Krótkie kody

Opis

Zarządzaj usługami, sprawdzaj stan konta i zmieniaj ustawienia za pomocą krótkich kodów!

Jak aktywować?
Nazwa usługi Kod usługi
Sprawdzenie posiadanej taryfy *147#
i naciśnij
Sprawdzenie stanu konta i okresu ważności dla usług wychodzących *100#
i naciśnij
"Na raz, dwa, trzy"
Zasilenie konta MIX, TELEKOD oznacza 14 lub 16-cyfrowy numer z karty zasilającej
*123*TELEKOD#
i naciśnij
Zmień język Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język polski *105*10#
i naciśnij
Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język angielski *105*20#
i naciśnij
Poczta głosowa Włączenie poczty głosowej *122*11#
i naciśnij
Wyłączenie poczty głosowej *122*00#
i naciśnij
Sprawdzenie statusu poczty głosowej *122#
i naciśnij
Roaming Aktywacja roamingu *101*11*01#
i naciśnij
Deaktywacja roamingu *101*00*01#
i naciśnij
Inicjowanie połączeń w roamingu *111*nr_telefonu#
i naciśnij
GPRS/MMS Aktywacja usługi *101*11*02#
i naciśnij
Deaktywacja usługi *101*00*02#
i naciśnij
Aktywne usługi na koncie Sprawdzenie aktywnych usług *101#
i naciśnij
Videorozmowa Aktywacja usługi *101*11*03#
i naciśnij
Infoblokada - usługa blokowania powiadamiania SMS o koszcie i czasie połączeń Aktywacja usługi (włączenie blokady) *101*11*06#
i naciśnij
Deaktywacja usługi (wyłączenie blokady) *101*00*06#
i naciśnij
Sprawdzenie statusu usługi *101#
i naciśnij
Opłaty

    Opłat za aktywację danej usługi szukaj w szczegółowych opisach usług.