Dział Windykacji Należności

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny z Działem Windykacji Należności

z dowolnego telefonu 601 102 607 ?

Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 20:00.

Kontakt e-mail
Napisz na adres dwn@plus.pl
Automatyczny System Informacji Głosowej

Dostępny jest pod numerami Działu Windykacji Należności.

Koszt połączenia - 0,96 zł z VAT (dla Użytkowników i Abonentów Simplus oraz MixPlus IV Duo - 1,97 z VAT)
W przypadku połączenia się z Konsultantem Działu Windykacji Należności opłata za połączenie z Automatycznym Systemem Informacji Głosowej nie będzie naliczana.

Inne sprawy

W przypadku otrzymania:

  • pisma lub wezwania podpisanego przez radcę prawnego lub adwokata
  • sądowego nakazu zapłaty lub wyroku
  • pisma od komornika

prosimy o kontakt telefoniczny na w/w numery lub za pośrednictwem poczty e-mail: nakaz@plus.pl