Faktury
i płatności

Poznaj rodzaje i sposoby otrzymywania
rachunków za usługi w Plusie.

Ważne!

Informujemy, że usługa e-rachunek została wyłączona. Rachunki od października 2017r. są wysyłane w formie papierowej. Prosimy o zaktualizowanie adresu do korespondencji. W przypadku posiadania rachunku szczegółowego jest on płatny 5.04 zł brutto, zgodnie z Cennikiem właściwym dla promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta Abonent.

Zachęcamy do uruchomienia Zielonej faktury. Więcej informacji tutaj

W każdym momencie możesz zgłosić zmianę formy rachunku na skrócony lub szczegółowy. Jeśli otrzymujesz Zieloną fakturę/e-fakturę, nie otrzymujesz papierowej. Jeśli wyłączysz elektroniczną fakturę, zaczniesz otrzymywać wersję papierową. Zmiana rachunku na wersję papierową może skutkować utratą zniżki na abonament (dostępnej w niektórych ofertach) przyznanej za uruchomienie e-faktury. Możesz zmienić formę rachunku dowolną ilość razy. Rachunek otrzymasz w takiej formie, jaka będzie ustalona na dzień zamknięcia Twojego okresu rozliczeniowego.

Duplikat faktury
Jeśli zgubiłeś rachunek lub chcesz go otrzymać jeszcze raz, możesz zlecić nam wystawienie duplikatu - zobacz jak to zrobić tutaj

Zielona faktura

Zielona faktura i Zielona faktura dla energii to pełnowartościowe elektroniczne faktury VAT (z punktu widzenia prawa). Stanowią one podstawę prawną do rozliczeń podatkowych w firmie.

 • Faktura jest wysyłana na podany przez Ciebie adres mailowy 4 dni po jej wystawieniu.
 • Faktura wysyłana jest z adresu: e@fakturaplus.pl. Do korespondencji dołączamy dokumenty w pliku pdf.
 • Wgląd do e-faktury jest możliwy przez Plus online.
Regulamin Zielonej Faktury
Regulamin Zielonej Faktury dla energii
 • dostęp do faktury/bilingu szczegółowego/noty bez konieczności logowania się do Plus online
 • szybki dostęp do informacji z faktury/bilingu po wystawieniu rachunku
 • ochrona środowiska naturalnego

Ile kosztuje
i jak aktywować?

 • Aktywacja obu typów Zielonej faktury bezpłatna
 • Wybierz dogodny dla siebie sposób aktywacji Zielonej faktury lub Zielonej faktury dla energii

Jak włączyć Zieloną fakturę dla energii?

Jak wyłączyć Zieloną fakturę dla energii?

Jak włączyć Zieloną fakturę?

Jak wyłączyć Zieloną fakturę?

Zmiana adresu e-mail do wysyłki Zielonej faktury

Jak sprawdzić cyfrowy podpis?

Co zrobić, jeśli Zielona faktura nie dociera
na wskazany adres e-mail?

E-faktura

Jest to faktura w wersji elektronicznej, która dostępna jest w Plus online.

E-faktura to pełnowartościowa faktura VAT i stanowi podstawę prawną do rozliczeń podatkowych.

W Plus online masz dostęp do faktur VAT z ostatnich 3 miesięcy. Po aktywowaniu e-faktury, czas trwania usługi rozpoczyna się od nowego cyklu bilingowego.

Regulamin e-faktury

 • dostęp do faktury/bilingu szczegółowego/noty z każdego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do internetu.
 • szybki dostęp do informacji z faktury/bilingu po wystawieniu rachunku
 • ochrona środowiska naturalnego

Ile kosztuje?

 • aktywacja, dezaktywacja oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne

Jak włączyć E-fakturę?

Jak wyłączyć E-fakturę?

Faktura papierowa

Co to jest rachunek
w formie skróconej?

Jest to faktura w formie papierowej skróconej (sama faktura), którą przesyłamy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny.
Usługa jest bezpłatna.

Co to jest rachunek
w formie szczegółowej?

Jest to faktura w formie papierowej szczegółowej (faktura wraz z rachunkiem szczegółowym prezentującym wykaz wszystkich połączeń), którą przesyłamy na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny.
Opłata za rachunek szczegółowy w formie papierowej wynosi 5,04 zł z VAT.

Ważne

 • W każdym momencie możesz zgłosić zmianę formy rachunku na skrócony lub szczegółowy.
 • Jeśli otrzymujesz Zieloną fakturę / e-fakturę, nie otrzymujesz wersji papierowej. Jeśli wyłączysz elektroniczną fakturę, zaczniesz otrzymywać wersję papierową.
 • Zmiana rachunku na wersję papierową może skutkować utratą zniżki na abonament (dostępnej w niektórych ofertach) przyznanej za uruchomienie e-faktury.
 • Możesz zmienić formę rachunku dowolną ilość razy.

Jak czytać fakturę?

Informacja: Jeśli chciałbyś sprawdzić jakie dane zawiera Twój rachunek, zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.

Pierwsza faktura – co zawiera i dlaczego może być wyższa?

Jeśli jesteś nowym Klientem lub dokupiłeś kolejną ofertę, otrzymasz tzw. „pierwszą fakturę".

Kwota pierwszej faktury może być wyższa, ponieważ zawiera:

 • jednorazową opłatę aktywacyjną – za uruchomienie nowej usługi,
 • abonament naliczony od dnia aktywacji do zakończenia okresu rozliczeniowego,
 • abonament w pełnej kwocie, naliczony z góry za następny miesiąc, w którym dopiero skorzystasz z usług,
 • dodatkowo mogą pojawić się opłaty za wykorzystane usługi telekomunikacyjne, przekraczające wartość abonamentu oraz opłaty za usługi pozaabonamentowe.

Jaki jest termin zapłaty rachunku?

Termin zapłaty rachunku to 14 dni od jego wystawienia. Dokładny termin znajdziesz na pierwszej stronie swojej faktury. Więcej informacji uzyskasz w FAQ tutaj.

Kontrola bieżących wydatków

Zaloguj się do Plus online:

Znajdziesz tam wykaz bieżącego użycia, który umożliwi sprawdzenie:

 • listy numerów, na które dzwoniłeś,
 • liczby i kosztu połączeń,
 • liczby wysłanych SMS-ów i MMS-ów, użycia GPRS,
 • użycia innych usług inicjowanych przez Ciebieod początku okresu rozliczeniowego.
Więcej

Wyślij SMS o wybranej treści pod numer 2580:

Sprawdzisz:

 • wysokość Twojego rachunku telefonicznego w danym momencie,
 • wykorzystanie pakietu minut, SMS, MMS, GPRS dostępnych w Twojej taryfie dla Twojego numeru lub wybranego numeru z konta.
Więcej