Aktualności i komunikaty

 

Punkty Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostają otwarte

19.03.2021

Masz sprawę wymagającą wizyty w punkcie sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu – nasze punkty sprzedaży pozostają otwarte, z wyłączeniem wysp w centrach handlowych. Sprawdź gdzie znajduje się najbliższy punkt sprzedaży https://www.plus.pl/znajdz-salon

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty
 • Dezynfekcję rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży
 • Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)
 • Dokonywanie płatności bezgotówkowo
 • Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.

UWAGA WOJEWÓDZTWA: MAZOWIECKIE I LUBUSKIE
Punkty Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostają otwarte

13.03.2021

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty
 • Dezynfekcję rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży
 • Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)
 • Dokonywanie płatności bezgotówkowo
 • Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.

UWAGA: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE I POMORSKIE
Punkty Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostają otwarte

10.03.2021

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty
 • Dezynfekcję rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży
 • Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)
 • Dokonywanie płatności bezgotówkowo
 • Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.

UWAGA: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Punkty Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostają otwarte

02.03.2021

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty
 • Dezynfekcję rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży
 • Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)
 • Dokonywanie płatności bezgotówkowo
 • Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu od 1 stycznia 2021 r.

31.12.2020

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 stycznia 2021 r. – obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane.

Punkty sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostają otwarte

23.12.2020

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w punkcie sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty
 • Dezynfekcje rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży
 • Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)
 • Dokonywanie płatności bezgotówkowo
 • Informujemy, że godziny seniorskie nie dotyczą branży telekomunikacyjnej *
 • Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

* Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. (poz. 1797) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu od dnia 01.01.2021 r.

30.11.2020

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżka stawek związanych z transmisją danych oraz zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu i połączeń międzynarodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. – zmiany w cennikach

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. zmianie ulegną regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksy do takich umów, umowy cesji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875) zmieniającej m.in ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od dnia 21.12.2020 r., od dnia 1.01.2021 r. i od dnia 8.01.2021 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zmiana regulaminu w zakresie przepadania środków oraz zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.
Od dnia 1.01.2021 r, nastąpi obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za MMS oraz transmisję danych.
Od dnia 8.01.2021 r. zostaną podniesione stawki za minutę, SMS, MMS i 1 MB w cennikach krajowych i w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (na kartę) oraz stawki dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia głosowe wykonane, odebrane i za wiadomości SMS oraz nastąpi zmiana okresu karencji w cennikach krajowych.

Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.

Zamknięcie promocji „Bonusy po doładowaniu"

19.11.2020

Dotyczy taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, Nowy Plush, Ja + Na Kartę, Ja + Na Kartę I i Plush na Kartę.

Informujemy, że z dniem 21.12.2020 r. zostanie zamknięta promocja „Bonusy po doładowaniu", przyznająca dodatkowe środki w wysokości 15 zł do doładowania kwotą 100 – 149 zł lub 30 zł do doładowania za 150 zł.

Punkty sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu pozostają otwarte

10.11.2020

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego podczas wizyty w punkcie sprzedaży prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Zasłanianie ust i nosa podczas wizyty
 • Dezynfekcje rąk po wejściu do Punktu Sprzedaży
 • Zachowanie bezpiecznej odległości od Doradcy (min. 2 m)
 • Dokonywanie płatności bezgotówkowo
 • Informujemy, że godziny seniorskie nie dotyczą branży telekomunikacyjnej *
 • Stosowanie się do wytycznych związanych z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać na terenie danego punktu sprzedaży

* Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. (poz. 1797) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad.

Informacje dla klientów w związku z koronawirusem

17.03.2020

Zagrożenia, jakie niesie za sobą epidemia koronawirusa, a także związana z tym zmiana codziennych nawyków, to wyzwanie dla gospodarki i całego społeczeństwa. Grupa Cyfrowy Polsat, której częścią jest operator sieci Plus wprowadziła wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w trosce o zdrowie Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2020 r. - obniżka stawek

29.11.2019

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiany w Cennikach od dnia 15 maja 2019 r., obniżka cen połączeń i SMS międzynarodowych

12.04.2019

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009, z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cenników

Wyłączenie usługi Multisim

23.01.2019

Polkomtel sp. z o.o. informuje, iż od dnia 25.02.2019 usługa Multi Sim dla klientów indywidualnych zostanie wyłączona. Usługa oferowała możliwość korzystania z dwóch kart SIM umieszczonych w oddzielnych terminalach, przy posługiwaniu się jednym numerem telefonu w ramach jednego rachunku.

