Zarejestruj swój
numer

Wybierz 1 z 3 sposobów i zarejestruj kartę:

lub

Zarejestruj i przejdź na abonament
lub MIX i rozmawiaj bez limitu

Abonament MIX

Zarejestruj kartę Plusa w salonie lub
w wybranym punkcie partnerskim

Znajdź na mapie

Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz numer karty SIM.

Zarejestruj SMS-em
kiedy chcesz i gdzie chcesz!

Masz abonament, MIX lub zarejestrowany numer na kartę w Plusie, zarejestruj numer SMS-em na dane, które podałeś w umowie lub podczas rejestracji.

Z telefonu abonamentowego, Mix lub zarejestrowanego numeru w ofercie na kartę wyślij bezpłatnego SMS-a pod numer 80106 o treści
ZAREJESTRUJ XXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY* np. ZAREJESTRUJ 601100200 1415280616281.

Zarejestruj kartę bez wychodzenia z domu!

Zarejestruj kartę logując się do systemu transakcyjnego Banku!

Zaloguj się do swojego
konta online
i wejdź w zakładkę
bankowość mobilna

Wybierz zarejestruj
numer na kartę

Podaj nr telefonu
i nr karty SIM

Potwierdź
rejestrację karty

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego trzeba rejestrować numer na Kartę?
Wprowadzony w dniu 25 lipca 2016 r. obowiązek rejestracji numeru na kartę, tzn. obowiązek podania swoich danych i potwierdzenie ich przez dostawcę usług, wynika z ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obowiązek ten dotyczy abonentów wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych.
Jestem niepełnoletni. Jak mam zarejestrować kartę?
Każdy, kto posiada numer na kartę, ma ukończone przynajmniej 13 lat oraz dokument potwierdzający tożsamość może samodzielnie zarejestrować swój numer na kartę.
Jakie dane muszę podać?
Imię, nazwisko, PESEL, jeżeli go posiadasz, albo numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport), w przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer i seria paszportu lub karta pobytu.
Mam numer w innej sieci. Czy mogę go zarejestrować w Plusie?
Każdy zarejestrowany użytkownik numeru na kartę w Orange, T-Mobile, Play lub innej sieci, może przenieść swój numer do Plusa. Na przenoszących numer, czekają specjalne oferty.
Kto może zarejestrować numer?
Każdy, kto posiada numer na kartę i ma ukończone przynajmniej 13 lat oraz posiada dowód osobisty lub paszport.
Kto będzie przechowywał moje dane osobowe pobrane w procesie rejestracji i jakie mam w związku z tym uprawnienia?
Dane, które podajesz przy rejestracji numeru, będą przechowywane w Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, który jest administratorem Twoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji obowiązku, zawartego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016, poz. 904). Podanie danych przez Abonenta jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi telekomunikacyjnej. Polkomtel Sp. z o. o. zapewnia realizację Twoich uprawnień wynikających z Ustawy o ODO, tzn. umożliwia Abonentowi dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawienie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w Ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych.
Czy mogę zarejestrować numer na kartę na firmę?
Numer na kartę można też zarejestrować na firmę. Zapraszamy do Salonów Plusa lub Cyfrowego Polsatu. Będziemy potrzebować numer karty SIM, nazwę firmy, numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej.
Dodatkowo, dane są weryfikowane z właściwym dokumentem (tożsamości w przypadku osób fizycznych oraz odpisem z EDG lub KRS w przypadku firm).