Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od dnia 21.12.2020 r., od dnia 1.01.2021 r. i od dnia 8.01.2021 r.

Poniższe zmiany dotyczą:

 • Cenników krajowych dla taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu,
 • Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę)
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - oferty Na Kartę,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Na Kartę,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

Jeśli nie akceptują Państwo opisanych zmian, to mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 21.12.2020 r. w przypadku zmian, które mają nastąpić 21.12.2020 r., do dnia 1.01.2021 r. w przypadku zmian, które mają nastąpić od 1.01.2021 r. lub do dnia 8.01.2021 r. w przypadku zmian, które mają nastąpić 8.01.2021 r.

Informujemy, że z dniem 8.01.2021 r. nastąpi:

 1.  zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Simplus, Nowy Simplus, Team 7, Twój Profil, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu.

Zmiany obejmują:

 1. Zaprzestanie świadczenia usługi - Szczegółowy wykaz połączeń (obejmujący okres ostatnich 4 miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia) - 30,75 zł w ww. Cennikach taryf, z wyjątkiem taryfy Sami Swoi,
 1. Podwyższenie opłaty za minutę połączenia:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I i Nowy Plush podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych (mobilnych i stacjonarnych) oraz abonentów dostawców korzystających z sieci telekomunikacyjnej tych operatorów 29 gr/min 35 gr/min
Prosto na Kartę 19 gr/min 29 gr/min
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 29 gr/min 35 gr/min
Plus Internet na Kartę i Plus na Kartę podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 29 gr/min 35 gr/min
Nowy Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A, P4 Sp. z o. o., CenterNet S.A., Aero2 Sp. z o. o., Mobyland Sp. z o. o., do abonentów lub użytkowników nie wymienionych operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów i do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 29 gr/min 35 gr/min
 1. Podwyższenie opłaty za SMS:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Simplus, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 19 gr 20 gr
Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów 9 gr 20 gr
36.6 15 gr 20 gr
Twój Profil oraz iPlus 18 gr 20 gr
Prosto na Kartę 19 gr 29 gr
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 15 gr 20 gr
podwyższenie opłaty za SMS do abonentów 36.6 9 gr 20 gr
 1. Podwyższenie opłaty za MMS:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 19 gr 40 gr
Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich 29 gr 40 gr
36.6 i PiszMów Dobowy 15 gr 40 gr
Prosto na Kartę 19 gr 29 gr
 1. Podwyższenie opłaty za 1 MB:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Simplus, Sami Swoi, Nowy Simplus, Twój Profil, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu podwyższenie opłaty za 1 MB 19 gr 20 gr
Prosto na Kartę 19 gr 29 gr

Wszystkie powyższe zmiany w cennikach wpływają również na podwyższenie ponoszonych przez Państwa opłat w roamingu wskazanych w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę), zgodnie z punktem 5 poniżej.

 1. Zmiana dotycząca okresu na odbieranie połączeń przychodzących oraz okresu karencji w cennikach taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu.
- Abonent będzie mógł odbierać połączenia przychodzące przez 90 dni od Okresu ważności dla usług wychodzących lub wyczerpania Wartości konta

- Zmianie ulegnie zapis dotyczący okresu karencji i będzie brzmieć:
Okres karencji upływa w 90 dniu od chwili zawieszenia świadczenia przez Polkomtel Usług z powodu zakończenia okresu ważności dla usług przychodzących.

 1.  Dodanie opłaty za brak aktywności w cennikach taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu.

Zakres dodanych informacji w cennikach w sekcji Opłaty podstawowe:
Opłata za brak aktywności:
- Opłata za brak aktywności wynosi 3 zł.
Opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 r.
- Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta.
- Przez aktywność Abonenta należy rozumieć aktywności w postaci:
a)  wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
b)  doładowania konta,
c)  skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.
- Abonenci, których Wartość konta na dzień pobrania opłaty jest niższa niż 3 zł obciążani będą opłatą w wysokości dostępnej Wartości konta.
- Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie co 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za brak aktywności aż do momentu blokady Usług przychodzących.

