• Order

Mapa Zasięgu

Sprawdź zasięg

sygnał na zewnątrz budynków

sygnał wewnątrz budynków

Zlokalizuj mnie
Mapa ma jedynie charakter poglądowy - przedstawia orientacyjną dostępność usług na zewnątrz i wewnątrz budynków. Rzeczywista dostępność usług może różnić się od prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie stanowi części umowy i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
Sprawdź aktualną ofertę Internetu w Plusie
Zobacz ofertę
Sprawdź ofertę modemów i routerów w Plusie
Zobacz ofertę
Sprawdź aktualną ofertę Abonamentową
Zobacz ofertę

Warto wiedzieć:

  • Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy.
  • Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.
  • Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji.