Zagraniczne
Podróże

Roaming
- w abonamencie

Wyjeżdżasz za granicę? Pozostań w kontakcie z najbliższymi dzięki roamingowi w Plusie.
Swobodnie rozmawiaj, wysyłaj SMSy i MMSy
oraz korzystaj z Internetu w telefonie podczas
zagranicznych podróży. Przed podróżą upewnij się,
że masz włączony Roaming oraz Połączenia
Międzynarodowe. Jeśli chcesz obniżyć koszty
w roamingu skorzystaj z promocyjnych pakietów.

Roaming w UE

Od 15 czerwca 2017 r. możesz korzystać z usług abonamentowych w Unii Europejskiej tak jak w kraju.

Jak to działa:

Jeśli w Polsce masz pakiety minut, SMS-ów, MMS-ów lub usługi „Bez limitu" do wszystkich sieci komórkowych, będziesz z nich korzystać także w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Jeśli w kraju korzystasz z pakietu internetowego, jego część będziesz mógł wykorzystać w Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów. Jego wielkość zależy od wysokości abonamentu.

Dostępny Limit Roamingowy na transmisję danych w UE można sprawdzić wysyłając wiadomość SMS o treści „L" pod bezpłatny numer 605020010.

Więcej informacji dla Plus Abonament tutaj

Roaming w Wielkiej Brytanii

Sprawdź roaming w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. tutaj

Limiter Data

Limiter DATA to funkcja, w ramach której ustanowiony jest próg połączeń
internetowych w roamingu do kwoty ok. 250 zł z VAT. Po wykorzystaniu limitu następuje blokada na połączenia internetowe w roamingu, dzięki której nie grożą Ci dodatkowe opłaty.

Wszyscy Klienci mają automatycznie aktywowany Limiter DATA
– jest to wymóg prawny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
W każdej chwili możesz wyłączyć Limiter DATA lub zmienić limit
na inny.

Sprawdź szczegóły

W czasie działania Limitera otrzymasz 3 SMS-y z informacją o wykorzystaniu limitu danych:

Pierwszy SMS
po wykorzystaniu
40% limitu.

Drugi SMS
po wykorzystaniu
80% limitu.

Trzeci SMS wraz z blokadą
transmisji po wykorzystaniu
100% limitu.

Po osiągnięciu 100% limitu transmisja danych zostanie zablokowana.

Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego limit danych jest zerowany, a od rozpoczęcia kolejnego cyklu rozliczeniowego liczony od nowa. Zmiana cyklu rozliczeniowego powoduje skrócenie lub wydłużenie okresu obowiązywania limitu.

Uwaga! W ramach usługi Limiter DATA nie jest zliczana transmisja wykonana w ramach wybranych promocyjnych pakietów danych. Informacja o tym, czy transmisja nie jest zliczana w ramach limitu, znajduje się w regulaminach poszczególnych promocyjnych pakietów danych.

Jak wyłączyć

Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz czasowo lub na stałe odblokować połączenia z Internetem - telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS.

Odblokowanie usługi Limiter DATA do końca cyklu rozliczeniowego:

SMS-em

SMS o treści "ODBLOKUJ" na numer 8802

Telefonicznie

pod numer 0048 605 020 010

Odblokowanie limitu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia Klienta.

Wyłączenie usługi Limiter DATA na stałe:

SMS-em

SMS o treści "NIE" lub "N" na numer 8801

Telefonicznie

pod numer 0048 605 020 010

Wyłączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Klienta.

Jak włączyć

Limiter DATA o wartości 250 zł włączany jest automatycznie. Jednak w każdej chwili możesz zmienić wartość limitu, wysyłając SMS na nr 2601 W treści wpisz odpowiednią komendę (z tabelki poniżej).

Wartość limitu

Komenda SMS

Zmiana limitu na 50 zł

RDL 50

Zmiana limitu na 100 zł

RDL 100

Zmiana limitu na 250 zł

RDL 250

Zmiana limitu na 500 zł

RDL 500

Zmiana limitu na 1000 zł

RDL 1000

Zmiana limitu na 2500 zł

RDL 2500

Roaming i Połączenia Międzynarodowe

Wyjeżdżasz za granicę?
Upewnij się, że masz włączony Roaming oraz Połączenia Międzynarodowe. Obie usługi muszą być aktywne.

Sprawdź status usług przez Plus online lub zadzwoń do Działu Obsługi Klienta: +48 601 102 601 (z dowolnego telefonu).

Jeśli Roaming oraz Połączenia Międzynarodowe są zablokowane, aktywuj je, by móc pozostać w kontakcie z najbliższymi będąc za granicą.

Aktywacja Roamingu i Połączeń Międzynarodowych

Jeśli jedną z tych usług miałeś już wcześniej aktywną, włączona zostanie tylko ta, która nie była aktywna.

Aktywacja
Roamingu

Przez Plus online
Zaloguj się

bezpłatnym SMS-em na numer 2601 o treści:

ODBLOKUJR

dla numeru, z którego wysłano SMS

ODBLOKUJR MSISDN

dla innego numeru na koncie

ODBLOKUJR PLUSKOD5

dla numeru, z którego wysłano SMS
(firmy i przedsiębiorstwa)

ODBLOKUJR PLUSKOD5 MSISDN

dla innego numeru na koncie
(firmy i przedsiębiorstwa)

Aktywacja Połączeń Międzynarodowych

Przez Plus online
Zaloguj się

bezpłatnym SMS-em na numer 2601 o treści:

ODBLOKUJPM

dla numeru, z którego wysłano SMS

ODBLOKUJPM MSISDN

dla innego numeru na koncie

ODBLOKUJPM PLUSKOD5

dla numeru, z którego wysłano SMS
(firmy i przedsiębiorstwa)

ODBLOKUJPM PLUSKOD5 MSISDN

dla innego numeru na koncie
(firmy i przedsiębiorstwa)

Blokada Roamingu i Połączeń Międzynarodowych

Po powrocie do kraju możesz dokonać blokady usług.

Blokada
Roamingu

Przez Plus online
Zaloguj się

bezpłatnym SMS-em na numer 2601 o treści:

ZABLOKUJR

dla numeru, z którego wysłano SMS

ZABLOKUJR MSISDN

dla innego numeru na koncie

ZABLOKUJR PLUSKOD5

dla numeru, z którego wysłano SMS
(firmy i przedsiębiorstwa)

ZABLOKUJR PLUSKOD5 MSISDN

dla innego numeru na koncie
(firmy i przedsiębiorstwa)

Blokada Połączeń Międzynarodowych

Przez Plus online
Zaloguj się

bezpłatnym SMS-em na numer 2601 o treści:

ZABLOKUJPM

dla numeru, z którego wysłano SMS

ZABLOKUJPM MSISDN

dla innego numeru na koncie

ZABLOKUJPM PLUSKOD5

dla numeru, z którego wysłano SMS
(firmy i przedsiębiorstwa)

ZABLOKUJRPM PLUSKOD5 MSISDN

dla innego numeru na koncie
(firmy i przedsiębiorstwa)

Ważne informacje

Zmiany statusu usługi przez SMS-a możesz dokonać raz na dobę.

Warunkiem uruchomienia Roamingu i Rozmów Międzynarodowych może być terminowe
opłacenie trzech ostatnich rachunków. W przeciwnym razie wymagana jest wpłata depozytu.

Usługi możesz mieć automatycznie włączone po podpisaniu nowej umowy lub aneksu do umowy.

Roaming w UE

Od 15 czerwca 2017 w ofertach Plus Abonament możesz korzystać z usług w Unii Europejskiej tak jak w kraju.

Jak to działa:

Jeśli w Polsce masz pakiety minut, SMS-ów, MMS-ów lub usługi „Bez limitu" do wszystkich sieci komórkowych, będziesz z nich korzystać także w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Jeśli w kraju korzystasz z pakietu internetowego, jego część będziesz mógł wykorzystać w Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów. Jego wielkość zależy od wysokości abonamentu.

Dostępny Limit Roamingowy na transmisję danych w UE można sprawdzić wysyłając wiadomość SMS o treści „L" pod bezpłatny numer 605020010.

Więcej informacji dla Plus Abonament tutaj

Opłaty cennikowe

Przed wyjazdem sprawdź, jakie opłaty roamingowe obowiązują w kraju, do którego się wybierasz. Szczegółowe cenniki dla obecnych i starszych taryf znajdziesz tutaj

Pamiętaj, że koszty roamingowe można znacząco obniżyć wykupując usługi promocyjne

Sprawdź szczegóły

Kalkulator kosztów w roamingu

Dzwonię z:

Dzwonię do:

W Plusie mam:

Połączenia wychodzące 0,23 gr /min

Połączenia przychodzące 0,23 gr /min

SMS 0,19 gr /SMS

MMS 0,23 gr /MMS

Transmisja danych 1,00 zł /1MB

Posiadasz starszą taryfę?

Szczegółowe cenniki dla obecnych oraz starszych taryf znajdziesz na
https://www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki

Polityka Uczciwego Korzystania

Polityka Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii
Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Sprawdź szczegóły
 1. Polkomtel stosuje - na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny - Politykę Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie z następujących usług: wykonywane lub odebrane połączenia głosowe, wysyłane lub odebrane wiadomości SMS, transmisja danych („Roaming Regulowany").
 2. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel może wezwać Abonenta korzystającego z usług w Roamingu Regulowanym do okazania dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodu istnienia innych stałych powiązań z Polską, wiążących się z częstą obecnością w Polsce przez dłuższy czas, w rozumieniu ww. rozporządzenia nr (UE) 2016/2286.
 3. W przypadku nieokazania przez Abonenta na wezwanie Polkomtel ww. dowodu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania, do opłat za korzystanie z Roamingu Regulowanego Polkomtel dolicza opłaty dodatkowe w wysokości wskazanej w ust. 7 poniżej. Opłaty dodatkowe będą doliczane począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa wyznaczony termin, do dnia następującego po dniu przedstawienia przez Abonenta dowodu potwierdzającego stałe zamieszkanie w Polsce lub dowodu istnienia innych stałych powiązań z Polską, wiążących się z częstą obecnością w Polsce przez dłuższy czas.
 4. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel stosuje mechanizm kontroli w celu stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług w Roamingu Regulowanym.
 5. Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:
  1. korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecności Abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4 –miesięcznego okresu obserwacji, lub
  2. długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
  3. aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.
 6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym. Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS o stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego i ostrzeżony o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat od momentu otrzymania tej wiadomości, o ile w ciągu 2 tygodni Abonent nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu Regulowanego.
 7. Dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 6, naliczane będą w wysokości:
  • 0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,
  • 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego,
  • 0,05 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS,
  • 0,23 zł brutto za 10 wysłanych wiadomości MMS,
  • 23,95 zł brutto za każdy GB (1024 MB) transmisji danych.
 8. Polkomtel zaprzestaje stosowania dodatkowych opłat, o których mowa w ust. 7, gdy tylko schemat korzystania przez Abonenta z Usług nie będzie już wskazywał na niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Roamingu Regulowanego, na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 5.
 9. W przypadku ustalenia, że kilka kart SIM było przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących w Polsce i nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas, Polkomtel jest uprawniony do skorzystania z proporcjonalnych środków w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich warunków Umowy.
 10. Polkomtel informuje Abonenta w Roamingu Regulowanym, bezpłatnie poprzez wysłanie wiadomości SMS, o opłatach w Roamingu Regulowanym, Polityce Uczciwego Korzystania, w tym o dodatkowej opłacie stosowanej zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania. Abonent ma prawo zażądać zaprzestania przesyłania wiadomości SMS, o których mowa powyżej i w każdej chwili zażądać ponownego ich przesyłania.
 11. W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej zezwalającej Polkomtel na stosowanie dodatkowych opłat w Roamingu Regulowanym, Polkomtel jest uprawniony do zmian cen usług w Roamingu Regulowanym, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, w trybie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania Polityki Uczciwego Korzystania odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel obowiązującym Abonenta.

Internet w roamingu

Obniż koszty internetu w roamingu nawet do 8 groszy za 1 MB! Aktywuj pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i kierunkowi podróży. Do wyboru masz:

Pakiet Atlantycki – obejmujący Unię Europejską, Andorę, Norwegię, Islandię i Lichtenstein oraz dodatkowo Szwajcarię, Turcję oraz USA

Pakiet Orientalny – obejmujący wybrane kraje Europy Wschodniej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Sprawdź szczegóły
×

Jak aktywować pakiety

SMS-em

wysyłając SMS odpowiedniej treści
na numer 2601

PRZEZ PLUS ONLINE

Zaloguj się

TELEFONICZNIE

dzwoniąc pod numer 601 102 601

z telefonu dowolnej sieci.

Pakiety Atlantyckie

Lista kierunków: Unia Europejska, Andora, Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria, Turcja oraz USA

 

100 MB

250 MB

500 MB

1 GB

2,5GB

Cena pakietu (z VAT)

15 zł

30 zł

50 zł

90 zł

200 zł

Treść SMS-a aktywacyjnego

AKT
ATL100

AKT
ATL250

AKT
ATL500

AKT
ATL1

AKT
ATL2

Pakiety Orientalne

Lista kierunków: Anguilla, Albania, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Armenia, Aruba, Australia, Azerbejdżan, Bangladesz, Barbados, Bermudy, Białoruś, Birma, Bonaire, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Brunei Darussalam, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chile, Chiny, Curaçao, Czarnogóra, Demokratyczna Republika Kongo ,Dominika, Dominikana, Egipt, Ekwador, Fidzi, Filipiny, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Gruzja, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indonezja, Iran, Izrael, Jamajka, Japonia, Jersey, Kajmany, Kambodża, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kongo, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Macedonia, Madagaskar, Malezja, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Montserrat, Nauru, Nigeria, Nikaragua, Nowa Zelandia, Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Rosja, RPA, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Surinam, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Telenor Maritime - Statki i Promy, Tonga, Tunezja, Turks i Caicos, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Wietnam, Wyspa Man, Wyspy Owcze, Wyspy Zielonego Przylądka.

 

10 MB

25 MB

50 MB

100 MB

250 MB

500 MB

Cena pakietu (z VAT)

15 zł

30 zł

50 zł

90 zł

200 zł

350 zł

Treść SMS-a aktywacyjnego

AKT
ORIENT10

AKT
ORIENT25

AKT
ORIENT50

AKT
ORIENT100

AKT
ORIENT250

AKT
ORIENT500

Ważne informacje

Zanim wyjedziesz, upewnij się czy masz aktywną usługę roaming.

Po wykorzystaniu MB dostępnych w Pakiecie dalsza transmisja danych zostaje zablokowana do końca czasu obowiązywania Pakietu.

Po wykorzystaniu MB dostępnych w Pakiecie opłaty za dalsze korzystanie z transmisji danych będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy / promocyjnego planu cenowego, z którego korzystasz, chyba, że masz inny pakiet internetowy w roamingu na koncie.

Transmisja danych w ramach Pakietu nie jest wliczana do limitu transmisji danych w ramach usługi „Limiter DATA w roamingu".

Pakiety wykluczają się z usługą Bezpieczny Internet.

Jak odblokować transmisję danych po wykorzystaniu MB dostępnych w Pakiecie?

Po wykorzystaniu MB dostępnych w Pakiecie dalsza transmisja danych zostaje zablokowana do końca czasu obowiązywania Pakietu, czyli do ostatniego dnia pierwszego pełnego Okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji Pakietu.

Jeśli chcesz dalej korzystać z Internetu, możesz zdjąć blokadę w wybrany sposób:

SMS-em

wysyłając SMS na numer 8802 o treści:

„Odblokuj ATL" - jeśli obowiązującym Pakietem jest Pakiet Atlantycki

„Odblokuj Orient" - jeśli obowiązującym Pakietem jest Pakiet Orientalny

Blokada zostanie zdjęta niezwłocznie, a opłaty za dalsze korzystanie z transmisji danych będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy / promocyjnego planu cenowego, z którego korzystasz, chyba, że masz inny pakiet internetowy w roamingu na koncie.

KUPUJĄC NOWY PAKIET

Blokada zostanie zdjęcia w momencie uruchomienia nowego Pakietu.

FAQ

Masz pytania? Sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

O czym pamiętać przed wyjazdem za granicę, aby pozostać w kontakcie z bliskimi?

Przed wyjazdem:

 • Upewnij się, że masz włączony Roaming oraz Połączenia Międzynarodowe. Status usług sprawdzisz przez Plus online lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta: +48 601 102 601 Jeśli usługi są zablokowane aktywuj je

 • Sprawdź, czy w kraju, w którym będziesz przebywał, Plus ma podpisane umowy roamingowe z lokalnymi operatorami. Zakres usług zagranicznych operatorów współpracujących z Plusem znajdziesz w zakładce Sieci za granicą

 • Ceny w roamingu sprawdzisz we właściwym cenniku

 • W przypadku wyjazdu poza Unię Europejską, upewnij się czy wyłączyłeś Pocztę Głosową. W ten sposób unikniesz kosztów wynikających z podwójnych opłat - za przekierowanie rozmowy na pocztę głosową oraz odebranie połączenia z usługi

Czy będę mieć dostęp do Internetu w telefonie podczas pobytu za granicą?

Internet w roamingu to usługa pozwalająca Abonentom Plusa, będącym w zasięgu zagranicznych sieci komórkowych, na korzystanie z usług telekomunikacyjnych takich jak pakietowa transmisja danych w technologii GPRS/HSDPA/3G (UMTS)/EDGE/LTE, szybka transmisja danych HSCSD, transmisja danych CSD.

By móc korzystać z pakietowej transmisji danych za granicą należy:

 • mieć aktywną usługę Roamingu oraz Połączeń Międzynarodowych. Status usług sprawdzisz przez Plus online lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta: +48 601 102 601 Jeśli usługi są zablokowane aktywuj je

 • mieć aktywną usługę transmisji danych (usługa aktywowana domyślnie)

 • mieć odpowiednio skonfigurowany APN w telefonie

Z usług można korzystać w tych sieciach, w których dostępna jest pakietowa transmisja danych - sprawdź

Jak obniżyć koszty za Internet w roamingu?

Transmisja danych w roamingu odbywa się w obie strony - dane są pobierane i wysyłane. Za dane pobrane i wysyłane opłaty naliczane są rozdzielnie. Koszty za transmisję danych możesz sprawdzić w Cenniku odpowiednim dla Twojej taryfy.

Aby obniżyć koszty za Internet w roamingu aktywuj pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i kierunkowi podróży. Sprawdź Pakiety Atlantyckie i Orientalne.

Kontrolę nad kosztami za Internet w roamingu masz również dzięki usłudze „Limiter DATA". W ramach usługi ustawiony jest próg połączeń internetowych w roamingu do kwoty ok. 250 zł (z VAT). Po przekroczeniu tego limitu usługi połączeń internetowych w roamingu zostaną zablokowane do końca okresu rozliczeniowego. Limiter DATA o wartości 250 zł ustawiony jest automatycznie. W każdej chwili możesz zmienić wartość limitu na niższą (50 zł lub 100 zł) albo wyższą (500 zł, 1 000 zł lub 2 500 zł). Dowiedz się więcej o usłudze

Jak uzyskam informacje na temat kosztów w roamingu w trakcie zagranicznego wyjazdu?

Po zalogowaniu telefonu do sieci operatora zagranicznego otrzymasz bezpłatny SMS powitalny. Otrzymasz także informację o wysokości pobieranych opłat:

 • połączeń głosowych wychodzących do Polski

 • połączeń głosowych wychodzących wewnątrz odwiedzanego kraju (tzw. połączeń lokalnych)

 • połączeń głosowych otrzymanych

 • SMS-a i MMS-a wysłanego do Polski

 • transmisji danych

Jeżeli Twoja umowa z Polkomtel uwzględnia specjalne stawki w roamingu, nie zostaną one podane w SMS-ie, który zawiera informacje o cenach w taryfach powszechnie dostępnych.

Czy mam możliwość dzwonić na numery skrócone będąc za granicą?

Niektóre sieci zagraniczne umożliwiają wykonywanie połączeń z numerami skróconymi, dostępnymi w Polsce.

Korzystając z usług roamingowych, masz do dyspozycji numery skrócone dla takich serwisów, jak:

 • Poczta Głosowa 2222

 • Dział Obsługi Klienta 2601

 • głosowy dostęp do Plusnet 4444

Korzystanie ze "skróconej numeracji" nie wymaga aktywacji.

Gdy dzwonisz z zagranicy na numer skrócony dostępny w Polsce, Twoje opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy, z której korzystasz.

Jak mogę sprawdzić aktualną wysokość rachunku i wykorzystanie pakietów podczas pobytu za granicą?

Aby sprawdzić bieżące użycie w trakcie pobytu za granicą wyślij SMS -a o treści N  , K   lub P   na numer 2580.

Więcej informacji o zasadach działania usługi znajdziesz na stronie "Kontroluj bieżące wydatki".

W roamingu opłata za sprawdzenie użycia (0,29 zł z VAT za SMS-a) będzie powiększona o opłatę za wysłanie wiadomości SMS w roamingu, zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzystasz.

Czy podczas pobytu za granicą mogę korzystać z Poczty głosowej i czy wiążą się z tym dodatkowe opłaty?

Z Poczty głosowej w roamingu możesz korzystać podobnie, jak w zasięgu sieci Plus – pamiętaj jednak, że wiążą się z tym opłaty według stawek roamingowych.

Odsłuchiwanie wiadomości:

 • Abonenci Plusa (abonament) 2222 lub (+48) 601 100 222

 • Inne sieci komórkowe (+48) 601 100 222

Numer 2222 dostępny jest tylko dla Abonentów Plusa. W roamingu korzystanie z takiego numeru możliwe jest o ile operator zagraniczny umożliwia wykonywanie połączeń z numerami skróconymi, dostępnymi w Polsce. Jeśli dzwonisz na ten numer zostaniesz przekierowany bezpośrednio do pozostawionych wiadomości.

Numer +48 601 100 222 dostępny dla wszystkich sieci komórkowych. Jeśli dzwonisz na ten numer, zostaniesz poproszony o podanie numeru skrytki (czyli twojego numeru telefonu w Plusie, dla którego chcesz odsłuchać wiadomości na Poczcie Głosowej), a następnie ustawionego przez Ciebie kodu dostępu do Poczty Głosowej (o ile go ustawiłeś).

Więcej informacji o poczcie głosowej i zmianach jej ustawień

Opłaty:

 • Połączenie wykonane w celu odsłuchania Poczty Głosowej jest płatne zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzystasz

 • Bezwarunkowe przekierowanie połączeń na Pocztę Głosową w roamingu niezależnie od kraju pobytu jest bezpłatne

 • Warunkowe przekierowanie połączeń na Pocztę Głosową w roamingu na terenie Unii Europejskiej jest bezpłatne

 • Warunkowe przekierowanie połączeń na Pocztę Głosową w roamingu poza Unią Europejską - połączenie przychodzące jest przesyłane automatycznie do kraju, w którym przebywasz w roamingu i dopiero, jeżeli nie zostanie odebrane, wraca do Polski. Ponosisz koszt za dwa połączenia zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzystasz:

  • koszt połączenia odebranego (skierowanie połączenia z Polski do kraju, gdzie jesteś zalogowany) wg stawki jak za połączenie międzynarodowe z Polski do Twojego miejsca pobytu,

  • koszt połączenia wychodzącego w roamingu do Polski (skierowanie połączenia do Poczty Głosowej)

  Dlatego zanim wyjedziesz za granicę poza Unię Europejską, zalecamy wyłączenie przekierowania na Pocztę Głosową poprzez wybranie kodu ##002# i naciśnięcie przycisku zielonej słuchawki.

Czy muszę wyłączyć usługę Roamingu po powrocie do kraju?

Aktywna usługa Roamingu nic Cię nie kosztuje, dlatego nie musisz wyłączać jej po powrocie do kraju.

Jeśli mieszkasz lub przebywasz na terenach przygranicznych, Twój telefon może logować się do sieci operatora zagranicznego. W takim przypadku warto zmienić ustawienia telefonu na ręczny wybór sieci w Polsce. Aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów wynikających z naliczenia opłat roamingowych, możesz również wyłączyć usługę Roamingu. Pamiętaj, aby przed kolejnym wyjazdem ponownie ją włączyć, aby pozostać w kontakcie z bliskimi.

Sieci za granicą

Z usług roamingowych możesz korzystać u operatorów zagranicznych współpracujących z Plusem (w ramach oferowanego przez nich zasięgu, oraz zakresu
świadczonych usług), w szczególności:

 • w zagranicznych sieciach lądowych,

 • na pokładzie statków, promów i samolotów,

 • w roamingu satelitarnym Sieci Thuraya (o ile posiadasz specjalny aparat telefoniczny działający w tej sieci,
  z włożoną kartą Plusa).

Sprawdź zasięg operatorów zagranicznych
w poszczególnych krajach na stronie
www.mobileworldlive.com/maps.

Wyszukaj sieć zagraniczną

Sprawdź, którzy operatorzy zagraniczni współpracują z Plusem i jaki jest zakres dostępnych u nich usług: