Regulaminy i cenniki

Dokumenty obowiązujące od 15.06.2017

Cenniki obowiązujące od 15 czerwca 2017 r. Więcej informacji

Cenniki Plus Abonament

Cenniki MIX

Cenniki Plus Internet na Kartę

Cenniki Na Kartę

Cenniki dla Firm

Cenniki Plus Internet

Cenniki Plus dla Biznesu

Regulaminy Promocji Roamingowych - umowy do 14.06.2017 r.

Regulaminy Promocji Roamingowych - umowy po 15.06.2017 r.

Dokumenty Plus Abonament

Cenniki obowiązujące od 15 czerwca 2017 r.

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Aktualne taryfy

Poprzednie taryfy

Regulaminy dla nowych Klientów

Ja + Rodzina

Tylko SIM

Abonament ze smartfonem

Dokumenty Plus Internet

Cenniki obowiązujące od 28 marca 2017 r. Więcej informacji

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Aktualne taryfy - Cenniki

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - z zestawem ODU + IDU

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - oferta Elastyczna

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - Raty

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - Raty - sprzedaż na odległość

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - tylko SIM

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - dodatkowe urządzenie

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - Dla Stałych Klientów

Regulaminy promocji Ja + Power LTE 2.0 - Poprzednie taryfy

Regulaminy Plus Internet na Kartę

Pozostałe regulaminy

Cenniki Plus MIX

Cenniki obowiązujące od 28 marca 2017 r. Więcej informacji

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Aktualne taryfy

Poprzednie taryfy

Pozostałe regulaminy

Dokumenty JA + NA KARTĘ

Cenniki taryfy JA + Na Kartę I

Cenniki obowiązujące od 28 marca 2017 r. Więcej informacji

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Cennik

Aktualne taryfy

Regulaminy archiwalne

Dokumenty Plus na Kartę

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Aktualne taryfy

Zmiana taryfy

Poprzednie taryfy

Cenniki Plus Abonament dla Firm

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Aktualne taryfy

Regulaminy promocji dla stałych Klientów

Poprzednie taryfy

Dokumenty Plus Energetyka

Taryfy dystrybucyjne OSD

Regulaminy i cenniki archiwalne

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 25 grudnia 2014 r.

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów, którzy zawarli umowę do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie:

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów - archiwalne

Warunki świadczenia usługi "zakańczania połączeń głosowych" w sieci ruchomej Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel Sp. z o.o. wyznaczony został przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. W związku z tym Polkomtel Sp. z o.o., jako operator sieci, w której następuje zakończenia połączenia, ma wynikający z art. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązek ogłoszenia informacji o warunkach dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędnych do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci.

Warunki świadczenia usługi "zakańczania połączeń głosowych" w sieci stacjonarnej Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel Sp. z o.o. wyznaczony został na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Polkomtel Sp. z o.o. W związku z tym Polkomtel Sp. z o.o., jako operator sieci stacjonarnej, w której następuje zakończenia połączenia, został zobowiązany do ogłoszenia informacji o warunkach przedmiotowego dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędne do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia przez Polkomtel Sp. z o.o. dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia jego sieci stacjonarnej.

Wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Osoby fizyczne

Wzory umów obowiązujące od 14 stycznia 2016 r.

Wzory umów obowiązujące do 13 stycznia 2016 r.

Osoby prawne, inni przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne

Wzory umów obowiązujące od 14 stycznia 2016 r.

Wzory umów obowiązujące do 13 stycznia 2016 r.