• Order

Słuchaj TIDAL i wygrywaj

Słuchaj ulubionej muzyki bez reklam, ponad 90 mln utworów z TIDAL i wygraj nagrody.

Co zrobić?

1.
Zacznij słuchać playlisty konkursowej
"Słuchaj i wygraj z Plusem".
2.
Czekaj na powiadomienie,
które pojawi się w czasie słuchania.
3.
Z powiadomienia przejdź na stronę konkursową
i odpowiedz na pytanie konkursowe.
TIDAL - słuchawki
Słuchaj

i wygrywaj

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w regulaminie „PLUS. 6.2 dla Stałych Klientów”, „Plus dla Firm 6.2 – dla stałych klientów”.

Zasięg 5G dostępny w wybranych miastach w Polsce. Szczegóły na mapie zasięgu oraz w Regulaminach Promocji na plus.pl

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.

Wypisanie z listy subskrybentów możliwe jest po zalogowaniu do indywidualnego profilu w serwisie iPlus