Wyłączenie usługi nie będzie miało wpływu na inne usługi z których Państwo korzystają w sieci Plus.

Ostrzeżenie o e-mailach z fałszywymi fakturami

21.12.2018

Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od klientów, którzy otrzymali e-maile będące próbą oszustwa. Wiadomości te zawierają informację o rzekomej fakturze VAT lub nadpłacie z prośbą o zapoznanie się z jej szczegółami pod wskazanym linkiem. Link prowadzi do pliku o rozszerzeniu .zip (3 ostatnie litery nazwy pliku) ze złośliwym oprogramowaniem.

Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

12.12.2018

POLKOMTEL informuje, że od dnia 12 grudnia 2018 r. nie udostępnia już abonentom zmiany warunków umowy w trybie opisanym w usuniętych przepisach prawa.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2019 r. - obniżka stawek

30.11.2018

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Dodanie nowej usługi do Cenników

30.11.2018

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. do Cennika Taryf: JA plus Mix, Mix20 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix20 dla Abonentów, Mix6 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix6 dla Abonentów, Mix7 (umowy po 12.02.2015), Mix7, MixV, Plush Mix (umowy po 12.02.2015), Plush Mix, Planu cenowego Mix4 oraz Planu cenowego Mix4 duo dodana zostaje nowa usługa – możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych i korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w Kosowie.

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

10.09.2018

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w wyniku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 7 września 2018 r. decyzji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 10 października 2018 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Informacja o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

10.08.2018

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 12 września 2018 r. zmianie ulegną Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas letnich wakacji

12.07.2018

Lato to czas beztroskich wakacji, na które czekamy cały rok. Podczas aktywnego wypoczynku warto pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Nikt z nas nie spodziewa się zgubienia w górach czy wypadku podczas wyjazdu nad morze lub jezioro, jednakże należy być przygotowanym na wystąpienie takiej sytuacji. Co warto wiedzieć?

Kolejni klienci w zasięgu szybkiego Internetu LTE Plus Advanced

03.07.2018

W zasięgu Internetu LTE Plus Advanced jest już ponad 54% mieszkańców Polski. Natomiast, w ponad 300 miejscowościach klienci Plusa mogą korzystać z Internetu o maksymalnej prędkości technologicznej 500 Mb/s. Dynamiczny rozwój Internetu LTE Plus Advanced jest doceniamy na wielu polach.

Komunikaty o zagrożeniu za pomocą SMS. Informacja dla abonentów sieci ruchomej POLKOMTEL o nowym celu przetwarzania danych

29.06.2018

12 grudnia 2018 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nakładające na operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej prawny obowiązek wysyłania, na żądanie Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikatów o zagrożeniach.

Zmiany w warunkach świadczenia Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid

29.05.2018

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 29.06.2018 r. zmienią się warunki Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid

Informacja o zmiane w cennikach prepaid

28.05.2018

Zmiany w warunkach świadczenia usług międzynarodowych i usług roamingu dla taryf: Nowy Simplus, 36.6, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Twój Profil, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, PiszMów Dobowy, Simplus, Sami Swoi, Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Team 7, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez limitu, Plush bez limitu, Easy, JA + NA KARTĘ, PLUSH na Kartę, Nowy Plush, JA + NA KARTĘ I, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę od dnia 29 czerwca 2018 r.

Wprowadzenie nowego Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ)

Aktualizacja Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

25.04.2018

Z dniem 25 maja 2018 r., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Polkomtel Sp. z o.o. aktualizuje Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

27.12.2017

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Promocja Wznowienie

01.12.2017

Informujemy, że tylko do 08.01.2018 jest szansa odzyskać numer w ofercie na kartę, który został zablokowany ze względu na brak rejestracji.

Mikołajkowy Blok Reklamowy

30.11.2017

Mikołajkowy Blok Reklamowy to od czternastu lat wyjątkowe wydarzenie. Dzięki emisji specjalnego bloku reklamowego w Telewizji Polsat, a od kilku lat również w telewizji internetowej ipla, możemy pomóc potrzebującym dzieciom – podopiecznym Fundacji Polsat

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

27.11.2017

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Zamknięcie Promocji "Pakiety Facebook"

11.09.2017

Informujemy, że z dniem 11 października 2017 r. zamknięta zostanie Promocja "Pakiety Facebook".

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

16.08.2017

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają niżej wymienione promocje roamingowe.

Zmiany w warunkach świadczenia usług – dodanie nowej usługi

21.07.2017

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 21 sierpnia 2017 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez dodanie nowej usługi - usługi roamingu międzynarodowego - do wymienionych niżej taryf i promocyjnych planów cenowych, w których usługa ta nie jest dostępna.

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

21.07.2017

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają promocje roamingowe

Zamknięcie promocji 7-dniowych w Plus na Kartę

10.07.2017

Informujemy, że z dniem 10 lipca 2017 r. promocje 7-dniowe w Plus na Kartę zostają zamknięte

Informacje o zmianie cenników

14.06.2017

Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych i regulaminach promocji roamingowych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów

14.06.2017

Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów ofert Plus Abonament, Plus Internet, Plus Firma, MixPlus, Plus Mix i Mix od dnia 15 czerwca 2017 r.

Informacje o zmianie cenników (archiwalna)

14.05.2017

Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Zmiany w Cennikach - obniżenie stawek za transmisję danych. (archiwalna)

14.05.2017

Zmiany w Cennikach świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadzana od dnia 15 czerwca 2017 r., polegająca na obniżeniu stawek za transmisję danych.

Przedłużenie promocji roamigowych (archiwalna)

14.05.2017

Informacje o promocjach w roamingu

Ogłoszenie - sprzedaż wież PLK

17.03.2017

Polkomtel Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup obiektów wieżowych z kontenerem i zasilaniem.

Obowiązki dostawcy usługi dostępu do internetu

09.03.2017

Informacje o maksymalnych prędkościach przesyłania danych w sieci Polkomtel sp. z o.o. w poszczególnych technologiach

Informacje o zmianie cenników

02.03.2017

POLKOMTEL Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 28 marca 2017 r. do cenników dodana zostanie nowa usługa
- transmisja danych w technologii LTE.

Bezpieczna zima z GOPR

24.01.2017

"Bezpieczna Zima z GOPR" już po raz 6 odwiedzi najpopularniejsze narciarskie kurorty w Polsce. Partnerami/Sponsorami akcji są Plus, Cyfrowy Polsat oraz PZU.

Informacje o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o

01.12.2016

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

Zmiany w regulaminach

18.10.2016

Od 17.11.2016 r. zmianie ulegają regulaminy usług: "JA + Dostęp do LTE w Taryfie Nowy Internet Plus na Kartę", Regulamin Promocji "Ja + Darmowy Dostęp do LTE w Plusie na Kartę". Usługa LTE zostanie udostępniona w roamingu.

LTE Plusa najszybszym Internetem mobilnym w Polsce! Plus zwyciężył w teście miesięcznika "Komputer Świat"!

08.09.2016

Plus zwyciężył w wielkim teście Internetu mobilnego miesięcznika "Komputer Świat"!

Migracja Plus Chmura

25.08.2016

W związku z wdrożeniem nowej wersji usługi Plus Chmura prosimy o zarchiwizowanie swoich danych do 14.10.2016. W tym celu należy zapisać je na dysku komputera lub na innym nośniku, np. pen drive, dysk zewnętrzny.

Samsung Mobile Camp

08.08.2016

Wśród licznych niespodzianek, na odwiedzających Samsung Mobile Camp powered by Plus czekają m.in. darmowe kody do portalu z najtańszą muzyką w sieci Muzodajnia.pl, darmowe kody do gry Angry Birds oraz firmowe gadżety Samsunga, takie jak okulary przeciwsłoneczne, torby plażowe, freesbe i piłki plażowe.

Rabat na Finał Ligi Światowej w Krakowie!

05.07.2016

Operator sieci Plus od 17 lat jest Głównym Sponsorem Polskiej Siatkówki. Z tej okazji, wspólnie z naszym Partnerem – Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, przygotowaliśmy dla naszych Klientów 30 % rabat na zakup biletów, na jedno z najważniejszych siatkarskich wydarzeń – Finał Ligi Światowej (13-17.07.2016, Kraków).

Dni Otwarte z Sony

29.06.2016

Przyjdź do wybranych punktów sprzedaży i zapoznaj się z technologią smartfona, podpisz umowę i dodatkowo odbierz prezent.

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

27.06.2016

Z dniem 25 lipca 2016 r. ulegają zmianie Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

Przedłużenie promocji

16.05.2016

Informujemy, że promocja "2 x więcej Internetu" dla Abonentów Na Kartę korzystających z taryfy JA + NA KARTĘ zostaje przedłużona do 30.09.2016 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polkomtel

05.04.2016

Niniejszym informujemy, iż w dniu 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę w KRS dla POLKOMTEL sp. z o.o., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki POLKOMTEL sp. o. o. do kwoty: 3.525.300.000,00 (trzy miliardy pięćset dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) złotych.

Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 30 kwietnia 2016 r., w tym zmiana (obniżka) stawek w roamingu w Unii Europejskiej

30.03.2016

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 30 kwietnia 2016 r., nastąpi zmiana cen usług świadczonych Państwu przez Polkomtel Sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Koniec promocji

21.03.2016

Uprzejmie informujemy, że dnia 21.04.2016r. promocje: „Ja + Rozmowy do wszystkich (7 dni)", „Ja + Rozmowy na komórkowe i 0,5 GB (7 dni)", „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 0,5 GB (7 dni)", „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB (7 dni)" zostają zakończone i nie będzie możliwe ich włączenia. Klienci, którzy włączyli je przed ww. data będą korzystali z nich do końca Okresu ważności Promocji.

Koniec promocji "Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena"

16.02.2016

Informujemy, że od dnia 17.03.2016 roku Promocja „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena" zostaje zakończona i nie będzie możliwe jej włączenie. Klienci, którzy włączyli Promocję „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł - przecena" przed 17.03.2016 r. będą mogli z niej korzystać na dotychczasowych warunkach do końca Okresu ważności promocji.

Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

16.01.2016

Niniejszym informujemy, że z dniem 14.01.2016 roku ulega zmianie adres firmy Polkomtel Sp. z o.o.

Platforma ODR

11.01.2016

Platforma ODR ma ułatwiać rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług

Koniec promocji doładowań

28.12.2015

Informujemy, że z dniem 9.01 2016 r. Promocja "40% gratis w piątki", przestaje obowiązywać.

Zrób kartkę świąteczną ze swoim zdjęciem!

20.11.2015

Zaskocz bliskich kartką świąteczną z reprezentantami Polski w siatkówce i ambasadorami programu smartDOM!

Zgarnij audiobooka w Plusie

17.11.2015

Audiobook "Walking Dead" lub "Gwiazd naszych wina"

Aplikacja do nauki angielskiego

10.11.2015

Kup tablet Huawei MediaPad T1 8.0 LTE i odbierz kod do kursu angielskiego z metodą SuperMemo!

Dni Otwarte z HUAWEI

18.10.2015

Przyjdź do punktu Plusa i sprawdź, jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Ciebie!

Dni Otwarte z kanałem Extreme Sports Channel

01.10.2015

Już od 18 września zapraszamy na Dni Otwarte Cyfrowego Polsatu z kanałem Extreme Sports Channel!
Poczuj się, jak gwiazda sztuk walki! Załóż bokserskie rękawice i zrób sobie zdjęcie w ringu!

Zmiana taryfy w ofercie na Kartę

31.08.2015

Z dniem 1.09.2015 r. Abonenci korzystający z taryf: Plus na Kartę, Simplus, 36,6, PiszMów Dobowy, Twój Profil, Nowa taryfa Simplus, Team 7, Easy, Sami Swoi mogą zmienić swoją taryfę tylko na jedną z taryf obowiązujących od dnia 9.09.2014 r., tj.: Plus na Kartę bez limitu lub Plush bez limitu

Kino letnie z Plusem

30.06.2014

Kino Letnie "100 leżaków i ekran" zawita znowu do Warszawy i Krakowa, po raz pierwszy też będzie obecne w Chorzowie. Plus jest już drugi rok patronem tego wydarzenia organizowanego przez Cyfrowy Polsat, FilmBox i Antyradio.

Plus uruchomił technologię HD Voice

08.04.2015

Plus wprowadził dla wszystkich swoich Klientów technologię HD Voice na terenie całego kraju. Dzięki HD Voice Klienci Plusa mogą się cieszyć jeszcze lepszą jakością połączeń i większym komfort prowadzonych rozmów.

Decyzja UOKiK

05.03.2015

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w związku z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany do cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo w górach - 601100300.pl

03.02.2015

Plus we współpracy z ratownikami GOPR i TOPR uruchomił nowy serwis informacyjny 601100300.pl, w którym można znaleźć wszystko, co jest związane z bezpiecznym wypoczynkiem w górach.

Bezpieczna zima z GOPR-em

16.01.2015

Przez siedem weekendów na największych i najpopularniejszych stokach narciarskich, na których o bezpieczeństwo odpoczywających dbają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, odbędzie się akcja "Bezpieczna zima z GOPR-em".

