Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżka stawek związanych z transmisją danych oraz zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu i połączeń międzynarodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. – zmiany w cennikach

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżka stawek związanych z transmisją danych

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana polega na:

  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za wiadomość MMS do 0,17 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 17,13 zł za każdy GB transmisji danych,
  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 17,13 zł za każdy GB transmisji danych,
  • podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w poniższych dokumentach).

W związku z powyższym zmianie ulegają:

  • Cenniki i regulaminy promocji roamingowych
  • Taryfa europejska dla postpaid oraz Taryfa europejska dla postpaid 2
  • Taryfa europejska dla Mix oraz Taryfa europejska dla Mix 2

Wskazane wyżej zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści dokumentów załączonych do ogłoszenia.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2021 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu i połączeń międzynarodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. – zmiany w cennikach

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż wobec wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („dalej Wielka Brytania”) z Unii Europejskiej, z upływem dnia 31 grudnia 2020 r. skończy się okres przejściowy, w którym Wielka Brytania korzysta ze statusu prawnego równego pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Od dnia 1 stycznia 2021 r. połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii oraz połączenia w roamingu międzynarodowym na terytorium Wielkiej Brytanii nie będą zatem kwalifikowane jako połączenia z/do terytorium Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe, od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana wskazanych poniżej cenników, polegająca na:

  • dodaniu usługi „połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii” do cenników, które w przypadku braku powyższej zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. nie uwzględniałyby takiej usługi w wymienionych w cenniku strefach taryfowych/międzynarodowych; zmiany dotyczą  cenników:

JA + Mix  dla Abonentów Plus Mix
Mix6 dla Abonentów Plus Mix
Mix6 dla Abonentów Plus Mix (obowiązujący dla Umów / Aneksów zawieranych od 12.02.2015 r.)
Plus Mix 7 dla Abonentów Plus Mix
Plus Mix 7 dla Abonentów Plus Mix (obowiązujący dla Umów / Aneksów zawieranych od 12.02.2015 r.)
Mix20 dla Abonentów Plus Mix
Mix20 dla Abonentów Plus Mix (obowiązujący dla Umów / Aneksów zawieranych od 12.02.2015 r.)
MixV dla Abonentów Mixplus
Plush Mix dla Abonentów Plus Mix
Plush Mix dla Abonentów Plus Mix (obowiązujący dla Umów / Aneksów zawieranych od 12.02.2015 r.)
Plan Cenowy Mix4
Plan Cenowy mix4 duo
Mix4 duo dla Abonentów MIXPLUS
CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH I W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM (MIX)
CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH I W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM (MIX) 2
CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH I W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM (MIX) 3
Plus
Non-stop
NowyPlus
Często
Plus Relaks/ Plus Echo/ Plus Akcja
Czasami
Bonus/Contact/Business/Prestige
Plus MAX
Plus Lider
MaxProfit!
Plus Partner/ Plus Firma/ Plus Master
Efekt Plus
Pod Kontrolą

  • dodaniu usługi „połączenia w roamingu międzynarodowym na terytorium Wielkiej Brytanii” do cenników, które w przypadku braku powyższej zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. nie uwzględniałyby takiej usługi w wymienionych w cenniku strefach taryfowych/międzynarodowych; zmiany dotyczą cenników:

Godziny
Plus,
Non-stop
NowyPlus
Często
Plus Relaks/ Plus Echo/ Plus Akcja
Czasami
Bonus/Contact/Business/Prestige
Biznesklasa
Plus MAX
Plus Lider
MaxProfit!
Plus Partner/ Plus Firma/ Plus Master
Efekt Plus

Wskazane wyżej zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści dokumentów załączonych do ogłoszenia.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2021 r.

Ponieważ zmiany polegają na dodaniu do cenników usług, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Dokumenty uwzględniające zmiany wynikające z powyższych ogłoszeń:

Cenniki Plus Abonament

Cenniki Plus MIX

Cenniki Plus dla Firm

Cenniki Plus Internet

Pozostałe