Blokada Skradzionego Telefonu

Opis

Blokowanie numerów IMEI skradzionych telefonów komórkowych i innych urządzeń końcowych.

Działający w Polsce Operatorzy telefonii komórkowej: Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa "Centertel", Polska Telefonia Cyfrowa, P4 Sp. z o. o. oraz Cyfrowy Polsat S.A., wykonując obowiązek wynikający z Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., zawarli porozumienie o wzajemnym przekazywaniu informacji o numerach IMEI ? skradzionych urządzeń końcowych. Dzięki temu, w przypadku kradzieży urządzenia końcowego, nie będzie możliwe korzystanie z niego w innej sieci komórkowej.

Porozumienie przewiduje, iż Operatorzy sieci mobilnych będą przyjmowali wnioski o zablokowanie numeru IMEI skradzionego urządzenia końcowego nie tylko od własnych Abonentów, jak nakazuje Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., lecz również od własnych zarejestrowanych Użytkowników Końcowych.

Jak aktywować?

Prośbę o zablokowanie lub odblokowanie numeru IMEI skradzionego urządzenia końcowego można zgłosić:

W Punkcie Sprzedaży Znajdź punkt
Pocztą wysyłając komplet dokumentów i formularz na adres: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4;
02-673 Warszawa
z dopiskiem "Blokada IMEI"
E-mailem wysyłając komplet dokumentów i formularz na adres: bok@plus.pl wpisując w temacie "Blokada/odblokowanie IMEI"
Opłaty

Usługa jest bezpłatna.