychczasowych zasadach zgodnie z Regulaminami świadczenia usług ofert na kartę.

Rezygnacja Polkomtel ze stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk

Rezygnacja Polkomtel ze stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. Polkomtel Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przestaje stosować Kodeks Dobrych Praktyk - „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych”, który ma zastosowanie do odbiorców końcowych energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

Obniżenie rachunku za energię elektryczną o 125,34 zł dla gospodarstw domowych

Obniżenie rachunku za energię elektryczną o 125,34 zł dla gospodarstw domowych

Szanowni Państwo,

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że na podstawie § 50b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jednorazowo obniży wyliczoną kwotę należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o kwotę 125,34 zł, jeżeli odbiorca ten:
a) w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r., lub
b) zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu Polkomtel Sp. z o.o., lub
c) wyraził zgodę na otrzymywanie od Polkomtel Sp. z o.o. korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub
d) wyraził zgodę na otrzymywanie od Polkomtel Sp. z o.o. informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Polkomtel Sp. z o.o. , lub
e) jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub
f) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Obniżenie zostanie zastosowane w stosunku do każdego punktu poboru energii odbiorcy i zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ostatniej fakturze za energię elektryczną za 2023 r.

Jednocześnie Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w terminie do 17 października 2023 r. mogą Państwo zweryfikować i potwierdzić poprawność swoich danych znajdujących się w bazie Polkomtel sp. z o.o. oraz wyrazić zgody, o których mowa powyżej, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora).