Ogólnopolska informacja o numerach telefonicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Europejskim porządkiem prawnym w każdym kraju UE powinien istnieć ogólnokrajowy spis numerów telefonicznych wszystkich abonentów. Spis taki pozwala na uzyskanie informacji o numerach abonentów wszystkich sieci telefonicznych działających w danym kraju. Zgodnie z tym europejskim wymogiem na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. i rozstrzygnięć Prezesa UKE Polkomtel jak również inni polscy operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej zostali zobowiązani do przekazywania informacji o numerach swoich abonentów (numer telefonu oraz dane adresowe) na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących świadczyć usługi informacji o numerach. Telekomunikacja Polska S.A. jako pierwszym w Polsce przedsiębiorca świadczący usługi informacji o numerach wszystkich abonentów i jest pierwszym przedsiębiorcą, któremu Polkomtel przekazuje informacje o numerach swoich abonentów. TP S.A. świadczy usługi ogólnokrajowej informacji o numerach w formie:

  • ogólnokrajowego biura numerów (informacja telefoniczna) OBN
  • ogólnokrajowego spisu abonentów (książka telefoniczna) OSA

Z poważaniem
POLKOMTEL Sp. z o.o.

Jak aktywować?

SMS-owo dla
OBN

Bezpłatny SMS o treści "ZGODA" lub "SPRZECIW" na numer 8050

 
SMS-owo dla
OSA

Bezpłatny SMS o treści "ZGODA" lub "SPRZECIW" na numer 8051

 

Ważne!
Prawidłowe złożenie oświadczenia woli w formie SMS-a wymaga dwukrotnego wysłania prawidłowego komunikatu.

Opłaty

Zmiana oświadczenia woli jest bezpłatna.