Zmiany w cennikach taryf dotyczących ofert MIX od dnia 21.12.2020 r.

Poniższe zmiany dotyczą cenników krajowych dla taryf: mixPlus IV (duo), MixV,  Mix6, Mix 6, Mix20

Informujemy, że z dniem 21.12.2020 r. nastąpi zmiana w cennikach Taryf w taki sposób, że:

  • zamknięta zostanie promocja Bonus za zasilenie, w ramach której w zależności od wartości zasileń konta wykonanych w ramach obowiązkowych zasileń wynikających z Umowy Abonent MIX/Abonent Plus Mix/Abonent MIXPLUS otrzymywał bonus, który odpowiednio zwiększał wartość zasilenia konta. Od wskazanego dnia, żadne z zasileń wykonanych przez Abonenta MIX/Abonenta Plus Mix/Abonenta MIXPLUS nie będzie premiowane dodatkowym zasileniem wynikającym z założeń tej promocji.
  • nastąpi usunięcie bonusu w wysokości 15% lub 15 zł do doładowań kwotą od 100 zł do 149 zł,
  • nastąpi usunięcie bonusu w wysokości 30 zł do doładowania za 150 zł.

Jeśli nie akceptują Państwo opisanych zmian, to mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy. Nie przysługuje nam prawo do naliczania opłat z tytułu kar umownych lub z przyznanych ulg.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 21.12.2020 r.

Pozostałe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych pozostają bez zmian.