• Order

POLKOMTEL Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 28 marca 2017 r. do wymienionych niżej cenników dodana zostanie nowa usługa – transmisja danych w technologii LTE:

  1. Cennik Taryfy JA + Mix dla Abonentów Plus Mix

  2. Cennik Taryfy Plus Mix 7 dla Abonentów Plus Mix

  3. Cennik Taryfy Plush Mix dla Abonentów Plus Mix

  4. Cennik Taryfy Nowy Plus Internet na Kartę

  5. Cennik Taryfy Plus Internet Na Kartę

  6. Cennik Taryfy JA + Na Kartę

  7. Cennik Taryfy Plush Na Kartę

W przypadku braku akceptacji zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 28 marca 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta, z uwagi na to, że zmiana polega na wprowadzeniu do cennika nowej usługi, w razie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL Sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.