• Order

Promocje dla Wielkiej Brytanii

dla abonentów korzystających z usługi połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych od dnia 24 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. ruszają promocje „Brytyjska 3” oraz „Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 3”, na podstawie których w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. będą obowiązywały następujące opłaty za:

 1. połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii/Gibraltarze:

dla abonentów ofert na abonament:

 1. połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru - 0,29 zł/min. (naliczanie sekundowe),
 2. wysyłanie SMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru - 0,23 zł/szt.,
 3. wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru - 0,23 zł/szt.,
 4. transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru - 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB),

dla abonentów ofert Na Kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X:

 1. połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru:
  • w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł/min. (naliczanie sekundowe),
  • w taryfie Nowy Plush – 0,39 zł/min. (naliczanie sekundowe),
  • w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/min. (naliczanie sekundowe)
 2. wysyłanie SMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru:
  • w taryfach Prosto na Kartę, Nowy Plush, Mix X – 0,35 zł/szt.,
  • w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,29 zł/szt.,
 3. wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru:
  • w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X - 0,35 zł/szt.,
  • w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł/szt.,
  • w taryfie Nowy Plush – 0,40 zł/szt.,
  • w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/szt.
 4. transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru - 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB),

 1. połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru dla abonentów ofert na abonament oraz ofert Na Kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X - stawki jak dla państw Unii Europejskiej, zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta abonent.

W załączeniu regulaminy promocji „Brytyjska 3” oraz „Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 3” uwzględniające opisane zmiany. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2023 r. Ponieważ zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Polkomtel Sp. z o.o. może dochodzić od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.