Informacja dla użytkowników usług Czasoumilacz, Serwis Wyświetlacza, Ochrona Internetu, Gdzie Jest Bliski, Usługa transmisji danych do IPLA, Usługa transmisji danych do HBO GO, Plus Music News, Połączenia bez limitu na numery stacjonarne oraz Bezpieczny Internet

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DOZIK 2/2019 uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania Polkomtel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegające na pobieraniu płatności za aktywowane konsumentom usługi: „Czasoumilacz”, „Serwis Wyświetlacza”, „Ochrona Internetu”, „Gdzie Jest Bliski”, „Usługę transmisji danych do IPLA”, „Usługę transmisji danych do HBO GO”, „Plus Music News”, „Połączenia bez limitu na numery stacjonarne” oraz „Bezpieczny Internet” pomimo nieuzyskania najpóźniej w chwili zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wyraźnej zgody na dodatkowa płatność związaną z tą usługa, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

Prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym . Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, gdy będą chcieli dochodzić swoich praw w sądzie.

Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 2/2019 dostępna jest na stronie internetowej www.plus.pl oraz na stronie www.uokik.gov.pl.