• Order

Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów ofert Plus Abonament, Plus Internet, Plus Firma, MixPlus, Plus Mix i Mix od dnia 15 czerwca 2017 r.


Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 15 czerwca 2017 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych. Abonenci korzystający na podstawie cenników lub promocyjnych planów cenowych/ regulaminów promocji z krajowych pakietów minut, SMS, MMS, transmisji danych otrzymają możliwość ich wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, na zasadach określonych w Taryfie europejskiej.

Szczegółowy zakres zmian znajduje się w dokumentach załączonych poniżej:

Zmiany widoczne są w dokumentach załączonych poniżej:

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 15 lipca 2017 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.