CPSPV1

CPSPV1 Sp. z o.o.

Plan połączenia spółek Polkomtel Business Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CPSPV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i CPSPV2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: