• Order

Opis

Kartę SIM możesz wymienić:

 • z powodu uszkodzenia
 • z powodu kradzieży
 • z powodu utraty
 • z powodu zablokowania

Wymiana karty nie powoduje zmiany Twojego numeru.
Po wymianie karty nie będą dostępne dane zapisane na starej karcie.
Kartę SIM/eSIM możesz wymienić, jeśli jesteś właścicielem telefonu lub osobą pisemnie upoważnioną przez właściciela (pełnomocnictwo notarialne, notarialnie poświadczone, pełnomocnictwo pisemne) lub jesteś opiekunem prawnym Klienta.

Wymiany karty SIM/eSIM może dokonać tylko:

 • właściciel numeru,
 • opiekun prawny w przypadku Klienta częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionego, po przedstawieniu orzeczenia/zaświadczenia wydanego przez Sąd o ustanowieniu opiekuna prawnego Klienta,
 • pełnomocnik Klienta posiadający pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczone,
 • pełnomocnik Klienta posiadający pełnomocnictwo pisemne po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta zakresu udzielonego pełnomocnictwa z Abonentem.

Jak wymienić?

W oddziale

Opłaty

Wymiana karty SIM kosztuje 25 zł z VAT (opłatę doliczymy do Twojego najbliższego rachunku za usługi telekomunikacyjne)

Bezpłatna wymiana karty SIM przysługuje w przypadku:

 • starych kart wyprodukowanych przed 2013 rokiem (na rok produkcji wskazuje trzecia i czwarta cyfra numeru seryjnego karty)
 • przedłużenia umowy, gdy wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM
 • nowej umowy, gdy karta jest uszkodzona lub wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM

Karta USIM

Ten typ karty jest Ci potrzebny do korzystania z usługi LTE.

Jeśli Twoja obecna karta nie ma takiej funkcjonalności, możesz wymienić ją na USIM zgodnie z powyższymi zasadami.

Zwróć uwagę na to czy posiadasz właściwą kartę, szczególnie gdy zmieniasz taryfę na taką, która umożliwia korzystanie z LTE.