Kontakt - Klienci indywidualni

z dowolnego telefonu:

601 102 601

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Zapraszamy
24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu

Dla nowych Klientów -
jeśli jesteś zainteresowany zakupem nowego numeru lub przedłużeniem umowy


601 100 601

Koszt połączenia dla wszystkich Klientów sieci Plus to 20 gr za całe połączenie. Koszt dla abonentów innych sieci, zgodnie z taryfą.

Zapraszamy
od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00- 22:00.

Odwiedź nas

Zobacz, jak blisko Ciebie jesteśmy

Znajdź salon

Dane spółki

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430,
kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł,

NIP 527-10-37-727,
REGON 011307968.

ul. Postępu 3,
02-676 Warszawa