Informacja o możliwości zmiany taryfy w ofercie na Kartę

Zmiana taryfy w ofercie na Kartę

Z dniem 1.09.2015 r. Abonenci korzystający z taryf: Plus na Kartę, Simplus, 36,6, PiszMów Dobowy, Twój Profil, Nowa taryfa Simplus, Team 7, Easy, Sami Swoi mogą zmienić swoją taryfę tylko na jedną z taryf obowiązujących od dnia 9.09.2014 r., tj.: Plus na Kartę bez limitu lub Plush bez limitu, przy czym:

a. Abonenci korzystający z taryfy Nowa taryfa Simplus mogą ją także zmienić na taryfę Twój Profil,

b. Abonenci korzystający z taryfy Team 7 mogą ją także zmienić na taryfy: Nowa taryfa Simplus lub Twój Profil,

c. Abonenci korzystający z taryfy Easy mogą ją także zmienić na taryfy: Nowa taryfa Simplus lub Twój Profil,

d. Abonenci korzystający z jednej z czterech taryf „Więcej" mogą ją także zmienić na inną taryfę „Więcej", tj.: Więcej do Wszystkich, Więcej Internetu i SMS-ów, Więcej w Plusie, Więcej przez Rok.