• Order

Aktualności i komunikaty

Obowiązek informacyjny Rozporządzeniem MKiŚ - obniżka cen energii

Obowiązek informacyjny Rozporządzeniem MKiŚ - obniżka cen energii

26.09.2023

Szanowni Państwo,

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że na podstawie § 50b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jednorazowo obniży wyliczoną kwotę należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o kwotę 125,34 zł, jeżeli odbiorca ten:
a) w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r., lub
b) zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu Polkomtel Sp. z o.o., lub
c) wyraził zgodę na otrzymywanie od Polkomtel Sp. z o.o. korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub
d) wyraził zgodę na otrzymywanie od Polkomtel Sp. z o.o. informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Polkomtel Sp. z o.o. , lub
e) jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub
f) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Obniżenie zostanie zastosowane w stosunku do każdego punktu poboru energii odbiorcy i zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ostatniej fakturze za energię elektryczną za 2023 r.

Jednocześnie Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w terminie do 17 października 2023 r. mogą Państwo zweryfikować i potwierdzić poprawność swoich danych znajdujących się w bazie Polkomtel sp. z o.o. oraz wyrazić zgody, o których mowa powyżej, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora).

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – Komunikat w sprawie przetwarzania danych osobowych

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – Komunikat w sprawie przetwarzania danych osobowych

25.09.2023

Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 (02-673 Warszawa), wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 14 RODO w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („dalej: „Ustawa”), informuje, że przetwarza, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane związane z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom, w szczególności dane o połączeniach oraz numery MSISDN. Przedmiotowe dane są lub mogą być pozyskiwane od innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych objętych niniejszym obowiązkiem w celach związanych z realizacją przepisów Ustawy. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w Ustawie. Informujemy o prawie do żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@plus.pl.

Zmiana praktyki w procesach wymiany karty sim oraz przeniesienia numeru na inną osobę

Zmiana praktyki w procesach wymiany karty sim oraz przeniesienia numeru na inną osobę

22.09.2023

Polkomtel sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego będzie możliwość dokonania:

  • wymiany karty sim
  • cesji
  • przerejestrowania użytkownika karty prepaid

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem lub pełnomocnictwa zwykłego (w formie pisemnej), po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta zakresu udzielonego pełnomocnictwa z Abonentem.

Wzór pełnomocnictwa zwykłego znajduje się tu

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

25.08.2023
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych
Zobacz szczegóły
Informacja o zwrocie opłaty za pakiety „Plus Internet Extra”

Informacja o zwrocie opłaty za pakiety „Plus Internet Extra”

14.07.2023
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w odniesieniu do Konsumentów korzystających z usługi „LTE bez końca”, którzy podlegali zasadzie Fair-Usage-Policy („FUP”) w ramach umów oferty Internet - postanowił wypłacić zwrot równowartości poniesionej opłaty przez wspomnianych wyżej Abonentów, którzy - w związku lub bez związku z ograniczeniem prędkości po wyczerpaniu limitu podstawowego - w okresie od 19.07.2020 r. do 18.07.2021 r. kupili od Spółki pakiet dodatkowy „Plus Internet Extra”.
Zobacz szczegóły
Regulamin zwrotu niewykorzystanych środków dla abonentów usług przedpłaconych

Regulamin zwrotu niewykorzystanych środków dla abonentów usług przedpłaconych

28.06.2023

Informujemy, że z dniem 28.06.2023 Polkomtel wprowadził możliwość uzyskania przez Abonentów zwrotu niewykorzystanych środków dla abonentów usług przedpłaconych. Szczegóły dotyczące warunków uzyskania zwrotu określone zostały w załączonym Regulaminie zwrotu niewykorzystanych środków dla abonentów usług przedpłaconych.

Regulamin

Zamknięcie Promocji „Pakiet POMOC dla UA na 90 dni”

Zamknięcie Promocji „Pakiet POMOC dla UA na 90 dni”

15.06.2023

Uprzejmie informujemy, że Promocja „Pakiet POMOC dla UA na 90 dni” dla Klientów korzystających z ofert na Kartę zostaje zamknięta z dniem 15.07.2023r. Jeśli obecnie z niej korzystasz Twój okres ważności się nie zmieni i będziesz mógł z niej korzystać do końca aktualnego okresu ważności, ale nie będzie możliwości ponownego jej włączenia.

Promocje dla Wielkiej Brytanii

Promocje dla Wielkiej Brytanii

31.05.2023
dla abonentów korzystających z usługi połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych od dnia 24 grudnia 2021 r.
Zobacz szczegóły
Plan połączenia spółek Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Plan połączenia spółek Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

23.03.2023
Plan połączenia spółek Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

Plan połączenia Polkomtel TM Rental (pdf)
Zmiana w cennikach usług telekomunikacyjnych ofert na kartę

Zmiana w cennikach usług telekomunikacyjnych ofert na kartę

15.12.2022
Zmiany w cennikach i regulaminach usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od 7 lutego 2023r.
Zobacz szczegóły
Zamknięcie promocji „Rok Ważności Konta w Plushu” oraz „Rok ważności Konta za 0 zł

Zamknięcie promocji „Rok Ważności Konta w Plushu” oraz „Rok ważności Konta za 0 zł

05.12.2022
Uprzejmie informujemy że promocje: Rok Ważności Konta w Plushu oraz Rok Ważności Konta za 0 zł zostaną zamknięte z dniem 05.01.2023. Wydłużona ważność konta jaką otrzymali Państwo w ramach promocji dalej będzie obowiązywała.
Zmiany warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2023 r. - obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Zmiany warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2023 r. - obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

30.11.2022
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zmianę ceny hurtowej za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
Zobacz szczegóły
Promocje dla Wielkiej Brytanii

Promocje dla Wielkiej Brytanii

30.11.2022
dla abonentów korzystających z usługi połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej od dnia 24 grudnia 2021 r.
Zobacz szczegóły
Zmiany regulaminów usług dodatkowych od 1.01.2023 r. związane z dostosowaniem do nowelizacji Ustawy o prawach konsumenta

Zmiany regulaminów usług dodatkowych od 1.01.2023 r. związane z dostosowaniem do nowelizacji Ustawy o prawach konsumenta

28.11.2022
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337) zaczną obowiązywać dodatkowe regulacje w zakresie praw konsumenta.
Zobacz szczegóły
Wydłużenie okresu zawieszenia usług

Wydłużenie okresu zawieszenia usług

07.06.2022

Uprzejmie informujemy, że z dniem 07.06.2022 w regulaminach promocji

Bez limitu i 20 GB 5G
Bez limitu i 15 GB
Internet, rozmowy bez limitu
Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu
Ja + Rozmowy do wszystkich
Ja + Rozmowy do wszystkich 2
Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich
Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB
Ja + Rozmowy i SMSy bez limitu do wszystkich
Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB
Pakiet internet 3 GB
Pakiety internetowe
Rozmawiaj bez limitu
Rozmowy, SMSy bez limitu i Internet
Rozmowy, SMS, MMS bez limitu
Rozmowy bez limitu
Rozmawiaj, SMS-uj, MMS-uj bez limitu
Rozmowy i SMSy bez limitu w sieci
SMS, MMS bez limitu
#zostanwdomu 20 GB

nastąpiła zmiana, polegająca na wydłużeniu okresu zawieszenia usług (ze względu na brak środków na koncie na odnowienie promocji), z 30 dni na 120 dni.

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 lipca 2022r.

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 lipca 2022r.

31.05.2022
Obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz inne zmiany
Zobacz szczegóły
Zamknięcie Promocji „500 minut na Ukrainę”, „10 GB UKRAINA”

Zamknięcie Promocji „500 minut na Ukrainę”, „10 GB UKRAINA”

19.04.2022
Uprzejmie informujemy, że Promocje „500 minut na Ukrainę”, „10 GB UKRAINA” dla Abonentów korzystających z ofert na abonament zostają zamknięte z dniem 19.05.2022 r.
Zamknięcie promocji „SMARTFONY DLA OBYWATELI UKRAINY”

Zamknięcie promocji „SMARTFONY DLA OBYWATELI UKRAINY”

01.04.2022
Uprzejmie informujemy, że z dniem 8.04.2022 r., w związku z wyczerpaniem zapasów magazynowych Promocja „SMARTFONY DLA OBYWATELI UKRAINY” zostaje zamknięta.
Спеціальна пропозиція для українських клієнтів - Specjalna oferta dla Klientów Ukraińskich

Спеціальна пропозиція для українських клієнтів - Specjalna oferta dla Klientów Ukraińskich

24.02.2022
Ми підтримуємо громадян України в Польщі! Зв'язок із близькими та друзями в Україні в цей важкий час є надзвичайно важливим. Саме тому ми підготували пакет безплатних хвилин, зменшення оплат на дзвінки в усій Україні та Інтернет-пакет, необхідний для користування месенджерами. Wspieramy obywateli ukraińskich w Polsce! Kontakt z najbliższymi i przyjaciółmi na Ukrainie, w tak trudnym momencie jest niezmiernie ważny. Dlatego przygotowaliśmy pakiet darmowych minut, obniżenie stawki na połączenia w całej Ukrainie oraz pakiet internetowy niezbędny do korzystania z komunikatorów.
Zobacz szczegóły
Serwis HBO GO zmienia nazwę na HBO Max

Serwis HBO GO zmienia nazwę na HBO Max

14.02.2022
8 marca 2022 r. serwis HBO GO, w wyniku decyzji jego dostawcy, zmieni nazwę na HBO Max. Jeśli posiadasz HBO GO w swojej Umowie, nadal będziesz mógł korzystać z serwisu oferowanego pod nową nazwą HBO Max, zgodnie z zawartą umową. Cena Twojej usługi nie zmieni się, a Twoje konto w serwisie zachowa ważność. Dane logowania do platformy HBO Max pozostaną te same.
Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 marca 2022 r.

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 marca 2022 r.

19.01.2022
Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od 1 marca 2022 r.
Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2022r.

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2022r.

30.11.2021
Obniżka wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz inne zmiany
Zobacz szczegóły
Decyzja UOKiK nr DOZIK 2/2021

Decyzja UOKiK nr DOZIK 2/2021

28.06.2021
W dniu 21.4.2021 r. została wydana decyzja Prezesa UOKiK dotycząca wybranych zagadnień związanych z usługami o podwyższonej opłacie.
Uprzejmie informujemy, iż na kanwie przywołanej Decyzji, sieć Plus wprowadzi specjalną procedurę reklamacyjną, która będzie miała zastosowanie do rozpatrywanych reklamacji Klientów odnośnie usług premium, zakresu udzielanych informacji w odpowiedziach na reklamacje oraz dostosujemy proces reklamacyjny w taki sposób, aby Klienci sieci Plus mieli szeroki dostęp do niezbędnych informacji o podmiocie realizującym świadczenie dodatkowe, jak i samym świadczeniu dodatkowym.
Zobacz szczegóły
Bezpieczeństwo świadczonych usług

Bezpieczeństwo świadczonych usług

23.06.2021
  • Problemy z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, telefonem lub kartą SIM
  • Zmiany na koncie klienta
  • Bezpieczeństwo korzystania z mobilnych usług bankowych
Zobacz szczegóły
Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu od 1 stycznia 2021 r.

31.12.2020
Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 stycznia 2021 r. – obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu od dnia 01.01.2021 r.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu od dnia 01.01.2021 r.

30.11.2020
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżka stawek związanych z transmisją danych oraz zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu i połączeń międzynarodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. – zmiany w cennikach
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. zmianie ulegną regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksy do takich umów, umowy cesji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875) zmieniającej m.in ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.

Zobacz szczegóły
Zamknięcie promocji „Bonusy po doładowaniu"

Zamknięcie promocji „Bonusy po doładowaniu"

19.11.2020
Dotyczy taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, Nowy Plush, Ja + Na Kartę, Ja + Na Kartę I i Plush na Kartę. Informujemy, że z dniem 21.12.2020 r. zostanie zamknięta promocja „Bonusy po doładowaniu", przyznająca dodatkowe środki w wysokości 15 zł do doładowania kwotą 100 – 149 zł lub 30 zł do doładowania za 150 zł.
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2020 r. - obniżka stawek

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2020 r. - obniżka stawek

29.11.2019
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zobacz szczegóły
Zmiany w Cennikach od dnia 15 maja 2019 r., obniżka cen połączeń i SMS międzynarodowych

Zmiany w Cennikach od dnia 15 maja 2019 r., obniżka cen połączeń i SMS międzynarodowych

12.04.2019
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009, z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cenników
Zobacz szczegóły
Wyłączenie usługi Multisim

Wyłączenie usługi Multisim

23.01.2019
Polkomtel sp. z o.o. informuje, iż od dnia 25.02.2019 usługa Multi Sim dla klientów indywidualnych zostanie wyłączona. Usługa oferowała możliwość korzystania z dwóch kart SIM umieszczonych w oddzielnych terminalach, przy posługiwaniu się jednym numerem telefonu w ramach jednego rachunku. Wyłączenie usługi nie będzie miało wpływu na inne usługi z których Państwo korzystają w sieci Plus.
Ostrzeżenie o e-mailach z fałszywymi fakturami

Ostrzeżenie o e-mailach z fałszywymi fakturami

21.12.2018
Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od klientów, którzy otrzymali e-maile będące próbą oszustwa. Wiadomości te zawierają informację o rzekomej fakturze VAT lub nadpłacie z prośbą o zapoznanie się z jej szczegółami pod wskazanym linkiem. Link prowadzi do pliku o rozszerzeniu .zip (3 ostatnie litery nazwy pliku) ze złośliwym oprogramowaniem.
Zobacz szczegóły
Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

12.12.2018
POLKOMTEL informuje, że od dnia 12 grudnia 2018 r. nie udostępnia już abonentom zmiany warunków umowy w trybie opisanym w usuniętych przepisach prawa.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2019 r. - obniżka stawek

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2019 r. - obniżka stawek

30.11.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zobacz szczegóły
Dodanie nowej usługi do Cenników

Dodanie nowej usługi do Cenników

30.11.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. do Cennika Taryf: JA plus Mix, Mix20 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix20 dla Abonentów, Mix6 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix6 dla Abonentów, Mix7 (umowy po 12.02.2015), Mix7, MixV, Plush Mix (umowy po 12.02.2015), Plush Mix, Planu cenowego Mix4 oraz Planu cenowego Mix4 duo dodana zostaje nowa usługa – możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych i korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w Kosowie.
Zobacz szczegóły
Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

10.09.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w wyniku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 7 września 2018 r. decyzji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 10 października 2018 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zobacz szczegóły
Informacja o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

Informacja o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

10.08.2018
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 12 września 2018 r. zmianie ulegną Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Komunikaty o zagrożeniu za pomocą SMS. Informacja dla abonentów sieci ruchomej POLKOMTEL o nowym celu przetwarzania danych

Komunikaty o zagrożeniu za pomocą SMS. Informacja dla abonentów sieci ruchomej POLKOMTEL o nowym celu przetwarzania danych

29.06.2018
12 grudnia 2018 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nakładające na operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej prawny obowiązek wysyłania, na żądanie Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikatów o zagrożeniach.
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid

Zmiany w warunkach świadczenia Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid

29.05.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 29.06.2018 r. zmienią się warunki Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid
Zobacz szczegóły
Informacja o zmiane w cennikach prepaid

Informacja o zmiane w cennikach prepaid

28.05.2018
Zmiany w warunkach świadczenia usług międzynarodowych i usług roamingu dla taryf: Nowy Simplus, 36.6, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Twój Profil, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, PiszMów Dobowy, Simplus, Sami Swoi, Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Team 7, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez limitu, Plush bez limitu, Easy, JA + NA KARTĘ, PLUSH na Kartę, Nowy Plush, JA + NA KARTĘ I, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę od dnia 29 czerwca 2018 r. Wprowadzenie nowego Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ)
Zobacz szczegóły
Aktualizacja Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

Aktualizacja Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

25.04.2018
Z dniem 25 maja 2018 r., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Polkomtel Sp. z o.o. aktualizuje Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

27.12.2017
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Promocja Wznowienie

Promocja Wznowienie

01.12.2017
Informujemy, że tylko do 08.01.2018 jest szansa odzyskać numer w ofercie na kartę, który został zablokowany ze względu na brak rejestracji.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

27.11.2017
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Zamknięcie Promocji "Pakiety Facebook"

Zamknięcie Promocji "Pakiety Facebook"

11.09.2017
Informujemy, że z dniem 11 października 2017 r. zamknięta zostanie Promocja "Pakiety Facebook".
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

16.08.2017
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają niżej wymienione promocje roamingowe.
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

21.07.2017
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają promocje roamingowe
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług – dodanie nowej usługi

Zmiany w warunkach świadczenia usług – dodanie nowej usługi

21.07.2017
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 21 sierpnia 2017 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez dodanie nowej usługi - usługi roamingu międzynarodowego - do wymienionych niżej taryf i promocyjnych planów cenowych, w których usługa ta nie jest dostępna.
Zobacz szczegóły
Zamknięcie promocji 7-dniowych w Plus na Kartę

Zamknięcie promocji 7-dniowych w Plus na Kartę

10.07.2017
Informujemy, że z dniem 10 lipca 2017 r. promocje 7-dniowe w Plus na Kartę zostają zamknięte
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie cenników

Informacje o zmianie cenników

14.06.2017
Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych i regulaminach promocji roamingowych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów

Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów

14.06.2017
Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów ofert Plus Abonament, Plus Internet, Plus Firma, MixPlus, Plus Mix i Mix od dnia 15 czerwca 2017 r.
Zobacz szczegóły
Przedłużenie promocji roamigowych (archiwalna)

Przedłużenie promocji roamigowych (archiwalna)

14.05.2017
Informacje o promocjach w roamingu
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie cenników (archiwalna)

Informacje o zmianie cenników (archiwalna)

14.05.2017
Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Zmiany w Cennikach - obniżenie stawek za transmisję danych. (archiwalna)

Zmiany w Cennikach - obniżenie stawek za transmisję danych. (archiwalna)

14.05.2017
Zmiany w Cennikach świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadzana od dnia 15 czerwca 2017 r., polegająca na obniżeniu stawek za transmisję danych.
Zobacz szczegóły
Obowiązki dostawcy usługi dostępu do internetu

Obowiązki dostawcy usługi dostępu do internetu

09.03.2017
Informacje o maksymalnych prędkościach przesyłania danych w sieci Polkomtel sp. z o.o. w poszczególnych technologiach
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie cenników

Informacje o zmianie cenników

02.03.2017
POLKOMTEL Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 28 marca 2017 r. do cenników dodana zostanie nowa usługa - transmisja danych w technologii LTE.
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o

Informacje o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o

01.12.2016
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach

Zmiany w regulaminach

18.10.2016
Od 17.11.2016 r. zmianie ulegają regulaminy usług: "JA + Dostęp do LTE w Taryfie Nowy Internet Plus na Kartę", Regulamin Promocji "Ja + Darmowy Dostęp do LTE w Plusie na Kartę". Usługa LTE zostanie udostępniona w roamingu.
Migracja Plus Chmura

Migracja Plus Chmura

25.08.2016
W związku z wdrożeniem nowej wersji usługi Plus Chmura prosimy o zarchiwizowanie swoich danych do 14.10.2016. W tym celu należy zapisać je na dysku komputera lub na innym nośniku, np. pen drive, dysk zewnętrzny.
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

27.06.2016
Z dniem 25 lipca 2016 r. ulegają zmianie Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Przedłużenie promocji

Przedłużenie promocji

16.05.2016
Informujemy, że promocja "2 x więcej Internetu" dla Abonentów Na Kartę korzystających z taryfy JA + NA KARTĘ zostaje przedłużona do 30.09.2016 r.
Zobacz szczegóły
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polkomtel

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polkomtel

05.04.2016
Niniejszym informujemy, iż w dniu 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę w KRS dla POLKOMTEL sp. z o.o., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki POLKOMTEL sp. o. o. do kwoty: 3.525.300.000,00 (trzy miliardy pięćset dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) złotych.
Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 30 kwietnia 2016 r., w tym zmiana (obniżka) stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 30 kwietnia 2016 r., w tym zmiana (obniżka) stawek w roamingu w Unii Europejskiej

30.03.2016
Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 30 kwietnia 2016 r., nastąpi zmiana cen usług świadczonych Państwu przez Polkomtel Sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły
Koniec promocji

Koniec promocji

21.03.2016
Uprzejmie informujemy, że dnia 21.04.2016r. promocje: „Ja + Rozmowy do wszystkich (7 dni)", „Ja + Rozmowy na komórkowe i 0,5 GB (7 dni)", „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 0,5 GB (7 dni)", „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB (7 dni)" zostają zakończone i nie będzie możliwe ich włączenia. Klienci, którzy włączyli je przed ww. data będą korzystali z nich do końca Okresu ważności Promocji.
Koniec promocji "Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena"

Koniec promocji "Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena"

16.02.2016
Informujemy, że od dnia 17.03.2016 roku Promocja „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena" zostaje zakończona i nie będzie możliwe jej włączenie. Klienci, którzy włączyli Promocję „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł - przecena" przed 17.03.2016 r. będą mogli z niej korzystać na dotychczasowych warunkach do końca Okresu ważności promocji.
Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

16.01.2016
Niniejszym informujemy, że z dniem 14.01.2016 roku ulega zmianie adres firmy Polkomtel Sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Platforma ODR

Platforma ODR

11.01.2016
Platforma ODR ma ułatwiać rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług
Zobacz szczegóły
Koniec promocji doładowań

Koniec promocji doładowań

28.12.2015
Informujemy, że z dniem 9.01 2016 r. Promocja "40% gratis w piątki", przestaje obowiązywać.
Zmiana taryfy w ofercie na Kartę

Zmiana taryfy w ofercie na Kartę

31.08.2015
Z dniem 1.09.2015 r. Abonenci korzystający z taryf: Plus na Kartę, Simplus, 36,6, PiszMów Dobowy, Twój Profil, Nowa taryfa Simplus, Team 7, Easy, Sami Swoi mogą zmienić swoją taryfę tylko na jedną z taryf obowiązujących od dnia 9.09.2014 r., tj.: Plus na Kartę bez limitu lub Plush bez limitu.
Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.

01.12.2014
Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w związku z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany do cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

10.10.2014
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, Polkomtel Sp. z o.o. informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.
Zobacz szczegóły
Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

01.08.2014
Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od osób, które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa.
Zobacz szczegóły
Informacja o telefonach

Informacja o telefonach

07.05.2013
Uprzejmie informujemy, że pamięć użytkowa telefonu może być inna niż deklarowana w specyfikacji danego modelu. Kupując telefon w Plusie otrzymują Państwo produkt z ustawieniami operatora. Oznacza to, że oferowany Państwu telefon został wzbogacony m. in. o animacje, tapety, dzwonki i gry.
Zobacz szczegóły