Formularz odwołania zgody na komunikację marketingową


Wypełnij formularz
Imię:*
Nazwisko:*
Numer telefonu:*

E-mail:*


Cofam zgodę na przetwarzanie przez Polkomtel sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celach sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Polkomtel sp. z o.o.


Cofam zgodę na marketing bezpośredni Polkomtel sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących


Cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Polkomtel sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany w formularzu numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej


* W przypadku podania błędnych danych lub podania zestawu danych nie pozwalających na identyfikację osoby fizycznej, proces wycofania zgody nie będzie mógł zostać zrealizowany

Wszelką korespondencję w tym pytania, oświadczenia, wątpliwości dotyczące danych osobowych należy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@plus.pl

Jeżeli jesteś abonentem Polkomtel zgody możesz wycofać TUTAJ