• Order

Zmiana w cennikach usług telekomunikacyjnych ofert na kartę

15.12.2022

Przekazujemy ważne informacje o zmianie cen za korzystanie z usług sieci Plus/Plush. Ten komunikat ma charakter informacyjny, nic nie muszą Państwo robić. Nasze usługi będziemy świadczyć nieprzerwanie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Opisane dalej zmiany dotyczą:

 • Cenników krajowych dla ofert na kartę (usługi przedpłacone) wskazanych w treści pisma,
 • Cennik połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (na kartę),
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert Na Kartę (dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 1 września 2021 r.),
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert Na Kartę (dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 21 grudnia 2020 r.),
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - oferty Na Kartę,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Na Kartę,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami, przypominamy, że posiadaną taryfę można sprawdzić za pomocą krótkiego kodu *147#
Jeśli nie akceptują Państwo opisanych w komunikacie zmian, to mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy. Nie przysługuje nam prawo do naliczania opłat z tytułu kar umownych lub z przyznanych ulg. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 7 lutego 2023 r.

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2023 r. nastąpi:

 1. zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:
  Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę.

  Zmiany obejmują:
   
  1. podwyższenie opłaty za minutę połączenia:
Taryfa Opis zmian Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych (mobilnych i stacjonarnych) oraz abonentów dostawców korzystających z sieci telekomunikacyjnej tych operatorów 39 gr 49 gr
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 39 gr 49 gr
Plus Internet na Kartę i Plus na Kartę podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 39 gr 49 gr
Nowy Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej
Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów
podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A.,  P4 Sp. z o.o., do abonentów lub użytkowników niewymienionych operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów i do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 39 gr 49 gr
Sami Swoi podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych Z VAT 39 gr (bez VAT  30 gr Z VAT 49 gr (bez VAT 40 gr)
  1. podwyższenie opłaty za SMS:
Taryfa Zmiana Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Simplus, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, 36.6, Twój Profil, iPlus, Nowy Simplus podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 25 gr 29 gr
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 25 gr 29 gr
podwyższenie opłaty za SMS do abonentów 36.6 25 gr 29 gr
Sami Swoi, Easy, Team 7 podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych z VAT 25 gr (bez VAT 20 gr) z VAT 29 gr (bez VAT 25 gr)
  1. podwyższenie opłaty za MMS:
Taryfa Zmiana Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Simplus, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, 36.6, Twój Profil, iPlus, PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 40 gr 49 gr
Nowy Simplus podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 30 gr
35 gr
40 gr
49 gr
Sami Swoi, Easy, Team7 podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych Z VAT
40 gr
(bez VAT 33 gr)
Z VAT
49 gr
(bez VAT 40 gr)
 1. zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Cennik Taryfy Plus Elastyczna na Kartę
Cennik Taryfy Prosto na Kartę
Cennik połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (na kartę)
Cennik Taryfy JA + NA KARTĘ I
Cennik Taryfy Sami Swoi

Zmiana polegająca na dodaniu w sekcji Usługi dodatkowe opłaty 1,97 zł o następującej treści:
Połączenie z numerem Działu Obsługi Klienta (2601) – jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem. Numer 2601 nie jest przeznaczony do kontaktów w sprawie umów zawartych od 25.12.2014 r. przez konsumentów.

 1. zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę.

Zmiana polega na usunięciu w w/w cennikach w sekcji Usługi dodatkowe następujących informacji:
Opłata za brak aktywności:

 • Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta.
 • Przez aktywność Abonenta należy rozumieć aktywności w postaci:
  1. wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
  2. doładowanie konta,
  3. skorzystania z zakupionych pakietów minut, SMS/MMS lub transmisji danych.
 • Opłata za brak aktywności wynosi 3 zł.
 • Abonenci, których Wartość konta na dzień pobrania opłaty jest niższa niż 3 zł obciążani będą opłatą w wysokości dostępnej Wartości konta.
 • Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie co 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za brak aktywności aż do momentu blokady Usług przychodzących.
 1. zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę
Zmiana polega na dodaniu w w/w cennikach w sekcji Usługi dodatkowe następujących informacji:
Opłata za utrzymanie numeru

 1. POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
  Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj. 720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:
  1. Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
  2. Doładowania konta,
  3. Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na Koncie Abonenta).
 2. W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta abonenta mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta).
 3. Jeżeli stan Wartości Konta abonenta na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda Konta abonenta.
 4. Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków
Wszystkie powyższe zmiany w cennikach dotyczą odpowiednio Abonentów Na Kartę, Abonentów Simplus/Sami Swoi oraz Abonentów 36.6 a wprowadzone zmiany w cennikach uwzględniać będą definicje Abonentów właściwe dla danego cennika.
 1. Zmiana w: Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę (dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 1 września 2021 r.), Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę (dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 21 grudnia 2020 r.) w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi polegająca na:
  • usunięciu zapisów dotyczących opłaty za brak aktywności
  • dodanie zapisów dotyczących opłaty za utrzymanie numeru

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert Na Kartę (dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 1 września 2021 r.) oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert Na Kartę (dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 21 grudnia 2020 r.) w § 7 Opłaty w/w Regulaminu postanowienia ust. 13 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:

  13.          POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
  Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta na Kartę, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:

   • Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
   • Doładowania konta,
   • Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta na Kartę)

  W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta na Kartę mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta na Kartę).
  Jeżeli stan Wartości konta Abonenta na Kartę na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta Na Kartę.

  Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. –Na Kartę w § 7 Opłaty w/w Regulaminów postanowienia ust. 16 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:

  16.          POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
  Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta na Kartę, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:

   • Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
   • Doładowania konta,
   • Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta na Kartę)

  W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta na Kartę mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta na Kartę).
  Jeżeli stan Wartości konta Abonenta Na Kartę na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta Na Kartę.
  Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. w § 7 Opłaty w/w Regulaminu postanowienia ust. 10 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:

  10.          POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
  Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta 36.6., jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:

   • Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
   • Doładowania konta,
   • Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta na 36.6.)

  W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta 36.6. mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (p.. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta 36.6.).
  Jeżeli stan Wartości Konta Abonenta 36.6. na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta 36.6.

  Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi w § 7 Opłaty w/w Regulaminu postanowienie ust. 13 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:

  13.          POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
  Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta Simplus/Sami Swoi, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:

   • Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
   • Doładowania konta,
   • Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta Simplus/Sami Swoi)

  W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta Simplus/Sami Swoi mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta Simplus/Sami Swoi).
  Jeżeli stan Wartości Konta Abonenta Simplus/Sami Swoi na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta Simplus/Sami Swoi.
  Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

 1.  zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Nowy Plush, Plush bez limitu, Plush na kartę
Zmiany obejmują:

 • podwyższenie opłaty za minutę połączenia:
Taryfa Opis zmian Obecna stawka Nowa stawka
Nowy Plush, Plush bez limitu, Plush na Kartę Podwyższenie opłaty za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel Sp. z o.o. oraz abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do abonentów Orange Polska S.A. (operator sieci Orange) oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do abonentów T-Mobile Polska S.A. (operator sieci T-Mobile) oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do abonentów krajowych sieci stacjonarnych, do abonentów P4 Sp. z o.o. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do abonentów niewymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 35 gr 39 gr
 • podwyższenie opłaty za SMS:
Taryfa Zmiana Obecna stawka Nowa stawka
Nowy Plush, Plush bez limitu, Plush na Kartę podwyższenie opłaty za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci komórkowych 20 gr 25 gr
 1. zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Nowy Plush, Plush bez limitu, Plush na Kartę
Zmiana polega na usunięciu w w/w cennikach w sekcji Usługi dodatkowe następujących informacji:
Opłata za brak aktywności:
- Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta.
- Przez aktywność Abonenta należy rozumieć aktywności w postaci:

 1. wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/ pakietów/ promocji),
 2. doładowanie konta,
 3. skorzystania z zakupionych pakietów minut, SMS/MMS lub transmisji danych.

- Opłata za brak aktywności wynosi 3 zł.
- Abonenci, których Wartość konta na dzień pobrania opłaty jest niższa niż 3 zł obciążani będą opłatą w wysokości dostępnej Wartości konta.
- Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie co 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za brak aktywności aż do momentu blokady Usług przychodzących.

 1. zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Nowy Plush, Plush bez limitu, Plush na Kartę

Zmiana polega na dodaniu w w/w cennikach w sekcji Usługi dodatkowe następujących informacji:
Opłata za utrzymanie numeru

 1. POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
  Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:
  1. Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
  2. Doładowania konta,
  3. Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na Koncie Abonenta).
 2. W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta abonenta mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta).
 3. Jeżeli stan Wartości Konta abonenta na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda Konta abonenta.
 4. Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

  Wszystkie powyższe zmiany w cennikach dotyczą odpowiednio Abonentów Na Kartę, Abonentów Simplus/Sami Swoi a wprowadzone zmiany w cennikach uwzględniać będą definicje Abonentów właściwe dla danego cennika.
 1. Zmiana w: Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi polegająca na:

- usunięciu zapisów dotyczących opłaty za brak aktywności  
- dodanie zapisów dotyczących opłaty za utrzymanie numeru

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – dla ofert Na Kartę w § 7 Opłaty w/w Regulaminu postanowienia ust. 13 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:

13.       POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta na Kartę, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:

 1. Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
 2. Doładowania konta,
 3. Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta na Kartę).
W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta na Kartę mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta na Kartę).
Jeżeli stan Wartości konta Abonenta na Kartę na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta Na Kartę.
Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. –Na Kartę w § 7 Opłaty w/w Regulaminów postanowienia ust. 16 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:
16.       POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta na Kartę, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:
 1. Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
 2. Doładowania konta,
 3. Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta na Kartę).
W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta na Kartę mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta na Kartę).
Jeżeli stan Wartości konta Abonenta Na Kartę na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta Na Kartę.
Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi w § 7 Opłaty w/w Regulaminu postanowienie ust. 13 dotyczące opłaty za brak aktywności, zastępuje się następującą treścią:
13.       POLKOMTEL uprawniony jest do pobierania opłaty za Utrzymanie Numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku, Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana od 07.02.2023 r.
Opłata za Utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana po upływie 30 dni (tj.720 godzin) od ostatniego wydatku na koncie Abonenta Simplus/Sami Swoi, jeśli w okresie tych 30 dni (720 godzin) suma wydatków nie przekroczy 5 zł. Kwota 5 zł uwzględnia:

 1. Wydania z Wartości konta łącznie min. 5 zł (MIN/SMS/MMS/Internet),
 2. Doładowania konta,
 3. Zakup usług/ pakietów (przy czym korzystanie z zakupionych usług/pakietów nie jest traktowane jako wydatek na koncie Abonenta Simplus/Sami Swoi).

W przypadku nie wykonania żadnego wydatku wymienionego powyżej lub wydania z Wartości konta Abonenta Simplus/Sami Swoi mniej niż 5 zł, Opłata za Utrzymanie Numeru w Sieci zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Wartości konta Abonenta Simplus/Sami Swoi).
Jeżeli stan Wartości Konta Abonenta Simplus/Sami Swoi na moment pobrania Opłaty z Utrzymanie Numeru w Sieci  wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty określonej powyżej, opłata jest pobierana w wysokości Salda konta Abonenta Simplus/Sami Swoi.
Włączona promocja „Rok ważności konta” nie zwalnia od ponoszenia opłat za Utrzymanie Numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

Wszystkie powyższe zmiany w cennikach wpływają również na podwyższenie ponoszonych przez Państwa opłat w roamingu wskazanych w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę).
Pozostałe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych pozostają bez zmian.