Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 11 października 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowych opłat roamingowych doliczanych do usług transmisji danych oraz usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych w Roamingu Regulowanym. Zmiana dotyczy Abonentów, którzy po dniu 24 maja 2018 r. zawarli w formie pisemnej umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub przedłużyli taką umowę oraz wszystkich Abonentów ofert na kartę, którzy mają możliwość korzystania z usług w roamingu międzynarodowym.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 11 listopada 2019 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi/kary umownej w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.