• Order

Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Polkomtel Sp. z o.o.


Niniejszym informujemy, że z dniem 14.01.2016 roku ulega zmianie adres firmy Polkomtel Sp. z o.o.


W związku z powyższym dotychczasowe dane:

Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

zostały zmienione na następujące:

Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Prosimy o stosowanie nowego adresu w kontaktach z Polkomtel sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane, takie jak NIP, REGON, Numer KRS nie ulegają zmianie.