Nie zdążyłeś zarejestrować numeru?
Zarejestruj numer w Salonie Plusa lub Cyfrowego Polsatu lub w innym specjalnie oznaczonym punkcie a będziesz mógł korzystać ze wszystkich usług i promocji aktywnych na koncie w dniu 1 lutego 2017 r.
Jeśli podałeś nam swoje dane przed 20 lipca 2010 roku i ich nie zweryfikowałeś, przyjdź do Salonu Plusa lub Cyfrowego Polsatu.

WYBIERZ 1 z 3 SPOSOBÓW I ZAREJESTRUJ KARTĘ:

lub

Zarejestruj i przejdź na Abonament lub MIX i rozmawiaj bez limitu

Przejdź

Przenieś numer do Plusa!

Zarejestruj kartę u swojego operatora i skorzystaj z oferty specjalnej w Plusie!

0 zł abonamentu przez 3 miesiące i 10 GB Internetu. Przenieś numer

Zarejestruj kartę Plusa w salonie lub w wybranym punkcie partnerskim

Znajdź na mapie

Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz numer karty SIM.

Zarejestruj SMS-em
kiedy chcesz i gdzie chcesz!

Masz abonament, MIX lub zarejestrowany numer na kartę w Plusie, zarejestruj numer SMS-em na dane, które podałeś w umowie lub podczas rejestracji.

Z telefonu abonamentowego, Mix lub zarejestrowanego numeru w ofercie na kartę wyślij bezpłatnego SMS-a pod numer 80106 o treści
ZAREJESTRUJ XXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY* np. ZAREJESTRUJ 601100200 1415280616281.

Zarejestruj kartę bez wychodzenia z domu!

Zarejestruj kartę logując się do systemu transakcyjnego Banku!

Zaloguj się do swojego
konta online
i wejdź w zakładkę
bankowość mobilna

Wybierz zarejestruj
numer na kartę

Podaj nr telefonu
i nr karty SIM

Potwierdź
rejestrację karty

Najczęściej zadawane pytania

Czy po zablokowaniu niezarejestrowanego numeru 2 lutego 2017 r. można jeszcze odzyskać numer?
Tak, będzie możliwość odzyskania numeru. Po 2 lutym będzie możliwość rejestracji zablokowanego numeru na obecnych zasadach w salonach Plusa, Cyfrowego Polsatu lub w innych specjalnie oznaczonych punktach.

Po zarejestrowaniu numeru zostanie przywrócona wartość i ważność konta, usługi i promocje aktywne na koncie. Czas odblokowania numeru po jego rejestracji może być wydłużony w związku ze spodziewaną dużą liczbą zleceń rejestracji
Dlaczego trzeba rejestrować numer na Kartę?
Wprowadzony w dniu 25 lipca 2016 r. obowiązek rejestracji numeru na kartę, tzn. obowiązek podania swoich danych i potwierdzenie ich przez dostawcę usług, wynika z ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obowiązek ten dotyczy abonentów wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych.
Korzystam już z numeru na kartę. Do kiedy mam czas na rejestrację?
Jeżeli posiadasz kartę SIM aktywowaną przed dniem 25 lipca 2016 r., w celu dalszego korzystania z usług musisz go zarejestrować do dnia 1 lutego 2017 r. W przypadku braku rejestracji, z dniem 2 lutego 2017 r., karta SIM zostanie zablokowana.
Jestem niepełnoletni. Jak mam zarejestrować kartę?
Każdy, kto posiada numer na kartę, ma ukończone przynajmniej 13 lat oraz dokument potwierdzający tożsamość może samodzielnie zarejestrować swój numer na kartę.
Jakie dane muszę podać?
Imię, nazwisko, PESEL, jeżeli go posiadasz, albo numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport), w przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer i seria paszportu lub karta pobytu.
Mam numer w innej sieci. Czy mogę go zarejestrować w Plusie?
Każdy zarejestrowany użytkownik numeru na kartę w Orange, T-Mobile, Play lub innej sieci, może przenieść swój numer do Plusa. Na przenoszących numer, czekają również bonusy rejestracyjne oraz wyjątkowa promocja – 50% rabatu przyznawanego przez 3 miesiące na wybrany pakiet
Kto może zarejestrować numer?
Każdy, kto posiada numer na kartę i ma ukończone przynajmniej 13 lat oraz posiada dowód osobisty lub paszport.
Kto będzie przechowywał moje dane osobowe pobrane w procesie rejestracji i jakie mam w związku z tym uprawnienia?
Dane, które podajesz przy rejestracji numeru, będą przechowywane w Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, który jest administratorem Twoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji obowiązku, zawartego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016, poz. 904). Podanie danych przez Abonenta jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi telekomunikacyjnej. Polkomtel Sp. z o. o. zapewnia realizację Twoich uprawnień wynikających z Ustawy o ODO, tzn. umożliwia Abonentowi dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawienie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w Ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych.
Czy mogę zarejestrować numer na kartę na firmę?
Numer na kartę można też zarejestrować na firmę. Zapraszamy do Salonów Plusa lub Cyfrowego Polsatu. Będziemy potrzebować numer karty SIM, nazwę firmy, numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej.
Dokumenty do pobrania