Informacja o zmiane w cennikach prepaid

Zmiany w warunkach świadczenia usług międzynarodowych i usług roamingu dla taryf: Nowy Simplus, 36.6, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Twój Profil, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, PiszMów Dobowy, Simplus, Sami Swoi, Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Team 7, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez limitu, Plush bez limitu, Easy, JA + NA KARTĘ, PLUSH na Kartę, Nowy Plush, JA + NA KARTĘ I, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę od dnia 29 czerwca 2018 r.

Wprowadzenie nowego Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ)

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 29.06.2018 r. zmienią się warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów korzystających z taryf:

Nowy Simplus, 36.6, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Twój Profil, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, PiszMów Dobowy, Simplus, Sami Swoi, Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Team 7, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez limitu, Plush bez limitu, Easy, JA + NA KARTĘ, PLUSH na Kartę, Nowy Plush, JA + NA KARTĘ I, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę.

Od dnia 29.06.2018 postanowienia dotyczące świadczenia usług międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym będą zawarte w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ), który załączamy do niniejszego pisma.

Zmianie ulegną następujące warunki świadczenia usług międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym:

 1. cena za wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych i korzystanie z usług transmisji danych w Roamingu Regulowanym (w UE, Norwegii, Islandii i w Liechtensteinie) zostanie podwyższona.

  Do dotychczasowych opłat doliczane będą dodatkowe opłaty roamingowe. Dodatkowe opłaty roamingowe będą stosowane zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  Dodatkowe opłaty roamingowe będą doliczane do usług transmisji danych oraz usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych w Roamingu Regulowanym rozliczanych zgodnie z Cennikiem, jak również do ww. usług świadczonych w ramach odrębnie aktywowanych krajowych pakietów/usług, z których Abonent korzysta w Roamingu Regulowanym zgodnie z regulaminem Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid.

  Zasady stosowania dodatkowych opłat roamingowych oraz ich wysokość zostały opisane w Części IV Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ);

 2. do Cennika dodana zostanie nowa usługa: połączenia międzynarodowe i w roamingu międzynarodowym do/w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych.

  Zasady rozliczania i stawki za wykonywanie i odbieranie takich połączeń oraz korzystanie z usługi transmisji danych w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych zostały wskazane w Części VI Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ);

 3. do stref dla połączeń międzynarodowych dodane zostanie Kosowo;

 4. wprowadzone zostaną następujące zmiany w strefach roamingowych:
  1. nazwa dotychczasowej strefy 0 zostaje zmieniona na strefę UE. W strefie UE pozostają państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein;
  2. z dotychczasowej strefy 0 do strefy 1 zostają przeniesione: Monako, San Marino oraz Watykan;
  3. do strefy 1 zostają dodane: Kosowo, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man.

Wprowadzenie nowego Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ) nie wiąże się z żadnymi innymi zmianami w warunkach świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Cenniki taryf z zaznaczeniem wprowadzanych zmian oraz Cennik połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ) są dostępne poniżej.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 29.06.2018.

Zmiany widoczne są w dokumentach załączonych poniżej: