Aby kupić tę ofertę wybierz, co otrzymasz w ramach doładowań.
Masz do wyboru SMS-y bez limitu albo 1 GB pakietu internetowego w telefonie.

loader
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
Kolejne 12 zasileń ?
Minuty do sieci komórkowych
Minuty na stacjonarne
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
3000
Kolejne 12 zasileń
60
Minuty do sieci komórkowych
pakiet 300 minut
pobiera 15 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
24 doładowania
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
4000
Kolejne 12 zasileń
80
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
24 doładowania
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
5000
Kolejne 12 zasileń
100
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
albo
Wiadomości SMS
Bez limitu
pobiera 10 zł
co 30 dni
Internet w telefonie
1 GB
pobiera 10 zł
co 30 dni
Długość kontraktu
24 doładowania
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
6000
Kolejne 12 zasileń
120
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Bez limitu
pobiera 10 zł
co 30 dni
Internet w telefonie
1 GB
pobiera 10 zł
co 30 dni
Długość kontraktu
24 doładowania
Minimalna kwota doładowania
Minuty do krajowych sieci komórkowych
Minuty na stacjonarne
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
3000
Minuty do sieci komórkowych
pakiet 300 minut
pobiera 15 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
24 doładowania
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
4000
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
24 doładowania
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
5000
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
albo
Wiadomości SMS
Bez limitu
pobiera 10 zł
co 30 dni
Internet w telefonie
1 GB
pobiera 10 zł
co 30 dni
Długość kontraktu
24 doładowania
Kwota doładowania przez pierwsze 12 zasileń
6000
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Bez limitu
pobiera 10 zł
co 30 dni
Internet w telefonie
1 GB
pobiera 10 zł
co 30 dni
Długość kontraktu
24 doładowania
Minimalna kwota doładowania
Bonus za doładowanie ?
Minuty do sieci komórkowych
Minuty na stacjonarne
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
Minimalna kwota doładowania
3000
Bonus za doładowanie
+15
Minuty do sieci komórkowych
pakiet 300 minut
pobiera 15 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
18 doładowań
Minimalna kwota doładowania
4000
Bonus za doładowanie
+20
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Internet w telefonie
Długość kontraktu
18 doładowań
Minimalna kwota doładowania
5000
Bonus za doładowanie
+25
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Bez limitu
pobiera 10 zł
co 30 dni
Internet w telefonie
Długość kontraktu
18 doładowań
Minimalna kwota doładowania
6000
Bonus za doładowanie
+30
Minuty do sieci komórkowych
Bez limitu
pobiera 35 zł z doładowania
Minuty na stacjonarne
29 gr/min
Wiadomości SMS
Bez limitu
pobiera 10 zł
co 30 dni
Internet w telefonie
1 GB
pobiera 10 zł
co 30 dni
Długość kontraktu
18 doładowań