Komunikaty o zagrożeniu za pomocą SMS. Informacja dla abonentów sieci ruchomej POLKOMTEL o nowym celu przetwarzania danych

12 grudnia 2018 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nakładające na operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej prawny obowiązek wysyłania, na żądanie Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikatów o zagrożeniach.

W trosce o bezpieczeństwo naszych abonentów POLKOMTEL w dniu 29 czerwca 2018 r. przystąpił do porozumienia z administracją rządową, tak aby abonenci sieci ruchomej POLKOMTEL jeszcze przed 12 grudnia 2018 r. mogli, w miarę technicznych możliwości, otrzymywać komunikaty o zagrożeniach od Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na określonym przez niego obszarze.

Na mocy Listu Intencyjnego podpisanego przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz operatorów ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym przez POLKOMTEL, abonenci ruchomej sieci Plus będą mogli otrzymywać, na polecenie Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na określonym przez niego obszarze, SMS z komunikatem o zagrożeniach.

Ze względu na fakt, że do wysłania komunikatu SMS o zagrożeniu do abonentów, którzy znajdują się na wskazanym przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zagrożonym obszarze, konieczne jest wykorzystanie danych lokalizacyjnych, POLKOMTEL informuje abonentów sieci ruchomej Plus, że niezbędne do przekazania takiego komunikatu SMS o zagrożeniu dane lokalizacyjne będą przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do ochrony żywotnych interesów abonenta sieci ruchomej Plus na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO").

W pozostałym zakresie aktualne pozostają informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne na www.plus.pl/dane-osobowe