Zagraniczne
Podróże

Roaming
- w Plusie MIX i Plusie na Kartę

Wyjeżdżasz za granicę? Pozostań w kontakcie z najbliższymi dzięki roamingowi w Plusie.
Swobodnie rozmawiaj, wysyłaj SMSy i MMSy
oraz korzystaj z Internetu w telefonie podczas
zagranicznych podróży. Przed podróżą upewnij się,
że masz włączony Roaming oraz Połączenia
Międzynarodowe. Jeśli chcesz obniżyć koszty
w roamingu skorzystaj z promocyjnych pakietów.

Unia na Plus

rozmawiaj z bliskimi w Plusie bez limitu

Chcesz spędzić urlop za granicą? Uruchom usługę "Unia na Plus" aby pozostać w kontakcie z bliskimi, gdy będziesz odpoczywać w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Dzięki usłudze możesz dzwonić do wszystkich w Plusie bez limitu, bez obaw o koszty za połączenia.

Aktywacja

Tani Internet za granicą

Pakiety Euroatlantyckie pozwolą Ci obniżyć koszty Internetu w wybranych krajach Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii i Lichtensteinie. Aktywuj wybrany pakiet i korzystaj z Internetu w telefonie bez obaw o wysokie rachunki!

Wybierz Pakiet

Limiter Data

Limiter DATA to funkcja, w ramach które ustanowiony jest próg połączeń
internetowych w roamingu do kwoty ok. 250 zł z VAT. Po wykorzystaniu limitu następuje blokada na połączenia internetowe w roamingu, dzięki której nie grożą Ci dodatkowe opłaty.

Wszyscy Klienci mają automatycznie aktywowany Limiter DATA
– jest to wymów prawny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
W każdej chwili możesz wyłączyć Limiter DATA.

Sprawdź szczegóły

W czasie działania Limitera otrzymasz 3 SMS-y z informacją o wykorzystaniu limitu danych:

Pierwszy SMS
po wykorzystaniu
40% limitu.

Drugi SMS
po wykorzystaniu
80% limitu.

Trzeci SMS wraz z blokadą
transmisji po wykorzystaniu
100% limitu.

Po osiągnięciu 100% limitu transmisja danych zostanie zablokowana.

Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego limit danych jest zerowany, a od rozpoczęcia kolejnego miesiąca, liczony od nowa.

Uwaga! Limiter DATA nie uwzględnia zakupionych pakietów roamingowych. Jeżeli wykupisz pakiet, to transmisja w ramach pakietu nie będzie obciążana, lecz Limiter DATA wyłączy ją po przekroczeniu tych samych progów transmisji danych.

Jak wyłączyć

Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz czasowo lub na stałe odblokować SMS-em limity na transmisję danych ustawione w ramach usługi Limiter DATA:

Odblokowanie usługi Limiter DATA do końca cyklu rozliczeniowego:

SMS-em

SMS o treści "ODBLOKUJ" na numer 8802

Wyłączenie usługi Limiter DATA na stałe:

SMS-em

SMS o treści "NIE" lub "N" na numer 8801

Odblokowanie limitu / wyłączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia, jednak zwykle następuje praktycznie natychmiast po otrzymaniu zlecenia.

Jak włączyć

Jeżeli chcesz ponownie włączyć usługę Limiter DATA, którą wcześniej wyłączyłeś na stałe, możesz to zrobić:

SMS-em

SMS o treści "TAK" lub "T" na numer 8801

Włączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia.

Roaming w Plus
na Kartę oraz Plus Mix

Usługa roamingu dla Abonentów Plus na Kartę oraz Plus Mix zostaje włączona automatycznie wraz z aktywacją karty SIM. Usługę można w dowolnym momencie wyłączyć, a następnie w razie potrzeby ponownie włączyć.

Jak aktywować i dezaktywować usługę?

Krótkim kodem

Włączenie usługi

*101*11*01#

i naciśnij

Wyłączenie usługi

*101*00*01#

i naciśnij

Po wysłaniu zlecenia otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem o aktywacji/dezaktywacji.

Jak sprawdzić czy roaming jest włączony?

Krótkim kodem

Włączenie usługi

*101#

i naciśnij

W odpowiedzi otrzymasz listę usługaktywnych na Twoim koncie - w szczególności o usłudze roamingu.

Opłaty

Aktywacja, dezaktywacja i sprawdzenie statusu usługi jest bezpłatne
zarówno w kraju, jak i w roamingu.

Roaming w UE

Od 15 czerwca 2017 w ofertach Plus MIX możesz korzystać z usług w Unii Europejskiej tak jak w kraju.

Jak to działa w ofertach Plus MIX:

Jeśli w Polsce masz pakiety minut, SMS-ów, MMS-ów lub usługi „Bez limitu" do wszystkich sieci komórkowych, będziesz z nich korzystać także w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Jeśli w kraju korzystasz z pakietu internetowego, jego część będziesz mógł wykorzystać w Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów. Jego wielkość zależy od doładowania kontraktowego w przypadku ofert Plus MIX.

Więcej informacji dla Plus MIX:
- tutaj dla umów zawartych/przedłużonych od 13.01.2021 r.
- tutaj dla umów zawartych/przedłużonych od 25.05.2018 r.
- tutaj dla umów zawartych/przedłużonych od 14.02.2018 r.

Więcej informacji dla Plus na kartę i Plush tutaj.

Roaming w Wielkiej Brytanii

Sprawdź roaming w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. tutaj

Opłaty cennikowe

Przed wyjazdem sprawdź, jakie opłaty roamingowe obowiązują w kraju, do którego się wybierasz.

Szczegółowe cenniki dla obecnych i starszych taryf znajdziesz tutaj

Pamiętaj, że koszty roamingowe można znacząco obniżyć wykupując usługi promocyjne.

Sprawdź szczegóły

Kalkulator kosztów w roamingu

Dzwonię z:

Dzwonię do:

W Plusie mam:

Połączenia wychodzące 0,23 gr /min

Połączenia przychodzące 0,23 gr /min

SMS 0,19 gr /SMS

MMS 0,23 gr /MMS

Transmisja danych 1,00 zł /1MB

Posiadasz starszą taryfę?

Szczegółowe cenniki dla obecnych oraz starszych taryf znajdziesz na
http://www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki

Polityka Uczciwego Korzystania

Polityka Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii
Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Sprawdź szczegóły
 1. Polkomtel stosuje - na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny - Politykę Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie z następujących usług: wykonywane lub odebrane połączenia głosowe, wysyłane lub odebrane wiadomości SMS, transmisja danych („Roaming Regulowany").
 2. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel może wezwać Abonenta korzystającego z usług w Roamingu Regulowanym do okazania dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodu istnienia innych stałych powiązań z Polską, wiążących się z częstą obecnością w Polsce przez dłuższy czas, w rozumieniu ww. rozporządzenia nr (UE) 2016/2286.
 3. W przypadku nieokazania przez Abonenta na wezwanie Polkomtel ww. dowodu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania, do opłat za korzystanie z Roamingu Regulowanego Polkomtel dolicza opłaty dodatkowe w wysokości wskazanej w ust. 7 poniżej. Opłaty dodatkowe będą doliczane począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa wyznaczony termin, do dnia następującego po dniu przedstawienia przez Abonenta dowodu potwierdzającego stałe zamieszkanie w Polsce lub dowodu istnienia innych stałych powiązań z Polską, wiążących się z częstą obecnością w Polsce przez dłuższy czas.
 4. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel stosuje mechanizm kontroli w celu stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług w Roamingu Regulowanym.
 5. Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:
  1. korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecności Abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4 –miesięcznego okresu obserwacji, lub
  2. długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
  3. aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.
 6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym. Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS o stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego i ostrzeżony o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat od momentu otrzymania tej wiadomości, o ile w ciągu 2 tygodni Abonent nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu Regulowanego.
 7. Dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 6, naliczane będą w wysokości:
  • 0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,
  • 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego,
  • 0,05 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS,
  • 0,23 zł brutto za 10 wysłanych wiadomość MMS,
  • 23,95 zł brutto za każdy GB (1024 MB) transmisji danych.
 8. Polkomtel zaprzestaje stosowania dodatkowych opłat, o których mowa w ust. 7, gdy tylko schemat korzystania przez Abonenta z Usług nie będzie już wskazywał na niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Roamingu Regulowanego, na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 5.
 9. W przypadku ustalenia, że kilka kart SIM było przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących w Polsce i nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas, Polkomtel jest uprawniony do skorzystania z proporcjonalnych środków w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich warunków Umowy.
 10. Polkomtel informuje Abonenta w Roamingu Regulowanym, bezpłatnie poprzez wysłanie wiadomości SMS, o opłatach w Roamingu Regulowanym, Polityce Uczciwego Korzystania, w tym o dodatkowej opłacie stosowanej zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania. Abonent ma prawo zażądać zaprzestania przesyłania wiadomości SMS, o których mowa powyżej i w każdej chwili zażądać ponownego ich przesyłania.
 11. W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej zezwalającej Polkomtel na stosowanie dodatkowych opłat w Roamingu Regulowanym, Polkomtel jest uprawniony do zmian cen usług w Roamingu Regulowanym, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, w trybie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania Polityki Uczciwego Korzystania odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel obowiązującym Abonenta.

Internet w roamingu

Bądź zawsze online w podróży! Korzystaj z Internetu w telefonie taniej, wykupując jeden z dostępnych pakietów internetowych. Pakiety Euroatlantyckie obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i USA.

Sprawdź szczegóły
×

Opłaty i aktywacja

Możesz zlecić aktywowanie Pakietu Euroatlantyckiego:

Krotkim kodem

Wpisz Krótki Kod o odpowiedniej treści
i naciśnij

Dostępne pakiety

Nazwa pakietu

Koszt usługi
/okres

Jak włączyć

Jak wyłączyć

Pakiet 100 MB
Euroatlantycki S

9zł / 7 dni

*121*11*86#
i naciśnij

*121*00*86#
i naciśnij

Pakiet 400 MB
Euroatlantycki M

19zł / 14 dni

*121*11*87#
i naciśnij

*121*00*87#
i naciśnij

Pakiet 1 GB
Euroatlantycki L

39zł / 30 dni

*121*11*88#
i naciśnij

*121*00*88#
i naciśnij

Ważne informacje

Pakiety dostępne są dla Klientów korzystających z oferty nakartę i MIX.

Każdy Klient może włączyć dowolną liczbę jednorazowych pakietów, a po ich wykorzystaniu transmisja danych będzie naliczana zgodnie z Cennikiem oferty.

Klient może w każdym momencie sprawdzić ilość pozostałych MB w ramach pakietu za pomocą prostego kodu: *121# .

Po wykorzystaniu MB dostępnych w Pakiecie opłaty za dalsze korzystanie z transmisji danych będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla taryfy, z której korzystasz, chyba, że masz inny pakiet internetowy w roamingu na koncie. Liczbę MB do wykorzystania w Pakiecie możeszsprawdzić Krótkim Kodem *121# .

Unia na Plus - rozmawiaj z bliskimi w Plusie bez limitu

Chcesz spędzić urlop za granicą? Uruchom usługę
"Unia na Plus" aby pozostać w kontakcie
z bliskimi, gdy będziesz odpoczywać w krajach
Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii
lub Liechtensteinie.

Dzięki usłudze możesz dzwonić do wszystkich
w Plusie bez limitu, bez obaw o koszty
za połączenia.

Sprawdź szczegóły
×

Jak aktywować

KROTKIM KODEM

*136*11*29# i naciśnij

PRZEZ PLUS ONLINE

Zaloguj się

TELEFONICZNIE

dzwoniąc pod numer 601 102 601

z telefonu dowolnej sieci.

Jak dezaktywować?

KROTKIM KODEM

*136*00*29# i naciśnij

PRZEZ PLUS ONLINE

Zaloguj się

TELEFONICZNIE

dzwoniąc pod numer 601 102 601

z telefonu dowolnej sieci.

Opłaty

 

Opłata za usługę

Opłata za minutę połączenia wykonywanego w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu na numery abonentów sieci Plus

Unia na Plus

5zł / 1 dzień

0zł

FAQ

Masz pytania? Sprawdź najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami.

O czym pamiętać przed wyjazdem za granicę, aby pozostać w kontakcie z bliskimi?

Przed wyjazdem:

 • Upewnij się, że masz włączony Roaming. Status usług sprawdzisz krótkim kodem wybierając *101# i naciskając W odpowiedzi otrzymasz listę usług aktywnych na Twoje karcie - w szczególności o usłudze roamingu. Jeśli usługa jest zablokowana aktywuj

 • Sprawdź, czy w kraju, w którym będziesz przebywał, Plus ma podpisane umowy roamingowe z lokalnymi operatorami. Zakres usług zagranicznych operatorów współpracujących z Plusem znajdziesz w zakładce Sieci za granicą

 • Sprawdź opłaty za połączenia w roamingu we właściwym cenniku

 • W przypadku wyjazdu poza Unię Europejską, upewnij się czy wyłączyłeś Pocztę Głosową. W ten sposób unikniesz kosztów wynikających z podwójnych opłat - za przekierowanie rozmowy na pocztę głosową oraz odebranie połączenia z usługi

Czy będę mieć dostęp do Internetu w telefonie podczas pobytu za granicą?

Internet w roamingu to usługa pozwalająca Abonentom Plusa, będącym w zasięgu zagranicznych sieci komórkowych, na korzystanie z usług telekomunikacyjnych takich jak pakietowa transmisja danych w technologii GPRS/HSDPA/3G (UMTS)/EDGE/LTE, szybka transmisja danych HSCSD, transmisja danych CSD.

By móc korzystać z pakietowej transmisji danych za granicą należy:

 • mieć aktywną usługę Roamingu.Usługa aktywowana jest automatycznie wraz z aktywacją karty SIM. Warto jednak sprawdzić status usługi za pomocą krótkiego kodu - wybierając *101# i naciskając . Jeśli usługa jest zablkokowna, aktywuj ją.

 • mieć aktywną usługę transmisji danych (usługa aktywowana domyślnie)

 • mieć odpowiednio skonfigurowany APN w telefonie

Z usług można korzystać w tych sieciach, w których dostępna jest pakietowa transmisja danych - sprawdź

Jak obniżyć koszty za Internet w roamingu?

Transmisja danych w roamingu odbywa się w obie strony - dane są pobierane i wysyłane. Za dane pobrane i wysyłane opłaty naliczane są rozdzielnie. Koszty za transmisję danych możesz sprawdzić w Cenniku odpowiednim dla Twojej taryfy.

Aby obniżyć koszty za Internet w roamingu aktywuj pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i kierunkowi podróży. Sprawdź Pakiety Euroatlantyckie.

Kontrolę nad kosztami za Internet w roamingu masz również dzięki usłudze „Limiter DATA". W ramach usługi ustawiony jest próg połączeń internetowych w roamingu do kwoty ok. 250 zł (z VAT) .Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego limit danych jest zerowany i liczony od nowa wraz z rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Dowiedz się więcej o usłudze

Jak uzyskam informacje na temat kosztów w roamingu w trakcie zagranicznego wyjazdu?

Po zalogowaniu telefonu do sieci operatora zagranicznego otrzymasz bezpłatny SMS powitalny. Otrzymasz także informacje o wysokości pobieranych opłat:

 • połączeń głosowych wychodzących do Polski

 • połączeń głosowych wychodzących wewnątrz odwiedzanego kraju (tzw. połączeń lokalnych)

 • połączeń głosowych otrzymanych

 • SMS-a i MMS-a wysłanego do Polski

 • transmisji danych

Jak dzwonić i wysyłać wiadomości będąc za granicą?

W większości sieci partnerskich Plusa możesz dzwonić podobnie, jak w kraju: wybierając numer swojego rozmówcy z książki telefonicznej lub klawiatury.

Pamiętaj: numer, do którego dzwonisz należy poprzedzić znakiem + lub 00 oraz numerem kierunkowym kraju, do którego dzwonisz (np. 48 w przypadku Polski).

Szczegóły dotyczące wykonywania połączeń bez konieczności korzystania z kodów USSD znajdziesz w Regulaminie.

Wykonywanie połączeń za pomocą Krótkich Kodów:

W niektórych sieciach, aby zadzwonić należy skorzystać z tzw. Krótkiego Kodu. Wpisz Krótki Kod *111*, następnie numer kierunkowy (np. 48 w przypadku Polski) oraz numer telefonu do którego dzwonisz. Całość tekstu zakończ # i wciśnij

Po wysłaniu zlecenia otrzymasz potwierdzenie jego zgłoszenia. Poczekaj aż system do Ciebie oddzwoni, wtedy zaakceptuj połączenie przez naciśnięcie

Sprawdź listę sieci, w których możesz wybierać numer bezpośrednio oraz tych, gdzie należy użyć Krótkich Kodów.

Wysyłanie SMS-ów i MMS-ów:

SMS-y i MMS-y wysyłasz identycznie jak w kraju.

Pamiętaj: przed numerem telefonu komórkowego, na który wysyłasz SMS-a lub MMS-a, należy wpisać numeru kierunkowego kraju, do którego wysyłasz wiadomość.

Opłaty:

 • Opłata za SMS-a lub MMS-a pobierana jest zgodnie z  Cennikiem właściwym dla taryfy.

 • SMS-y odebrane są bezpłatne. Za każdy MMS odebrany pobierana jest zawsze opłata zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy, z której korzystasz.

 • Pamiętaj: polskie znaki są traktowane, jako kilka znaków, w związku z tym mogą spowodować wyższe koszty SMS-ów.

Czy podczas pobytu za granicą mogę korzystać z Poczty głosowej i czy wiążą się z tym dodatkowe opłaty?

Z Poczty głosowej w roamingu możesz korzystać podobnie, jak w zasięgu sieci Plus – pamiętaj jednak, że wiążą się z tym opłaty według stawek roamingowych.

Kiedy będziesz korzystać z roamingu, poczta głosowa nie będzie do Ciebie oddzwaniała. Jeżeli zostanie nagrana wiadomość głosowa, dostaniesz SMS-a z informacją.

Przekazy połączeń:

W przypadku Plus na Kartę i Plus Mix przekazy połączeń na Pocztę Głosową działają zawsze, gdy telefon jest zajęty, poza zasięgiem sieci oraz gdy go nie odbierasz - nie ma możliwości zmiany tych parametrów. Można jedynie wyłączyć Pocztę Głosową.

Więcej informacji o poczcie głosowej i zmianach jej ustawień

Odsłuchiwanie wiadomości:

Abonenci Plusa (Mix, Na Kartę): 2222 lub (+48) 601 100 222 lub *111*4860148601222222#

Inne sieci komórkowe: (+48) 601 100 222

Numer 2222*111*48601222222# dostępne są tylko dla Abonentów Plusa. Jeśli dzwonisz na te numery zostaniesz przekierowany bezpośrednio do pozostawionych wiadomości. Pamiętaj, że z numeru skróconego 2222 możesz skorzystać, jeśli operator zagraniczny umożliwia wykonywanie połączeń z numerami skróconymi, dostępnymi w Polsce.

Numer +48 601 100 222 dostępny jest dla wszystkich sieci komórkowych. Jeśli dzwonisz na ten numer, zostaniesz poproszony o podanie numeru skrytki (czyli twojego numeru telefonu w Plusie, dla którego chcesz odsłuchać wiadomości na Poczcie Głosowej), a następnie ustawionego przez Ciebie kodu dostępu do Poczty Głosowej (o ile go ustawiłeś). W roamingu Abonenci oferty Mix oraz Na kartę w Plusie mogą korzystać z tego numeru, o ile operatorzy zagraniczni dopuszczają możliwość bezpośredniego wybierania numeru.

Opłaty:

 • Połączenie wykonane w celu odsłuchania Poczty Głosowej jest płatne zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy, z której korzystasz,

 • Bezwarunkowe przekierowanie połączeń na Pocztę Głosową w roamingu niezależnie od kraju pobytu jest bezpłatne

 • Warunkowe przekierowanie połączeń na Pocztę Głosową w roamingu niezależnie od kraju pobytu jest bezpłatne,

 • Warunkowe przekierowanie połączeń na Pocztę Głosową w roamingu poza Unią Europejską - połączenie przychodzące jest przesyłane automatycznie do kraju, w którym przebywasz w roamingu i dopiero, jeżeli nie zostanie odebrane, wraca do Polski. Ponosisz koszt za dwa połączenia zgodnie z Cennikiem właściwym dla taryfy, z której korzystasz:

  • koszt połączenia odebranego (skierowanie połączenia z Polski do kraju, gdzie jesteś zalogowany) wg stawki jak za połączenie międzynarodowe z Polski do Twojego miejsca pobytu,

  • koszt połączenia wychodzącego w roamingu do Polski (skierowanie połączenia do Poczty Głosowej)

Dlatego zanim wyjedziesz za granicę poza Unię Europejską, zalecamy wyłączenie przekierowania na Pocztę Głosową poprzez wybranie kodu ##002# i naciśnięcie

Czy muszę wyłączyć usługę Roamingu po powrocie do kraju?

Aktywna usługa Roamingu nic Cię nie kosztuje, dlatego nie musisz wyłączać jej po powrocie do kraju.

Jeśli mieszkasz lub przebywasz na terenach przygranicznych, Twój telefon może logować się do sieci operatora zagranicznego. W takim przypadku warto zmienić ustawienia telefonu na ręczny wybór sieci w Polsce. Aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów wynikających z naliczenia opłat roamingowych, możesz również wyłączyć usługę Roamingu. Pamiętaj, aby przed kolejnym wyjazdem ponownie ją włączyć, aby pozostać w kontakcie z bliskimi.

Sieci za granicą

Z usług roamingowych możesz korzystać u operatorów zagranicznych współpracujących z Plusem (w ramach oferowanego przez nich zasięgu, oraz zakresu
świadczonych usług), w szczególności:

 • w zagranicznych sieciach lądowych,

 • na pokładzie statków, promów i samolotów,

 • w roamingu satelitarnym Sieci Thuraya (o ile posiadasz specjalny aparat telefoniczny działający w tej sieci,
  z włożoną kartą Plusa).

Sprawdź zasięg operatorów zagranicznych
w poszczególnych krajach na stronie
www.mobileworldlive.com/maps.

Wyszukaj sieć zagraniczną

Sprawdź, którzy operatorzy zagraniczni współpracują z Plusem i jaki jest zakres dostępnych u nich usług: