• Order

Obowiązki dostawcy usługi dostępu do internetu


Maksymalna prędkość przesyłania danych w sieci Polkomtel sp. z o.o. w poszczególnych technologiach przedstawia się następująco:


TechnologiaWysyłanie danychPobieranie danych


Podane prędkości są wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna dla abonenta wartość zależy od wielu zmiennych, w tym od:

  1. wykorzystywanego urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji,

  2. wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego,

  3. odległości od stacji bazowej,

  4. czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku),

  5. liczby i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe,

  6. rodzaju wykorzystywanej Karty SIM.

Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi.