Kup Galaxy Watch5 Pro
i zyskaj 600 zł zwrotu na konto.

Jak skorzystać z promocji?

KROK 1

Kup smartwatch Galaxy Watch5 Pro w dniach trwania promocji od 28.11 do 11.12.2022 r.

KROK 2

Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy w terminie do 18.12.2022 r. Załącz dowód zakupu oraz zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym, a także zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

KROK 3

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, do 14 dni kalendarzowych zostanie wykonany przelew na konto wskazane w formularzu.*