Dodanie nowej usługi do Cenników Taryf: JA plus Mix, Mix20 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix20 dla Abonentów, Mix6 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix6 dla Abonentów, Mix7 (umowy po 12.02.2015), Mix7, MixV, Plush Mix (umowy po 12.02.2015), Plush Mix, Planu cenowego Mix4 oraz Planu cenowego Mix4 duo

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. do Cennika Taryf: JA plus Mix, Mix20 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix20 dla Abonentów, Mix6 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix6 dla Abonentów, Mix7 (umowy po 12.02.2015), Mix7, MixV, Plush Mix (umowy po 12.02.2015), Plush Mix, Planu cenowego Mix4 oraz Planu cenowego Mix4 duo dodana zostaje nowa usługa – możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych i korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w Kosowie.

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2019 r.