• Order

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r.


Zmiany Plus Na Kartę

Z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. - Na Kartę.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od abonentów i dokonania weryfikacji danych takich jak imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku abonentów niebędących osobami fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do dokonania rejestracji powyższych danych oraz umożliwienia ich weryfikacji z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.

Abonenci Na Kartę, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.

Dotychczasowy proces rejestracji, pozwalający Abonentom Na Kartę na korzystanie z uprawnień określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne(Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.), otrzymał nazwę "rejestracji uzupełniającej".

Treść regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian do pobrania tu.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 24 lipca 2016 r.

Zmiany 36i6

Z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od abonentów i dokonania weryfikacji danych takich jak imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku abonentów niebędących osobami fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze - najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.

Dotychczasowy proces rejestracji, pozwalający Abonentom 36.6 na korzystanie z uprawnień określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne(Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.), otrzymał nazwę "rejestracji uzupełniającej".

Wprowadzony został również obowiązek zawiadomienia Polkomtel o kradzieży lub zagubieniu karty SIM.

Treść regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian do pobrania tu.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 24 lipca 2016 r.

Zmiany Simplus, Sami Swoi

Z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od abonentów i dokonania weryfikacji danych takich jak imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku abonentów niebędących osobami fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze - najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.

Dotychczasowy proces rejestracji, pozwalający Abonentom Simplus/Sami Swoi na korzystanie z uprawnień określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne(Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.), otrzymał nazwę "rejestracji uzupełniającej".

Wprowadzony został również obowiązek zawiadomienia Polkomtel o kradzieży lub zagubieniu karty SIM.

Treść regulaminu z zaznaczeniem wprowadzonych zmian do pobrania tu.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 24 lipca 2016 r.