Ogłoszenie Planu połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero 2 sp. z o.o.

Zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 8 września został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. i Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Stanów Zjednoczonych nr 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767 o następującej treści: