• Order

Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych i regulaminach promocji roamingowych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej


Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu i z zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 15 czerwca 2017 r., nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa, zmiana cenników i regulaminów promocji roamingowych w zakresie Polityki Uczciwego Korzystania z usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Jednocześnie Polkomtel informuje o obniżeniu cen za transmisję danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w ofercie przedpłaconej.

Zmiany widoczne są w dokumentach załączonych poniżej:

Cenniki Plus Abonament

Cenniki MIX

Cenniki Plus Internet na Kartę

Cenniki Na Kartę

Cenniki dla Firm

Cenniki Plus Internet

Cenniki Plus dla Biznesu

Regulaminy Promocji Roamingowych - umowy do 14.06.2017 r.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 15 lipca 2017 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.