Status przeniesienia numeru do sieci Plus (MNP in port)

Jeśli chcesz sprawdzić na jakim etapie jest przeniesienie Twojego numeru do sieci Plus, wypełnij poniższe pole.

Wprowadź numer, który przenosisz do Plusa:

Po wprowadzeniu numeru w ciągu 15 minut otrzymasz SMS z informacją, na jakim etapie jest status przenoszonego numeru.

Pamiętaj:

1. Numer, który przenosisz, musi być włączony i aktywny, bo na ten numer zostanie wysłana wiadomość do Ciebie.

2. Jeśli wprowadzony numer jest nieprawidłowy, nie otrzymasz wiadomości SMS.

3. W ciągu jednego dnia możesz sprawdzić status przeniesienia swojego numeru maksymalnie 5 razy.

Wszystkie podane dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, a następnie w celach reklamacyjnych, dowodowych oraz w celu monitorowania jakości obsługi. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel w Warszawie. Dane będą przekazane podwykonawcom w zakresie obsługi klienta i IT. Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania, cofnięcia zgód w każdym czasie. Żądania te można składać do Polkomtel a ewentualne skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz dane kontaktowe Polkomtel i Inspektora ochrony danych są dostępne na www.plus.pl/dane-osobowe.