Kontakt - klienci indywidualni

Biuro obsługi klienta

Automatyczny System Informacji Głosowej
Konsultant

z telefonu w sieci Plus:

2601

Koszt połączenia z Konsultantem - 1,97 zł z VAT (w taryfach MixPlus III i MixPlus IV - 0,96 zł z VAT)

z dowolnego telefonu:

601 102 601

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Zapraszamy
24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu

Dla nowych klientów -
porozmawiaj o ofercie PLUS


601 100 601

Koszt połączenia dla wszystkich klientów sieci Plus to 20 gr za całe połączenie. Koszt dla abonentów innych sieci, zgodnie z taryfą.

Zapraszamy
od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00- 22:00.

Odwiedź nas

Zobacz, jak blisko Ciebie jesteśmy

Znajdź salon

Dane spółki

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430,
kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł,

NIP 527-10-37-727,
REGON 011307968.

ul. Postępu 3,
02-676 Warszawa