Przełącz prąd na Plus

  • gwarancja stałej ceny przez całą umowę
  • proste rachunki bez ukrytych opłat
  • niższe opłaty dla klientów smartDOM
Przełącz prąd na Plus
energia Dla firm

Dlaczego prąd od Plusa?

image
Gwarancja stałej ceny sprzedaży

Gwarancja stałej ceny sprzedaży dotyczy ceny sprzedaży energii; stawki za dystrybucje energii są niezależne od Polkomtel Sp. z o.o. i są określone w taryfach operatorów systemu dystrybucji zatwierdzonych przez prezesa URE.

image
image
Sprawna zmiana sprzedawcy

bez przerw w dostawie pradu, bez zmian licznika i okablowania.

image
image
Certyfikowany Sprzedawca Energii

Towarzystwa Obrotu Energią.
Zobacz certyfikat
Poznaj nasz standard
Wybieraj mądrze
Sprawdź kto

image
image
Niższe opłaty dla klientów SmartDom
image
nad-wtyczke.png image
Certyfikat_Sprzedawcy_Energii_TOE.jpg
wybieraj mądrze kto oferuje ci prąd i gaz

Ile mogę zaoszczędzić?

Prąd - kalkulator oszczędności

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!
Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz i kto dziś sprzedaje Ci energię elektryczną
– oferta energii od Plusa jest dostępna w całej Polsce.

Prosimy przed rozpoczęciem uzupełniania pól kalkulatora przygotować sobie fakturę
rozliczeniową za prąd. Dane z aktualnej faktury ułatwią Państwu obliczenia
oszczędności z Plus Energetyką.

50%
50%
taryfa
taryfa
kWh

Jeżeli miałbyś prąd w Plusie,
Twoja faktura za byłaby niższa o:

--- zł

Szacowana oszczędność na koniec
36-miesięcznej umowy wynosi:

--- zł
Chcę przenieść prąd do Plusa

Rozwiń i oszacuj wysokość Twojego miesięcznego rachunku za prąd od Plusa.

Dwa sposoby naliczania opłat

Masz do wyboru dwa sposoby naliczania opłat. Niezależnie od tego, którą z ofert wybierzesz, cena prądu od Plusa będzie taka sama.

image Energia na abonament

dla osób, które wolą stałe rachunki za prąd co miesiąc w formie abonamentu oraz jego rozliczenie w oparciu o odczyt licznika co 6 lub 12 miesięcy. Oferta dostępna w zależności od Operatora Systemu Dystrybucji.

image
Lub
image Energia bez prognoz

dla osób, które cenią rachunki tylko za faktyczne zużycie prądu

image

Zielona faktura

Zielona faktura to pełnowartościowa elektroniczna faktura VAT (z punktu widzenia prawa). Stanowi ona podstawę prawną do rozliczeń podatkowych w firmie. Jest wysyłana na podany przez Ciebie adres mailowy. Faktura wysyłana jest do Ciebie po zakończeniu Twojego okresu rozliczeniowego, w ciągu ok. 4 dni po jej wystawieniu. Faktura wysyłana jest z adresu e@fakturaplus.pl. Do korespondencji dołączymy dokumenty w pliku pdf.

Dzięki zielonej fakturze masz:
• szybki dostęp do informacji z faktury po wystawieniu rachunku
• przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego
• aktywacja, dezaktywacja oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne

Ile kosztuje?

Opłata za energię czynną w ofercie bez prognoz oraz na abonament

 
przez całą dobę

za 1 kWh

strefy szczytowe / w dzień

za 1 kWh

strefy pozaszczytowe / w nocy

za 1 kWh

Opłata
handlowa
Rabat na opłacie
handlowej dla
klientów smartDOM
Taryfa G11
0,2190 zł/kWh

(0,2694 zł z VAT)

 
 
Taryfa G12
0,2580 zł/kWh

(0,3173 zł z VAT)

0,1740 zł/kWh

(0,2140 zł z VAT)

6 zł
z VAT
-3 zł
z VAT
Taryfa G12w
0,3030 zł/kWh

(0,3727 zł z VAT)

0,1840 zł/kWh

(0,2263 zł z VAT)

 
 
Długość kontraktu
36
miesięcy

Na całkowity koszt usługi składa się cena za energię czynną oraz opłaty za dystrybucję. Ceny za dystrybucję są zależne od Twojego lokalnego dytrybutora prądu.
Oblicz całkowity koszt prądu dla Twojego gospodarstwa domowego.

Polecenie Zapłaty

Polecenie Zapłaty - to najwygodniejszy i bezgotówkowy sposób płacenia rachunków za prąd. Plus co miesiąc przesyła do Twojego banku informację o kwocie należności, a bank reguluje ją w terminie płatności podanym na fakturze. O uruchomieniu usługi poinformujemy Cię na pierwszej stronie faktury za prąd "Kwotę X pobierzemy poleceniem zapłaty. Dziękujemy za korzystanie z polecenia zapłaty."

Jeżeli chcesz skorzystać z polecenie zapłaty wypełnij wniosek i prześlij go pocztą na adres:

POLKOMTEL SP Z O.O.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Polkomtel Sp. z o.o. – Polecenie zapłaty

 

Jak wygląda zmiana sprzedawcy prądu?

image
1
Zawarcie umowy na prąd z Plusem

Klient podpisuje umowę na sprzedaż energii elektrycznej (przy podpisaniu umowy konieczne jest przedstawienie faktury rozliczeniowej od dotychczasowego sprzedawcy prądu) oraz zostawia Plusowi pełnomocnictwo do wypowiedzenia umowy z obecnym sprzedawcą prądu.

2
Weryfikacja umowy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Poprawność danych zawartych w umowie jest weryfikowana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Potem, na podstawie umowy oraz pełnomo- cnictwa, Plus zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem prądu, m.in. wypowiada umowę na prąd poprzedniemu sprzedawcy.

3
Okres wypowiedzenia umowy z poprzednim sprzedawcą

Zanim nastąpi zmiana dostawcy prądu musi upłynąć okres wypowiedzenia poprzedniej umowy. W przypadku gospodarstw domowych okres ten wynosi 30 dni.

4
Przeniesienie prądu

Zmiana sprzedawcy następuje automatycznie, zawsze od 1 dnia miesiąca, bez przerw w dostawie energii elektrycznej, kucia ścian lub zmiany okablowania. Licznik w dalszym ciągu będzie też odczytywany w ten sam sposób (np. przez kontrolera). Dane spisane przez kontrolera będą się pojawiać na fakturze od Plusa.

Przenieś prąd do Plusa teraz!

1

Przyjdź do Punktu Plusa lub Cyfrowego Polsatu z fakturą rozliczeniową za energię elektryczną od obecnego sprzedawcy.

2

Podpisz umowę w trakcie wizyty

3

Plus załatwi za Ciebie wszystkie formalności związane z przeniesieniem prądu. Zmiana sprzedawcy prądu nastąpi automatycznie, bez przerw w dostawie energii. Powiadomimy Cię o niej SMS-em.

bewarePamiętaj! Do podpisania umowy będziesz potrzebował fakturę rozliczeniową od obecnego sprzedawcy prądu!

Możesz także przenieść prąd do Plusa poprzez Biuro Sprzedaży Bezpośredniej.

Zapoznaj się z aktualną listą kontaktową biur sprzedaży bezpośredniej »

Zostań ekspertem od taniej energii!

Skorzystaj z naszego doświadczenia i sprawdź, jak oszczędzać prąd w swoim domu.

Przetestuj swoją wiedzę w quizie
Obraz dokumentu faktury

Pomoc. Najczęstsze pytania

Czy Plus ma swoje przewody oraz linie wysokiego napięcia, żeby dostarczyć prąd do mojego domu?

Właścicielem infrastruktury, czy okablowania oraz liczników energii pozostaje firma, która robi to dziś. Tę firmę nazywamy dystrybutorem (w języku energetyki mówi się o niej Operator Systemu Dystrybucyjnego). Plus jest sprzedawcą towaru jakim jest energia elektryczna, który płynie do Klienta tymi samymi kablami jak dotychczas.

Czy decydując się na zakup energii od Plusa będę musiał wymienić licznik i poprowadzić nowe przewody elektryczne w domu?

Nie, decydując się na zmianę sprzedawcy nie musisz zmienić licznika ani kabli elektrycznych. Zmiana sprzedawcy energii nastąpi bez jakichkolwiek przerw w dostawie prądu do Twojego domu, mieszkania czy firmy.

Do kogo zadzwonić w przypadku awarii sieci energetycznej?

Wszelkiego rodzaju awarie sieci energetycznej tak jak dotychczas należy zgłaszać do pogotowia energetycznego, które jest dostępne 24h pod numerem 991 lub pod numerem 22 821 31 31 (dotyczy Klientów z Warszawy, gdzie łącze energetyczne dostarcza RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem operatora.

Z czego składa się moja faktura za prąd, czyli za co płacę?

Twoja faktura składa się z dwóch rodzajów opłat: za energię jako towar oraz za jej usługę jej dostarczenia. Pierwszy rodzaj opłat dotyczy samej energii jako towaru, czyli tego co sprzedaje Plus. Energia jako towar jest nazywana także „energią czynną". Drugi rodzaj opłat jest związanych z usługą dostarczania energii do Twojego domu. To są opłaty lokalnego dystrybutora energii – czyli właściciela kabli i liczników. Te opłaty Plus refakturuje w imieniu firmy dystrybucyjnej.

Mam ofertę „Energia na abonament". Co się stanie jeśli nie wykorzystam lub przekroczę pakiet energii?

W razie niewykorzystania pakietu niezużyta energia jest przeliczana na złotówki i przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe (pokrywa nowe zobowiązania lub zostaje oddana Klientowi w formie gotówki lub przelewu). Przy przekroczeniu pakietu, Klient nie traci dostępu do prądu. Dodatkowe zużycie będzie ujęte na fakturze rozliczeniowej według stawek obowiązujących w pakiecie.

Jak czytać moją fakturę?

Sprawdź, jak czytać fakturę
Szczegóły
Okres rozliczeniowy od .do.

Okres, za który został wystawiony rachunek, pokrywający się z datami rzeczywistych odczytów dokonanych przez OSD. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia pierwszego odczytu.

Zużycie energii elektrycznej.

Wartość rozliczenia na podstawie danych pomiarowych OSD, za okres wskazany w szczegółach rozliczenia.

Opłaty za dystrybucję zależne od zużycia.

Wartość opłat dystrybucyjnych, naliczanych na podstawie wielkości zużycia zgodnie z obowiązującą taryfą OSD. Wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Wartość opłat dystrybucyjnych, naliczanych za wskazany, na rachunku, okres rozliczeniowy. Opłaty są naliczane zgodnie z taryfą OSD. Wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Kwota bieżącego rachunku.

Suma wszystkich opłat naliczonych w bieżącym okresie rozliczeniowym wraz z informacją o dniu, w którym płatność powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. W przypadku gdy korzystasz z polecenia zapłaty- dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczona jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Zużycie energii elektrycznej.

Ilość zużytej energii na podstawie danych pomiarowych OSD, za okres rozliczeniowy znajdujący się w tekście rozliczenia.

Opłaty zmienne za dystrybucję.

Opłaty naliczane w zależności od ilości zużytej energii w okresie rozliczeniowym.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Opłata za dystrybucję wyliczana jest na podstawie taryfy OSD .Polkomtel sp. z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Okres od - do.

Okres, za który został wystawiony rachunek. Rozliczenia za energię dokonywane są w okresach miesięcznych, zawsze od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do końca miesiąca.

Pakiet miesięczny 509 kWh.

Wartość Pakietu kWh. Części składowe Pakietu kWh znajdują się w szczegółach rozliczenia.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Wartość opłat dystrybucyjnych stałych naliczanych za wskazany na rachunku okres. Opłaty są naliczane zgodnie z obowiązującą taryfą OSD. Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Dodatkowe uznania i obciążenia.

Kwota dodatkowych uznań i obciążeń w okresie, za który wystawiany jest rachunek. Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w szczegółach rozliczenia.

Kwota bieżącego rachunku.

Suma wszystkich opłat naliczonych w bieżącym okresie, za który wystawiany jest rachunek wraz z informacją o dniu, do którego płatność powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. W przypadku gdy korzystasz z polecenia zapłaty- dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Łącznie do zapłaty /Nadpłata lub niedopłata po wystawieniu.

Kwota uwzględniająca wszystkie zobowiązania (obecne lub wcześniejsze) wobec Polkomtel Sp. z o.o. na podstawie wszystkich faktur za energię elektryczną. Uwzględnia płatności zaksięgowane do dnia wystawienia faktury.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczana jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Energia w miesięcznych Pakietach kWh.

Pakiet kWh to określona ilość kWh. Wartość Pakietu kWh wynika z ceny energii czynnej oraz opłat dystrybucyjnych. Opłata za dystrybucję wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel Sp. Z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Opłaty stałe za dystrybucję.

Opłata za dystrybucję, wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel Sp. Z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Okres rozliczeniowy od .do.

Okres, za który został wystawiony rachunek, pokrywający się z datami rzeczywistych odczytów dokonanych przez OSD. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej i trwa do dnia pierwszego odczytu przez OSD.

Wartość pakietów kWh, oraz opłat dystrybucyjnych (1).

Łączna wartość Pakietów kWh wraz z opłatami dystrybucyjnymi za okres wskazany w szczegółach rozliczenia.

Należność za rzeczywiste zużycie (2).

Łączna wartość zaddMethoda rzeczywiste zużycie energii wyliczonej na podstawie danych OSD, za wskazany w rozliczeniu okres, wraz z opłatami dystrybucyjnymi .

Różnica pomiędzy rzeczywistym zużyciem (3).

Różnica pomiędzy rachunkami otrzymanymi we wcześniejszych okresach, a wartością za rzeczywiste zużycie, wyliczoną na podstawie danych OSD. W zależności od wyniku rozliczenie może przyjmować wartości dodatnie gdy konieczna jest dopłata, lub ujemne gdy ma miejsce nadpłata.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczana jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Energia w miesięcznych Pakietach kWh.

Ilość energii wynikająca z wystawionych rachunków na Pakiety kWh, które zostały zaliczone do rozliczenia zużycia. Opłata za dystrybucję, wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel Sp. z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Rzeczywiste zużycie za okres.

Rzeczywista Ilość energii zużyta w okresie rozliczeniowym, po dokonaniu odczytu przez OSD.

Rozliczenie opłat stałych.

Wynik rozliczenia opłat dystrybucyjnych stałych w okresie rozliczeniowym na podstawie wystawionych rachunków, na Pakiety kWh i danych OSD.

Stałe opłaty za dystrybucję.

Wartość opłat stałych, wynikających z wystawionych w okresie rozliczeniowym rachunków na Pakiety kWh, które zostały zaliczone do rozliczenia. Opłata za dystrybucję wyliczana jest na podstawie taryfy OSD. Polkomtel sp. z o.o. nie ma wpływu na wysokość tych opłat i jest obowiązany stosować opłaty ustalone w taryfie OSD.

Okres od ..do..

Okres, za który został wystawiony rachunek. Rozliczenia za energię dokonywane są w okresach miesięcznych. Zawsze od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii do końca miesiąca.

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej.

Wartość rozliczenia na podstawie danych pomiarowych OSD. Szczegóły rozliczenia znajdują się na odwrocie.

Sprzedaż energii elektrycznej.

Wartość energii ustalona na podstawie danych prognozowych, czyli takich, dla których OSD nie przekazał danych pomiarowych.

Rabaty.

Kwota wszystkich udzielonych rabatów w okresie, za który wystawiany jest rachunek.

Inne opłaty.

Kwota opłat dodatkowych doliczonych w okresie, za który wystawiany jest rachunek, wskazanych na odwrocie np. opłata za wydruk duplikatu faktury.

Dodatkowe uznania i obciążenia.

Kwota dodatkowych uznań i obciążeń w okresie, za który wystawiany jest rachunek, wskazanych na odwrocie.

Kwota bieżącego rachunku.

Suma wszystkich opłat naliczonych w okresie za który wystawiany jest rachunek wraz z informacją o dniu, do którego płatność powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. W przypadku gdy korzystasz z polecenia zapłaty- dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Łącznie do zapłaty /Nadpłata lub niedopłata po wystawieniu bieżącego rachunku.

Kwota uwzględniająca wszystkie zobowiązania (obecne lub wcześniejsze) wobec Polkomtel Sp. z o.o. na podstawie wszystkich rachunków za energię elektryczną. Kwota ta uwzględnia płatności zaksięgowane do dnia wystawienia faktury.

Druk do zapłaty.

Blankiet z kwotą do zapłaty.

Adres Punktu Poboru Energii (PPE).

Wskazany w umowie adres Odbiorcy, do którego dostarczona jest energia elektryczna. W przypadku umowy dla kilku PPE, każdy z nich prezentowany jest w oddzielnym zestawieniu.

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej.

Cześć rozliczeniowa rachunku, w którym następuje rozliczenie rzeczywistego zużycia na podstawie danych pomiarowych OSD, we wskazanym w rozliczeniu okresie rozliczeniowym. Wynik rozliczenia to różnica pomiędzy otrzymanymi we wcześniejszych okresach fakturami na podstawie prognoz, a rzeczywistym

Energia czynna - Ilość energii elektrycznej.

Ilość energii elektrycznej będąca wynikiem rozliczenia.W zależności od wyniku, rozliczenie może przyjmować wartości dodatnie, gdy konieczna jest dopłata, lub ujemne gdy ma miejsce nadpłata.

Sprzedaż energii elektrycznej.

Część prognozowa, dotycząca okresu za który OSD nie przekazał danych pomiarowych. Rzeczywista ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczona po otrzymaniu kolejnych rzeczywistych danych pomiarowych od OSD.

Rabaty.

Wszystkie udzielone rabaty w okresie rozliczeniowym.

Inne opłaty.

Wszystkie opłaty dodatkowe w okresie rozliczeniowym.