Regulaminy i cenniki

Dokumenty Plus Abonament

Zmiany w cennikach od 1 stycznia 2018 r.
Więcej informacji

Cenniki bieżące

Cenniki poprzednich taryf

Cenniki obowiązujące do 13.02.2018 r.

Cenniki obowiązujące do 31.12.2017 r.

Cenniki archiwalne

Aktualne taryfy (cenniki z dnia 14.01.2016r.)

Poprzednie taryfy (cenniki z dnia 14.01.2016r.)

Aktualne regulaminy promocji

Aktualne regulaminy promocji (od 6.11.2017r)

SMARTFON RATY z opłatą początkową

Punkty sprzedaży

Raty z opłatą początkową - Sklep Internetowy

Raty - sprzedaż na odległość

TYLKO SIM

TYLKO SIM - abonament gratis

TYLKO SIM - standard

Aktualne regulaminy promocji (od 3.10.2017r)

Raty z opłatą początkową

Sklep internetowy

Sprzedaż na odległość

Archiwalne regulaminy Promocji

Archiwalne regulaminy dla nowych Klientów

Ja + Rodzina

Tylko SIM

Abonament ze smartfonem

Dokumenty Plus MIX

Cenniki bieżące

Cenniki poprzednich taryf

Cenniki archiwalne

Cenniki obowiązujące do 13 lutego 2018 r. Więcej informacji

Cenniki obowiązujące do 31 grudnia 2017 r.

Cenniki obowiązujące od 28 marca 2017 r. Więcej informacji

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Aktualne taryfy

Poprzednie taryfy

Obowiązujące Regulaminy Promocji

Dokumenty Plus Na Kartę

Cenniki bieżące

Cenniki bieżące Plush

Cenniki poprzednich taryf Plush

Cenniki bieżące Plus Na Kartę

Cenniki poprzednich taryf

Cenniki archiwalne

Cenniki obowiązujące od 19.03.2018 r.

Cenniki obowiązujące od 1.01.2018 r:

Cenniki obowiązujące od 21.08.2017 r:

Cenniki obowiązujące od 15.06.2017 r.:

Regulaminy Promocji – aktualne

Dla taryfy Prosto Na Kartę (od 19.03.2018 r.):

Dla taryfy JA + Na Kartę i JA + Na Kartę I:

Regulaminy promocji – archiwalne

Aktualne Regulaminy Promocji – poprzednie taryfy:

Dla taryfy Plus na Kartę bez limitu:

Dla poprzednich taryf:

Wersje archiwalne - Regulaminy Promocji dla poprzednich taryf:

Dokumenty Plus Internet Na Kartę

Cenniki poprzednich taryf

Regulaminy promocji

Regulaminy promocji dla poprzednich taryf

Cenniki archiwalne

Regulaminy promocji - archiwalne

Dokumenty Plus Internet

Cenniki bieżące

Cenniki poprzednich taryf

Cenniki archiwalne

Obowiązujące regulaminy promocji

Archiwalne regulaminy promocji

Regulaminy Plus Internet LTE

Regulaminy obowiązujące do 01.07.2018 r.

Regulaminy obowiązujące do 24.05.2018 r.

Regulaminy Plus Internet LTE z opcją testuj

Regulaminy promocji JA + Zestaw Omen by HP z plecakiem

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - z zestawem ODU + IDU

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - oferta Elastyczna

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - Raty

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - Raty - sprzedaż na odległość

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - tylko SIM

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - dodatkowe urządzenie

Regulaminy promocji Ja + Internet LTE - Dla Stałych Klientów

Regulaminy promocji - poprzednie taryfy

Dokumenty Plus Internet dla Firm

Cenniki bieżące

Cenniki poprzednich taryf

Cenniki archiwalne

Obowiązujące regulaminy promocji

Archiwalne regulaminy promocji

Regulaminy obowiązujące do 01.07.2018r.

Regulaminy obowiązujące do 24.05.2018r.

Dokumenty Plus dla Firm

Cenniki bieżące

Cenniki poprzednich taryf

Cenniki archiwalne

Cenniki obowiązujące do 13 lutego 2018 r.

Cenniki obowiązujące do 31 grudnia 2017 r.

Cenniki obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji

Obowiązujące regulaminy promocji

Dokumenty Plus Energetyka

Dokumenty obowiązujące

Taryfy dystrybucyjne OSD

Regulaminy i cenniki archiwalne

Obowiązujące regulaminy promocji

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (RŚUT) od 12 września 2018 r.
Więcej informacji

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 25 maja 2018 r.

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów, którzy zawarli umowę od 25 grudnia 2014 r.

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów, którzy zawarli umowę do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie:

Warunki świadczenia usługi "zakańczania połączeń głosowych" w sieci ruchomej Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel Sp. z o.o. wyznaczony został przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. W związku z tym Polkomtel Sp. z o.o., jako operator sieci, w której następuje zakończenia połączenia, ma wynikający z art. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązek ogłoszenia informacji o warunkach dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędnych do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci.

Warunki świadczenia usługi "zakańczania połączeń głosowych" w sieci stacjonarnej Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel Sp. z o.o. wyznaczony został na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Polkomtel Sp. z o.o. W związku z tym Polkomtel Sp. z o.o., jako operator sieci stacjonarnej, w której następuje zakończenia połączenia, został zobowiązany do ogłoszenia informacji o warunkach przedmiotowego dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędne do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia przez Polkomtel Sp. z o.o. dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia jego sieci stacjonarnej.

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) - archiwalne

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) obowiązujące do 25.05.2018 r.

Starsze wersje:

Wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Osoby fizyczne

Aktualne wzory umów

Archiwalne wzory umów

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Aktualne wzory umów

Osoby prawne i jednostki organizacyjne

Aktualne wzory umów

Archiwalne wzory umów