Aktualności i komunikaty

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2022r.

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2022r.

30.11.2021
Obniżka wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz inne zmiany
Zobacz szczegóły
Ogłoszenie Planu połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero 2 sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero 2 sp. z o.o.

16.09.2021
Zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 8 września został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. i Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Stanów Zjednoczonych nr 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767
Zobacz szczegóły
Decyzja UOKiK nr DOZIK 2/2021

Decyzja UOKiK nr DOZIK 2/2021

28.06.2021
W dniu 21.4.2021 r. została wydana decyzja Prezesa UOKiK dotycząca wybranych zagadnień związanych z usługami o podwyższonej opłacie.
Uprzejmie informujemy, iż na kanwie przywołanej Decyzji, sieć Plus wprowadzi specjalną procedurę reklamacyjną, która będzie miała zastosowanie do rozpatrywanych reklamacji Klientów odnośnie usług premium, zakresu udzielanych informacji w odpowiedziach na reklamacje oraz dostosujemy proces reklamacyjny w taki sposób, aby Klienci sieci Plus mieli szeroki dostęp do niezbędnych informacji o podmiocie realizującym świadczenie dodatkowe, jak i samym świadczeniu dodatkowym.
Zobacz szczegóły
Bezpieczeństwo świadczonych usług

Bezpieczeństwo świadczonych usług

23.06.2021
  • Problemy z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, telefonem lub kartą SIM
  • Zmiany na koncie klienta
  • Bezpieczeństwo korzystania z mobilnych usług bankowych
Zobacz szczegóły
Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu od 1 stycznia 2021 r.

31.12.2020
Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 stycznia 2021 r. – obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu od dnia 01.01.2021 r.

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu od dnia 01.01.2021 r.

30.11.2020
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2021 r. – obniżka stawek związanych z transmisją danych oraz zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu i połączeń międzynarodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. – zmiany w cennikach
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. zmianie ulegną regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksy do takich umów, umowy cesji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875) zmieniającej m.in ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od dnia 21.12.2020 r., od dnia 1.01.2021 r. i od dnia 8.01.2021 r.

Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od dnia 21.12.2020 r., od dnia 1.01.2021 r. i od dnia 8.01.2021 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zmiana regulaminu w zakresie przepadania środków oraz zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.Od dnia 1.01.2021 r, nastąpi obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za MMS oraz transmisję danych.Od dnia 8.01.2021 r. zostaną podniesione stawki za minutę, SMS, MMS i 1 MB w cennikach krajowych i w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (na kartę) oraz stawki dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia głosowe wykonane, odebrane i za wiadomości SMS oraz nastąpi zmiana okresu karencji w cennikach krajowych.

Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

20.11.2020

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zamknięcie bonusów do doładowań w wybranych taryfach.

Zobacz szczegóły
Zamknięcie promocji „Bonusy po doładowaniu"

Zamknięcie promocji „Bonusy po doładowaniu"

19.11.2020
Dotyczy taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, Nowy Plush, Ja + Na Kartę, Ja + Na Kartę I i Plush na Kartę. Informujemy, że z dniem 21.12.2020 r. zostanie zamknięta promocja „Bonusy po doładowaniu", przyznająca dodatkowe środki w wysokości 15 zł do doładowania kwotą 100 – 149 zł lub 30 zł do doładowania za 150 zł.
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2020 r. - obniżka stawek

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2020 r. - obniżka stawek

29.11.2019
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zobacz szczegóły
Zmiany w Cennikach od dnia 15 maja 2019 r., obniżka cen połączeń i SMS międzynarodowych

Zmiany w Cennikach od dnia 15 maja 2019 r., obniżka cen połączeń i SMS międzynarodowych

12.04.2019
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009, z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cenników
Zobacz szczegóły
Wyłączenie usługi Multisim

Wyłączenie usługi Multisim

23.01.2019
Polkomtel sp. z o.o. informuje, iż od dnia 25.02.2019 usługa Multi Sim dla klientów indywidualnych zostanie wyłączona. Usługa oferowała możliwość korzystania z dwóch kart SIM umieszczonych w oddzielnych terminalach, przy posługiwaniu się jednym numerem telefonu w ramach jednego rachunku. Wyłączenie usługi nie będzie miało wpływu na inne usługi z których Państwo korzystają w sieci Plus.
Ostrzeżenie o e-mailach z fałszywymi fakturami

Ostrzeżenie o e-mailach z fałszywymi fakturami

21.12.2018
Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od klientów, którzy otrzymali e-maile będące próbą oszustwa. Wiadomości te zawierają informację o rzekomej fakturze VAT lub nadpłacie z prośbą o zapoznanie się z jej szczegółami pod wskazanym linkiem. Link prowadzi do pliku o rozszerzeniu .zip (3 ostatnie litery nazwy pliku) ze złośliwym oprogramowaniem.
Zobacz szczegóły
Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

12.12.2018
POLKOMTEL informuje, że od dnia 12 grudnia 2018 r. nie udostępnia już abonentom zmiany warunków umowy w trybie opisanym w usuniętych przepisach prawa.
Zobacz szczegóły
Dodanie nowej usługi do Cenników

Dodanie nowej usługi do Cenników

30.11.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. do Cennika Taryf: JA plus Mix, Mix20 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix20 dla Abonentów, Mix6 dla Abonentów (umowy po 12.02.2015), Mix6 dla Abonentów, Mix7 (umowy po 12.02.2015), Mix7, MixV, Plush Mix (umowy po 12.02.2015), Plush Mix, Planu cenowego Mix4 oraz Planu cenowego Mix4 duo dodana zostaje nowa usługa – możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych i korzystania z usługi roamingu międzynarodowego w Kosowie.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2019 r. - obniżka stawek

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2019 r. - obniżka stawek

30.11.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zobacz szczegóły
Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

10.09.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w wyniku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 7 września 2018 r. decyzji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 10 października 2018 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zobacz szczegóły
Informacja o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

Informacja o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

10.08.2018
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 12 września 2018 r. zmianie ulegną Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Komunikaty o zagrożeniu za pomocą SMS. Informacja dla abonentów sieci ruchomej POLKOMTEL o nowym celu przetwarzania danych

Komunikaty o zagrożeniu za pomocą SMS. Informacja dla abonentów sieci ruchomej POLKOMTEL o nowym celu przetwarzania danych

29.06.2018
12 grudnia 2018 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nakładające na operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej prawny obowiązek wysyłania, na żądanie Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikatów o zagrożeniach.
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid

Zmiany w warunkach świadczenia Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid

29.05.2018
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 29.06.2018 r. zmienią się warunki Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid
Zobacz szczegóły
Informacja o zmiane w cennikach prepaid

Informacja o zmiane w cennikach prepaid

28.05.2018
Zmiany w warunkach świadczenia usług międzynarodowych i usług roamingu dla taryf: Nowy Simplus, 36.6, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Twój Profil, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, PiszMów Dobowy, Simplus, Sami Swoi, Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Team 7, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez limitu, Plush bez limitu, Easy, JA + NA KARTĘ, PLUSH na Kartę, Nowy Plush, JA + NA KARTĘ I, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę od dnia 29 czerwca 2018 r. Wprowadzenie nowego Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (NA KARTĘ)
Zobacz szczegóły
Aktualizacja Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

Aktualizacja Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

25.04.2018
Z dniem 25 maja 2018 r., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Polkomtel Sp. z o.o. aktualizuje Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

27.12.2017
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Promocja Wznowienie

Promocja Wznowienie

01.12.2017
Informujemy, że tylko do 08.01.2018 jest szansa odzyskać numer w ofercie na kartę, który został zablokowany ze względu na brak rejestracji.
Zobacz szczegóły
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu

27.11.2017
Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Zamknięcie Promocji "Pakiety Facebook"

Zamknięcie Promocji "Pakiety Facebook"

11.09.2017
Informujemy, że z dniem 11 października 2017 r. zamknięta zostanie Promocja "Pakiety Facebook".
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

16.08.2017
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają niżej wymienione promocje roamingowe.
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług – dodanie nowej usługi

Zmiany w warunkach świadczenia usług – dodanie nowej usługi

21.07.2017
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 21 sierpnia 2017 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez dodanie nowej usługi - usługi roamingu międzynarodowego - do wymienionych niżej taryf i promocyjnych planów cenowych, w których usługa ta nie jest dostępna.
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

Zmiany w warunkach świadczenia usług – przedłużenie promocji roamingowych

21.07.2017
Polkomtel sp. z o.o. informuje, że przedłużeniu ulegają promocje roamingowe
Zobacz szczegóły
Zamknięcie promocji 7-dniowych w Plus na Kartę

Zamknięcie promocji 7-dniowych w Plus na Kartę

10.07.2017
Informujemy, że z dniem 10 lipca 2017 r. promocje 7-dniowe w Plus na Kartę zostają zamknięte
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie cenników

Informacje o zmianie cenników

14.06.2017
Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych i regulaminach promocji roamingowych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów

Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów

14.06.2017
Zmiany w warunkach świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej dla abonentów ofert Plus Abonament, Plus Internet, Plus Firma, MixPlus, Plus Mix i Mix od dnia 15 czerwca 2017 r.
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie cenników (archiwalna)

Informacje o zmianie cenników (archiwalna)

14.05.2017
Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej
Zobacz szczegóły
Przedłużenie promocji roamigowych (archiwalna)

Przedłużenie promocji roamigowych (archiwalna)

14.05.2017
Informacje o promocjach w roamingu
Zobacz szczegóły
Zmiany w Cennikach - obniżenie stawek za transmisję danych. (archiwalna)

Zmiany w Cennikach - obniżenie stawek za transmisję danych. (archiwalna)

14.05.2017
Zmiany w Cennikach świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadzana od dnia 15 czerwca 2017 r., polegająca na obniżeniu stawek za transmisję danych.
Zobacz szczegóły
Obowiązki dostawcy usługi dostępu do internetu

Obowiązki dostawcy usługi dostępu do internetu

09.03.2017
Informacje o maksymalnych prędkościach przesyłania danych w sieci Polkomtel sp. z o.o. w poszczególnych technologiach
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie cenników

Informacje o zmianie cenników

02.03.2017
POLKOMTEL Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 28 marca 2017 r. do cenników dodana zostanie nowa usługa - transmisja danych w technologii LTE.
Zobacz szczegóły
Informacje o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o

Informacje o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o

01.12.2016
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach

Zmiany w regulaminach

18.10.2016
Od 17.11.2016 r. zmianie ulegają regulaminy usług: "JA + Dostęp do LTE w Taryfie Nowy Internet Plus na Kartę", Regulamin Promocji "Ja + Darmowy Dostęp do LTE w Plusie na Kartę". Usługa LTE zostanie udostępniona w roamingu.
Migracja Plus Chmura

Migracja Plus Chmura

25.08.2016
W związku z wdrożeniem nowej wersji usługi Plus Chmura prosimy o zarchiwizowanie swoich danych do 14.10.2016. W tym celu należy zapisać je na dysku komputera lub na innym nośniku, np. pen drive, dysk zewnętrzny.
Zobacz szczegóły
Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

27.06.2016
Z dniem 25 lipca 2016 r. ulegają zmianie Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Przedłużenie promocji

Przedłużenie promocji

16.05.2016
Informujemy, że promocja "2 x więcej Internetu" dla Abonentów Na Kartę korzystających z taryfy JA + NA KARTĘ zostaje przedłużona do 30.09.2016 r.
Zobacz szczegóły
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polkomtel

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Polkomtel

05.04.2016
Niniejszym informujemy, iż w dniu 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę w KRS dla POLKOMTEL sp. z o.o., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki POLKOMTEL sp. o. o. do kwoty: 3.525.300.000,00 (trzy miliardy pięćset dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) złotych.
Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 30 kwietnia 2016 r., w tym zmiana (obniżka) stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 30 kwietnia 2016 r., w tym zmiana (obniżka) stawek w roamingu w Unii Europejskiej

30.03.2016
Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 30 kwietnia 2016 r., nastąpi zmiana cen usług świadczonych Państwu przez Polkomtel Sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej.
Zobacz szczegóły
Koniec promocji

Koniec promocji

21.03.2016
Uprzejmie informujemy, że dnia 21.04.2016r. promocje: „Ja + Rozmowy do wszystkich (7 dni)", „Ja + Rozmowy na komórkowe i 0,5 GB (7 dni)", „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 0,5 GB (7 dni)", „Ja+ Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB (7 dni)" zostają zakończone i nie będzie możliwe ich włączenia. Klienci, którzy włączyli je przed ww. data będą korzystali z nich do końca Okresu ważności Promocji.
Koniec promocji "Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena"

Koniec promocji "Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena"

16.02.2016
Informujemy, że od dnia 17.03.2016 roku Promocja „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł – przecena" zostaje zakończona i nie będzie możliwe jej włączenie. Klienci, którzy włączyli Promocję „Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich za 10 zł - przecena" przed 17.03.2016 r. będą mogli z niej korzystać na dotychczasowych warunkach do końca Okresu ważności promocji.
Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

16.01.2016
Niniejszym informujemy, że z dniem 14.01.2016 roku ulega zmianie adres firmy Polkomtel Sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Platforma ODR

Platforma ODR

11.01.2016
Platforma ODR ma ułatwiać rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług
Zobacz szczegóły
Koniec promocji doładowań

Koniec promocji doładowań

28.12.2015
Informujemy, że z dniem 9.01 2016 r. Promocja "40% gratis w piątki", przestaje obowiązywać.
Zmiana taryfy w ofercie na Kartę

Zmiana taryfy w ofercie na Kartę

31.08.2015
Z dniem 1.09.2015 r. Abonenci korzystający z taryf: Plus na Kartę, Simplus, 36,6, PiszMów Dobowy, Twój Profil, Nowa taryfa Simplus, Team 7, Easy, Sami Swoi mogą zmienić swoją taryfę tylko na jedną z taryf obowiązujących od dnia 9.09.2014 r., tj.: Plus na Kartę bez limitu lub Plush bez limitu.
Zobacz szczegóły
Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.

01.12.2014
Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w związku z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany do cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.
Zobacz szczegóły
Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.

10.10.2014
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, Polkomtel Sp. z o.o. informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.
Zobacz szczegóły
Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

Ważny komunikat - informacja o próbach oszustwa internetowego

01.08.2014
Informujemy, że operator sieci Plus zarejestrował zgłoszenia od osób, które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa.
Zobacz szczegóły
Informacja o telefonach

Informacja o telefonach

07.05.2013
Uprzejmie informujemy, że pamięć użytkowa telefonu może być inna niż deklarowana w specyfikacji danego modelu. Kupując telefon w Plusie otrzymują Państwo produkt z ustawieniami operatora. Oznacza to, że oferowany Państwu telefon został wzbogacony m. in. o animacje, tapety, dzwonki i gry.
Zobacz szczegóły