Start do nart

16.01.2015

"Start do Nart" to cykl imprez Radia Zet, w organizacji których uczestniczą Plus, LG, Atomic Normaflex oraz KIA. W wybranych zimowych kurortach pojawią się "aktywne miasteczka" promujące zabawy i zajęcia ruchowe oraz bezpieczny wypoczynek. 

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.

01.12.2014

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w związku z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany do cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

10.10.2014

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, Polkomtel Sp. z o.o. informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Star Wars Rebelianci – oglądaj w Ipli i na kanale Disney XD!

06.10.2014

Przez miesiąc wszyscy Abonenci Plusa otrzymają dostęp do materiałów specjalnych o serialu Star Wars Rebelianci w Ipli!
Każdy może mieć dostęp do materiałów specjalnych o serialu! Oglądaj na wybranych modelach Smart TV, telefonach i tabletach, na swoim komputerze lub podłącz dekoder do Internetu i oglądaj Star Wars Rebelianci na telewizorze!

Polska Mistrzem świata!

21.09.2014

Polska reprezentacja piłki siatkowej wygrała mecz finałowy z Brazylią wynikiem 3:1 podczas siatkarskich Mistrzostw świata. To zaszczyt wspierać tak wspaniałą drużynę - dziękujemy!

Wyjątkowe wydarzenie w Twoim mieście!

16.09.2014

SMART Rozwiązania dla Twojego Domu to wspólna inicjatywa Cyfrowego Polsatu, Plusa oraz Samsunga. Na sprzęcie Samsunga będziesz mieć okazję do przetestowania szybkiego Internetu Power LTE, zapoznania się z nowościami filmowymi, dostępnymi w IPLI, natomiast nasi animatorzy przekażą Ci wiedzę, jak oszczędzać pieniądze i energię z Plusem!

Plus najlepszym operatorem Internetu mobilnego

04.08.2014

Magazyn Komputer Świat, jeden z najczęściej czytanych miesięczników poświęconych tematyce nowoczesnych technologii, opublikował w najnowszym numerze wyniki wielkiego testu Internetu mobilnego w Polsce.

Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

01.08.2014

Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od osób, które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa.

PLUS Generalnym Sponsorem FIVB MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014!

04.07.2014

Plus został Generalnym Sponsorem najważniejszej siatkarskiej imprezy na świecie. Jest to jednocześnie najważniejsza – obok minionych piłkarskich mistrzostw Europy – impreza sportowa, jaka odbędzie się w Polsce.

Letnia zabawa z prędkością LTE!

02.07.2014

Będąc w miejscowościach wypoczynkowych, nad morzem, w górach, na Mazurach, kup starter Plusa i w wybranych punktach z informacją na plakacie lub wobblerze Plusa będziesz mógł odebrać dmuchaną piłkę.

Kino letnie z Plusem

02.07.2014

Kino Letnie "100 leżaków i ekran" po raz kolejny zawita do Warszawy, Krakowa i Katowic, aby przenieść widzów w magiczny świat filmu. Plus, jest w tym roku patronem tego wydarzenia organizowanego przez Cyfrowy Polsat, FilmBox i Antyradio.

Plus Partnerem technologicznym plenerowych pokazów filmowych – Kino Perła!

27.06.2014

Kino Perła to sieć kin plenerowych w piętnastu lokalizacjach na terenie całej Polski. Od czerwca do końca sierpnia, miłośnicy dużego ekranu będą mieli okazję obejrzenia wyjątkowych produkcji. A wszystko w luźnej atmosferze, pod chmurką, na leżaku.

Informacja o warunkach realizacji uprawnień Abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

26.06.2014

Informacja o telefonach

07.05.2013

Uprzejmie informujemy, że pamięć użytkowa telefonu może być inna niż deklarowana w specyfikacji danego modelu.

Kupując telefon w Plusie otrzymują Państwo produkt z ustawieniami operatora. Oznacza to, że oferowany Państwu telefon został wzbogacony m. in. o animacje, tapety, dzwonki i gry.

Bezpieczeństwo świadczonych usług

29.08.2013

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych Abonentów i Użytkowników, na niniejszej stronie będą publikowane informacje, poradniki i najnowsze doniesienia o zagrożeniach związanych z używaniem usług telekomunikacyjnych, rekomendowanych środkach ostrożności i przykładowych konsekwencjach braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń, a także odnośniki do innych stron zajmujących się tą tematyką.