TM Rental

TM Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan połączenia spółek Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TM Rental sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: