• Order

Zmiany w warunkach świadczenia usług – dodanie nowej usługi


Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 21 sierpnia 2017 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez dodanie nowej usługi - usługi roamingu międzynarodowego - do wymienionych niżej taryf i promocyjnych planów cenowych, w których usługa ta nie jest dostępna.

I

Zmiana dotyczy Abonentów, którzy podpisali z Polkomtel sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w promocjach z grupy ofert typu:

"JA+ do wszystkich bez końca – Tylko SIM", "JA+ do wszystkich bez końca - RATY", "Urządzenie na raty", "Dodatkowe urządzenie na raty", "JA+ nowy Smarfon 3G", "Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem", "Specjalna oferta dla Klientów Multioferty" w ramach Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy "LTE"

i korzystają z następujących promocyjnych planów cenowych:

JA+15,00; JA+ 29,99-; JA+ 35,00; JA+ 39,00; JA+ 39,99; JA+ 49,99+; Ja+ specjalna oferta; LTE 14,99; LTE 19,99; LTE 29,99; LTE 39,99+; SPECJALNA LTE 20,00; SPECJALNA LTE 5,00.

Abonenci korzystający z ww. promocyjnych planów cenowych uzyskują możliwość korzystania z usługi roamingu międzynarodowego na zasadach i według stawek określonych w poniższym Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy "LTE":

II

Zmiana dotyczy Abonentów, którzy podpisali z Polkomtel sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w promocjach z grupy ofert typu:

"Oszczędzasz" oraz "Gadasz" w ramach Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa "OMG" i korzystają z następujących promocyjnych planów cenowych: OMG 19,90 ; OMG 29,90; OMG 39,90;

Abonenci korzystający z ww. promocyjnych planów cenowych uzyskują możliwość korzystania z usługi roamingu międzynarodowego na zasadach i według stawek określonych w poniższym Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy "OMG":

III

Zmiana dotyczy wszystkich Abonentów, którzy korzystają z jakichkolwiek promocyjnych planów cenowych w ramach Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy "Plush ABO".

Abonenci korzystający z ww. promocyjnych planów cenowych uzyskują możliwość korzystania z roamingu międzynarodowego na zasadach i według stawek określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy "Plush ABO":

IV

Zmiana dotyczy Abonentów, którzy podpisali z Polkomtel sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w promocjach z grupy ofert typu:

"JA+ FIRMA BEZ KOŃCA – TYLKO SIM", "JA+ MOJA FIRMA XL – RATY", "JA+ MOJA FIRMA XL – Tylko SIM", "JA+ REJESTRACJA", "JA+ MOJA DRUGA KARTA DUET – RATY", "JA+ MOJA DRUGA KARTA DUET – TYLKO SIM", "JA+ FIRMA BEZ KOŃCA – SUPERKARTA – DLA STAŁYCH KLIENTÓW" w ramach Cennika Taryf Progres dla Firm

i korzystają z następujących promocyjnych planów cenowych:

JA+ REJESTRACJA 30; JA+ Firma SIM 19; JA+ Firma SIM 29; JA+ Moja Firma 29; JA+ Moja Firma 39

Abonenci korzystający z ww. promocyjnych planów cenowych uzyskują możliwość korzystania z usługi roamingu międzynarodowego na zasadach i według stawek określonych w poniższym Cenniku Taryf Progres dla Firm:

V

Zmiana dotyczy Abonentów, którzy podpisali z Polkomtel sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie Mix w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. i korzystają z taryfy Ja + Mix dla Abonentów Plus Mix.

Abonenci korzystający z ww. taryfy uzyskują możliwość korzystania z roamingu międzynarodowego na zasadach i według stawek określonych w cenniku taryfy Ja + Mix dla Abonentów Plus Mix:

VI

Zmiana dotyczy wszystkich Abonentów Na Kartę, którzy korzystają z następujących taryf: Nowy Plush na Kartę oraz Ja+ Na Kartę 1.

Abonenci korzystający z powyższych taryf uzyskują możliwość korzystania z roamingu międzynarodowego na zasadach i według stawek określonych w poniższych dokumentach: