• Order

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych


Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają niżej wymienione promocje roamingowe:

Przedłużenie dotyczy Abonentów korzystających z Promocyjnych Planów Cenowych „Nowy JA+Internet".

Promocje roamingowe zostają przedłużone na czas nieoznaczony.