Wszystkie powyższe zmiany w cennikach dotyczą odpowiednio Abonentów Na Kartę, Abonentów Simplus/Sami Swoi oraz Abonentów 36.6 a wprowadzone zmiany w cennikach uwzględniać będą definicje Abonentów właściwe dla danego cennika.

 1. Dodanie opłaty za brak aktywności w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.    

Zakres dodanych informacji w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę. W § 7 Opłaty w/w Regulaminów dodaje się ust. 16 o treści:

16. POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za brak aktywności w wysokości określonej w Cenniku. Opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 r. Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta na Kartę. Przez aktywność Abonenta na Kartę należy rozumieć aktywności w postaci:
a) wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
b) doładowania konta,
c) skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.
Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie do momentu blokady Usług przychodzących

Zakres dodanych informacji w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. W § 7 Opłaty w/w Regulaminów dodaje się ust. 10 o treści:

10. POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za brak aktywności w wysokości określonej w Cenniku. Opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 r. Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta 36.6. Przez aktywność Abonenta 36.6 należy rozumieć aktywności w postaci:
a) wykorzystania wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
b) doładowania konta,
c) skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.
Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie do momentu blokady usług przychodzących.

Zakres dodanych informacji w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. W § 7 Opłaty w/w Regulaminów dodaje się ust. 13 o treści:

13. POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za brak aktywności w wysokości określonej w Cenniku. Opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 r. Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta Simplus/Sami Swoi. Przez aktywność Abonenta Simplus/Sami Swoi należy rozumieć aktywności w postaci:
a) wykorzystania wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
b) doładowania konta,
c) skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.
Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie do momentu blokady usług przychodzących.

 1. Zmiany w cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę) dla następujących taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu:
- zmiana w sekcji dotyczącej transmisji danych w roamingu:

 

 

Abonent jest w strefie roamingowej
UE 1 2 3

Zapis obowiązujący do 7.01.21 r:
Pakietowa transmisja danych niezależnie od użytego Punktu Dostępu (APN)

Nowy Plus Internet Na Kartę – 0,03 zł za 1 MB
Prosto na Kartę – 0,19 zł za 1 MB
Pozostałe taryfy 0,09 zł za 1 MB

+ Dodatkowa opłata roamingowa 3,73 zł za GB*

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

Zapis obowiązujący od 8.01.21 r:
Pakietowa transmisja danych niezależnie od użytego Punktu Dostępu (APN)

Plus Elastyczna na Kartę – 0,20 zł za 1 MB
Plus na Kartę – 0,20 zł za 1 MB
Team 7 – 0,20 zł za 1 MB
Pozostałe taryfy – opłata jak w Polsce

+ Dodatkowa opłata roamingowa 3,73 zł za GB*

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

- zmiana w sekcji dotyczącej opłat za MMS w strefie UE z „opłata jak w Polsce” na „opłata jak w Polsce za każde rozpoczęte 100 KB, nie więcej niż 1 zł za sztukę”
- zmiana wysokości dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym, o których mowa w pkt III. POLITYKI UCZCIWEGO KORZYSTANIA W ROAMINGU NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ, NORWEGII, ISLANDII I LIECHTENSTEINU („ROAMING REGULOWANY”) ust. 7, naliczanych w przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego przez Abonenta zgodnie z ust. 6:

 1. podwyższenie opłaty za wykonane połączenie głosowe z 0,16 zł za minutę na 1,78 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia wykonanego),
 2. podwyższenie opłaty odebrane połączenie głosowe z 0,04 zł za minutę na 0,44 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia odebranego),
 3. podwyższenie opłaty za wysłane wiadomości SMS z 0,05 za sztukę na 0,55 zł za 10 sztuk (rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości SMS).

Ponadto informujemy, że z dniem 1.01.2021 r. nastąpią zmiany w cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę).

Z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana obejmuje:

 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za wiadomość MMS do 0,17 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 17,13 zł za każdy GB transmisji danych.

Ponadto informujemy, że z dniem 21.12.2020 r.:

 1. Dla taryf:  Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, 36.6, PiszMów Dobowy, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, Plush bez limitu zostaną wprowadzone następujące zmiany:
  1. usunięcie bonusu w wysokości 15% lub 15 zł do doładowań kwotą od 100 zł do 149 zł
  2. usunięcie bonusu w wysokości 30 zł do doładowania za 150 zł
 2. Dla taryfy Easy i Team 7 zostaną wprowadzone następujące zmiany:
  1. usunięcie zapisu o rabatach przy zakupie telekarty o treści:
   * Przy zakupie telekarty "100 / 115" udzielany jest rabat w wysokości 15 zł.** Przy zakupie telekarty "150 / 180" udzielany jest rabat w wysokości 30 zł
 3. Dla taryfy Nowy Simplus zostaną wprowadzone następujące zmiany:
  1. usunięcie zapisu o rabatach o treści:
   30 Przy zasileniu w kwocie 100-149 zł udzielany jest rabat w wysokości 15%.
   31 Przy zasileniu w kwocie 150 zł udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.
   32 Przy zakupie telekarty Simplus "100/115" udzielany jest rabat w wysokości 15 zł.
   33 Przy zakupie telekarty Simplus "150/180" udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.
 4. W cenniku taryfy Prosto na Kartę zostanie usunięty zapis z sekcji Zasilenie konta o treści:
  Zasilenie konta w terminie do 30 dni od momentu anulowania Wartości konta zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – Na Kartę lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę skutkować będzie przywróceniem anulowanej Wartości konta. W przypadku braku Zasilenia konta w terminie wskazanym w zdaniu powyżej, POLKOMTEL bezpowrotnie anuluje niewykorzystaną Wartość konta. Postanowienia § 7 ust. 11 i 12 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę nie mają zastosowania.
 5. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę w § 7 Opłaty zostaną usunięte poniższe punkty:
  10. W przypadku niedokonania Zasilenia konta w terminie 30 dni od dnia upływu Okresu ważności dla Usług wychodzących, POLKOMTEL anuluje niewykorzystaną Wartość konta po upływie tego 30 dniowego terminu, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
  11. Zasilenie konta w terminie do 10 dni, licząc od upływu 30 dniowego terminu określonego w ust. 10, skutkować będzie przywróceniem anulowanej Wartości konta.
  12.W przypadku braku Zasilenia konta w terminie wskazanym w ust. 11 POLKOMTEL bezpowrotnie anuluje niewykorzystaną Wartość konta.
 6. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi w § 7 Opłaty zostaną usunięte poniższe punkty:
  7. W przypadku niedokonania zasilenia konta w terminie 30 dni od dnia upływu okresu ważności dla usług wychodzących, POLKOMTEL zastrzega możliwość anulowania niewykorzystanej wartości konta po upływie tego 30 dniowego terminu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  8. Zasilenie konta w terminie do 10 dni, licząc od upływu 30 dniowego terminu określonego w ust. 7, skutkować będzie przywróceniem anulowanej wartości konta.
  9. W przypadku braku zasilenia konta w terminie wskazanym w ust. 8 POLKOMTEL zastrzega możliwość bezpowrotnego anulowania niewykorzystanej wartości konta.

Pozostałe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych pozostają bez zmian.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści załączonych dokumentów.

Dokumenty:

Cenniki obowiązujące od 21.12.2020 r.:

Cennik obowiązujący od 8.01.2021 r.:

Dokumenty obowiązujące od 21.12.2020 r:

Dokumenty obowiązujące od 8.01.2021 r: