*Oszczędność 630 zł to różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii z opłatą handlową w trakcie 36 mies. umowy kompleksowej, przy zużyciu 2,5MWh dla grupy taryfowej G11 i 6-mies. okresu rozliczeniowego, określonymi w regulaminach promocji: Polkomtel sp. z o.o. „Energia na abonament" oraz innogy Polska S.A. „Stabilny Prąd". Porównanie na dzień 22.01.2018

Certyfikowany
Sprzedawca Energii

Zobacz certyfikat Poznaj nasz standard

Sprawna zmiana sprzedawcy

Bez przerw w dostawie prądu,
bez zmian licznika i okablowania.

Niższe opłaty dla klientów smartDOM

Gwarancja stałej ceny sprzedaży*

Gwarancja stałej ceny sprzedaży dotyczy ceny sprzedaży energii; stawki za dystrybucje energii są niezależne od Polkomtel Sp. z o.o. i są określone w taryfach operatorów systemu dystrybucji zatwierdzonych przez prezesa URE.

Oblicz ile możesz zaoszczędzić

50%
50%
taryfa
taryfa
kWh

Szacowana oszczędność na koniec
36-miesięcznej umowy wynosi:

--- zł
Sprawdź, jak przenieść prąd do Plusa

Rozwiń i oszacuj wysokość Twojego miesięcznego rachunku za prąd od Plusa.

Ile to kosztuje


Taryfa G11

0,2190 zł/kWh

(0,2694 zł/kWh z VAT)

Taryfa G12

0,2580 zł/kWh

(0,3173 zł/kWh z VAT)

Taryfa G12w

0,3030 zł/kWh

(0,3726 zł/kWh z VAT)

Taryfa G11

0,2190 zł/kWh

(0,2694 zł/kWh z VAT)

Taryfa G12

0,1740 zł/kWh

(0,2140 zł/kWh z VAT)

Taryfa G12w

0,1840 zł/kWh

(0,2263 zł/kWh z VAT)


3 zł z VAT zniżki miesięcznie dla posiadaczy smartDOM

Opłata za energię czynną w ofercie bez prognoz oraz na abonament. Opłata handlowa dla klientów poza programem smartDOM wynosi 6 zł z VAT. Na całkowity koszt usługi składa się cena za energię czynną oraz opłaty za dystrybucję. Ceny za dystrybucję są zależne od Twojego lokalnego dystrybutora prądu.

Dwa sposoby naliczania opłat

Energia na abonament

Stałe rachunki za prąd co miesiąc w formie abonamentu, rozliczenie w oparciu o odczyt licznika co 6 lub 12 miesięcy. Oferta dostępna w zależności od Operatora Systemu Dystrybucji.

LUB

Energia bez prognoz

Rozliczenie na podstawie faktycznego zużycia prądu

Jak wygląda zmiana sprzedawcy?

Zawarcie umowy na prąd z Plusem

Podpisujesz umowę na sprzedaż energii elektrycznej na podsawie poprzedniej faktury za prąd oraz zostawiasz Plusowi pełnomocnictwo zmiany sprzedawcy.

Przechodzenie weryfikacji i formalności

Na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa Plus zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem prądu bez przerw w jego dostawie.

Okres wypowiedzenia umowy z poprzednim sprzedawcą

Zanim nastąpi zmiana dostawcy prądu musi upłynąć okres wypowiedzenia poprzedniej umowy. W przypadku gospodarstw domowych okres ten wynosi 30 dni.

Przeniesienie prądu do Plusa

Zmiana sprzedawcy następuje automatycznie od 1 dnia miesiąca, bez przerw w dostawie energii elektrycznej, kucia ścian lub zmiany okablowania.

Najwygodniejszy sposób płacenia rachunków

Wypełniasz wniosek
i przesyłasz go do nas

Co miesiąc przesyłamy do Twojego banku infromację o kwocie należności

Bank reguluje ją w terminie płatności podanym na fakturze

Wypełnij go i prześlij na adres: POLKOMTEL SP Z O.O. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa Polkomtel Sp. z o.o. - Polecenie zapłaty. O uruchomieniu usługi poinformujemy Cię na pierwszej stronie faktury za prąd

Zielona Faktura

Zielona faktura to pełnowartościowa elektroniczna faktura VAT (z punktu widzenia prawa). Stanowi ona podstawę prawną do rozliczeń podatkowych w firmie. Jest wysyłana na podany przez Ciebie adres mailowy. Faktura wysyłana jest do Ciebie po zakończeniu Twojego okresu rozliczeniowego, w ciągu ok. 4 dni po jej wystawieniu.

    Dzięki zielonej fakturze masz:

  • szybki dostęp do informacji z faktury po wystawieniu rachunku
  • przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego
  • aktywacja, dezaktywacja oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne

Oświadczam, że zatwierdzając formularz potwierdzam pełnoletność

*Informujemy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale bez wyrażenia zgód nie będziemy mogli przyjąć zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o. o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, w celu obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie.

Przepisz cyfry z obrazka:*

Skorzystaj z naszego doświadczenia i sprawdź jak oszczędzać prąd w swoim domu.

Test wiedzy

Pomoc. Najczęstsze pytania

Czy Plus ma swoje przewody oraz linie wysokiego napięcia, żeby dostarczyć prąd do mojego domu?

Właścicielem infrastruktury, czy okablowania oraz liczników energii pozostaje firma, która robi to dziś. Tę firmę nazywamy dystrybutorem (w języku energetyki mówi się o niej Operator Systemu Dystrybucyjnego). Plus jest sprzedawcą towaru jakim jest energia elektryczna, który płynie do Klienta tymi samymi kablami jak dotychczas.

Czy decydując się na zakup energii od Plusa będę musiał wymienić licznik i poprowadzić nowe przewody elektryczne w domu?

Nie, decydując się na zmianę sprzedawcy nie musisz zmienić licznika ani kabli elektrycznych. Zmiana sprzedawcy energii nastąpi bez jakichkolwiek przerw w dostawie prądu do Twojego domu, mieszkania czy firmy.

Do kogo zadzwonić w przypadku awarii sieci energetycznej?

Wszelkiego rodzaju awarie sieci energetycznej tak jak dotychczas należy zgłaszać do pogotowia energetycznego, które jest dostępne 24h pod numerem 991 lub pod numerem 22 821 31 31 (dotyczy Klientów z Warszawy, gdzie łącze energetyczne dostarcza RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem operatora.

Z czego składa się moja faktura za prąd, czyli za co płacę?

Twoja faktura składa się z dwóch rodzajów opłat: za energię jako towar oraz za jej usługę jej dostarczenia. Pierwszy rodzaj opłat dotyczy samej energii jako towaru, czyli tego co sprzedaje Plus. Energia jako towar jest nazywana także „energią czynną". Drugi rodzaj opłat jest związanych z usługą dostarczania energii do Twojego domu. To są opłaty lokalnego dystrybutora energii – czyli właściciela kabli i liczników. Te opłaty Plus refakturuje w imieniu firmy dystrybucyjnej.

Mam ofertę „Energia na abonament". Co się stanie jeśli nie wykorzystam lub przekroczę pakiet energii?

W razie niewykorzystania pakietu niezużyta energia jest przeliczana na złotówki i przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe (pokrywa nowe zobowiązania lub zostaje oddana Klientowi w formie gotówki lub przelewu). Przy przekroczeniu pakietu, Klient nie traci dostępu do prądu. Dodatkowe zużycie będzie ujęte na fakturze rozliczeniowej według stawek obowiązujących w pakiecie.
Sprawdź, jak czytać fakturę
Dom Energia bez prognoz faktura
 
Dom Energia bez prognoz faktura 2
 
Dom Energia na abonament
 
Dom Energia na abonament 2
 
Dom Energia na abonament - rozliczenie
 
Dom Energia na abonament - rozliczenie 2
 
Firmy Energia z rabatem
 
Firmy Energia z rabatem 2
 
Strona 2
Szczegóły
Okres rozliczeniowy od .do.

Okres, za który został wystawiony rachunek, pokrywający się z datami rzeczywistych odczytów dokonanych przez OSD. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia pierwszego odczytu.

Zużycie energii elektrycznej.

Wartość rozliczenia na podstawie danych pomiarowych OSD, za okres wskazany w szczegółach rozliczenia.

Opłaty za dystrybucję zależne od zużycia.

Wartość opłat dystrybucyjnych, naliczanych na podstawie wielkości zużycia zgodnie z obowiązującą taryfą OSD. Wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Wartość opłat dystrybucyjnych, naliczanych za wskazany, na rachunku, okres rozliczeniowy. Opłaty są naliczane zgodnie z taryfą OSD. Wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Kwota bieżącego rachunku.

Suma wszystkich opłat naliczonych w bieżącym okresie rozliczeniowym wraz z informacją o dniu, w którym płatność powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. W przypadku gdy korzystasz z polecenia zapłaty- dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczona jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Zużycie energii elektrycznej.

Ilość zużytej energii na podstawie danych pomiarowych OSD, za okres rozliczeniowy znajdujący się w tekście rozliczenia.

Opłaty zmienne za dystrybucję.

Opłaty naliczane w zależności od ilości zużytej energii w okresie rozliczeniowym.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Opłata za dystrybucję wyliczana jest na podstawie taryfy OSD .Polkomtel sp. z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Okres od - do.

Okres, za który został wystawiony rachunek. Rozliczenia za energię dokonywane są w okresach miesięcznych, zawsze od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do końca miesiąca.

Pakiet miesięczny 509 kWh.

Wartość Pakietu kWh. Części składowe Pakietu kWh znajdują się w szczegółach rozliczenia.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Wartość opłat dystrybucyjnych stałych naliczanych za wskazany na rachunku okres. Opłaty są naliczane zgodnie z obowiązującą taryfą OSD. Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Dodatkowe uznania i obciążenia.

Kwota dodatkowych uznań i obciążeń w okresie, za który wystawiany jest rachunek. Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Kwota bieżącego rachunku.

Suma wszystkich opłat naliczonych w bieżącym okresie, za który wystawiany jest rachunek wraz z informacją o dniu, do którego płatność powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. W przypadku gdy korzystasz z polecenia zapłaty- dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Łącznie do zapłaty /Nadpłata lub niedopłata po wystawieniu.

Kwota uwzględniająca wszystkie zobowiązania (obecne lub wcześniejsze) wobec Polkomtel Sp. z o.o. na podstawie wszystkich faktur za energię elektryczną. Uwzględnia płatności zaksięgowane do dnia wystawienia faktury.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczana jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Energia w miesięcznych Pakietach kWh.

Pakiet kWh to określona ilość kWh. Wartość Pakietu kWh wynika z ceny energii czynnej oraz opłat dystrybucyjnych. Opłata za dystrybucję wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel Sp. Z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Opłata za dystrybucję, wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel Sp. Z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Okres rozliczeniowy od .do.

Okres, za który został wystawiony rachunek, pokrywający się z datami rzeczywistych odczytów dokonanych przez OSD. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej i trwa do dnia pierwszego odczytu przez OSD.

Wartość pakietów kWh, oraz opłat dystrybucyjnych (1).

Łączna wartość Pakietów kWh wraz z opłatami dystrybucyjnymi za okres wskazany w szczegółach rozliczenia.

Należność za rzeczywiste zużycie (2).

Łączna wartość zaddMethoda rzeczywiste zużycie energii wyliczonej na podstawie danych OSD, za wskazany w rozliczeniu okres, wraz z opłatami dystrybucyjnymi .

Różnica pomiędzy rzeczywistym zużyciem (3).

Różnica pomiędzy rachunkami otrzymanymi we wcześniejszych okresach, a wartością za rzeczywiste zużycie, wyliczoną na podstawie danych OSD. W zależności od wyniku rozliczenie może przyjmować wartości dodatnie gdy konieczna jest dopłata, lub ujemne gdy ma miejsce nadpłata.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczana jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Energia w miesięcznych Pakietach kWh.

Ilość energii wynikająca z wystawionych rachunków na Pakiety kWh, które zostały zaliczone do rozliczenia zużycia. Opłata za dystrybucję, wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel Sp. z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Rzeczywiste zużycie za okres.

Rzeczywista Ilość energii zużyta w okresie rozliczeniowym, po dokonaniu odczytu przez OSD.

Rozliczenie opłat stałych.

Wynik rozliczenia opłat dystrybucyjnych stałych w okresie rozliczeniowym na podstawie wystawionych rachunków, na Pakiety kWh i danych OSD.

Stałe opłaty za dystrybucję.

Wartość opłat stałych, wynikających z wystawionych w okresie rozliczeniowym rachunków na Pakiety kWh, które zostały zaliczone do rozliczenia. Opłata za dystrybucję wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel sp. z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Okres od ..do..

Okres, za który został wystawiony rachunek. Rozliczenia za energię dokonywane są w okresach miesięcznych. Zawsze od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii do końca miesiąca.

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej.

Wartość rozliczenia na podstawie danych pomiarowych OSD. Szczegóły rozliczenia znajdują się na odwrocie.

Sprzedaż energii elektrycznej.

Wartość energii ustalona na podstawie danych prognozowych, czyli takich, dla których OSD nie przekazał danych pomiarowych.

Rabaty.

Kwota wszystkich udzielonych rabatów w okresie, za który wystawiany jest rachunek.

Inne opłaty.

Kwota opłat dodatkowych doliczonych w okresie, za który wystawiany jest rachunek, wskazanych na odwrocie np. opłata za wydruk duplikatu faktury.

Dodatkowe uznania i obciążenia.

Kwota dodatkowych uznań i obciążeń w okresie, za który wystawiany jest rachunek, wskazanych na odwrocie.

Kwota bieżącego rachunku.

Suma wszystkich opłat naliczonych w okresie za który wystawiany jest rachunek wraz z informacją o dniu, do którego płatność powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. W przypadku gdy korzystasz z polecenia zapłaty- dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Łącznie do zapłaty /Nadpłata lub niedopłata po wystawieniu bieżącego rachunku.

Kwota uwzględniająca wszystkie zobowiązania (obecne lub wcześniejsze) wobec Polkomtel Sp. z o.o. na podstawie wszystkich rachunków za energię elektryczną. Kwota ta uwzględnia płatności zaksięgowane do dnia wystawienia faktury.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczona jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej.

Cześć rozliczeniowa rachunku, w którym następuje rozliczenie rzeczywistego zużycia na podstawie danych pomiarowych OSD, we wskazanym w rozliczeniu okresie rozliczeniowym. Wynik rozliczenia to różnica pomiędzy otrzymanymi we wcześniejszych okresach fakturami na podstawie prognoz, a rzeczywistym

Energia czynna - Ilość energii elektrycznej.

Ilość energii elektrycznej będąca wynikiem rozliczenia.W zależności od wyniku, rozliczenie może przyjmować wartości dodatnie, gdy konieczna jest dopłata, lub ujemne gdy ma miejsce nadpłata.

Sprzedaż energii elektrycznej.

Część prognozowa, dotycząca okresu za który OSD nie przekazał danych pomiarowych. Rzeczywista ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczona po otrzymaniu kolejnych rzeczywistych danych pomiarowych od OSD.

Rabaty.

Wszystkie udzielone rabaty w okresie rozliczeniowym.

Inne opłaty.

Wszystkie opłaty dodatkowe w okresie rozliczeniowym.

Certyfikat_Sprzedawcy_Energii_TOE.jpg