Wybierz usługę i technologię

5G

LTE PLUS Advanced

zasięg LTE na zewnątrz

zasięg LTE wewnątrz budynków

zasięg 3G na zewnątrz

zasięg 3G wewnątrz budynków

zasięg 2G na zewnątrz

zasięg 2G wewnątrz budynków

zasięg na zewnątrz

zasięg wewnątrz budynków

zasięg na zewnątrz

zasięg wewnątrz budynków

Mapa ma jedynie charakter poglądowy - przedstawia orientacyjną dostępność usług na zewnątrz i wewnątrz budynków. Rzeczywista dostępność usług może różnić się od prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie stanowi części umowy i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

Sprawdź aktualną ofertę Internetu w Plusie

Zobacz ofertę

Sprawdź ofertę modemów i routerów w Plusie

Zobacz ofertę

Sprawdź aktualną ofertę Abonamentową

Zobacz ofertę
 

Warto wiedzieć:

• Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy.

• Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.

• Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji.