• Order

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 lipca 2022 r. – obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz inne zmiany

31.05.2022r.

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, w tym wynikającą z niego zmianą stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  1. połączenie głosowe wykonane – do 1,24 zł za 10 minut,
  2. połączenie głosowe odebrane – do 0,31 zł za 10 minut,
  3. wysłaną wiadomość SMS – do 0,02 zł,
  4. wysłaną wiadomość MMS – do 0,11 zł za 10 wiadomości,
  5. transmisję danych – do 11,59 zł za 1 GB,
 2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych za transmisję danych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
 3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami w dokumentach załączonych do ogłoszenia);
 4. dodaniu usługi Blokada sieci nienaziemnych,
 5. dodaniu informacji przekazywanych dla kolejnego limitu o wartości 250 zł z VAT w ramach usługi „Limiter DATA w roamingu” oraz „Limiter DATA w roamingu dla klientów taryf przedpłaconych".

Zmiany dotyczą cenników i regulaminów promocji roamingowych, Taryfy europejskiej dla postpaid oraz Taryfy europejskiej dla postpaid 2, Taryfy europejskiej dla Mix, Taryfy europejskiej dla Mix 2 oraz regulaminów usługi „Limiter DATA w roamingu” oraz „Limiter DATA w roamingu dla klientów taryf przedpłaconych”. Zakres i treść zmian wprowadzanych w danym dokumencie zostały zaznaczone kolorem w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2022 r.
Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych lub dodanie nowej usługi, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Polkomtel Sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany: