• Order

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych


Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają niżej wymienione promocje roamingowe:

Przedłużenie dotyczy Abonentów, którzy podpisali z Polkomtel sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Promocje roamingowe zostają przedłużone do dnia 14 września 2017 r.