Spis Abonentów, Biuro Numerów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Europejskim porządkiem prawnym w każdym kraju UE powinien istnieć ogólnokrajowy spis numerów telefonicznych wszystkich abonentów. Spis taki pozwala na uzyskanie informacji o numerach abonentów wszystkich sieci telefonicznych działających w danym kraju. Zgodnie z tym europejskim wymogiem na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. i rozstrzygnięć Prezesa UKE Polkomtel jak również inni polscy operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej zostali zobowiązani do przekazywania informacji o numerach swoich abonentów (numer telefonu oraz dane adresowe) na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących świadczyć usługi informacji o numerach. 

Telekomunikacja Polska S.A. jako pierwszym w Polsce przedsiębiorca świadczący usługi informacji o numerach wszystkich abonentów i jest pierwszym przedsiębiorcą, któremu Polkomtel przekazuje informacje o numerach swoich abonentów. TP S.A. świadczy usługi ogólnokrajowej informacji o numerach w formie:

 • ogólnokrajowego biura numerów (informacja telefoniczna) OBN
 • ogólnokrajowego spisu abonentów (książka telefoniczna) OSA

W każdej chwili kontaktując się z punktami obsługi Klienta, bądź opiekunem handlowym mogą Państwo bezpłatnie dokonać zmiany - swojego oświadczenia woli  (udzielić lub odwołać zgodę) na przekazanie przez Polkomtel S.A. Państwa danych.

Abonent Mieszkaniowy Polkomtel - czyli osoba fizyczna - będąca stroną umowy zawartej z Polkomtel S.A. w celu zmiany statusu oświadczenia woli  może skorzystać z elektronicznej formy złożenia oświadczenia  lub wysłać pisemne oświadczenie na adres jak poniżej.

Zmiana oświadczenia woli w formie elektronicznej odbywa się kanałem SMS poprzez wysyłanie wiadomości o treści: ZGODA lub  SPRZECIW : (wysłanie SMS jest bezpłatne)

 • na numer 8050 dla zmian w Ogólnokrajowym Biurze Numerów (OBN)
 • na numer 8051 dla zmian w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów (OSA)

Ważne! Prawidłowe złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej wymaga dwukrotnego wysłania prawidłowego komunikatu. 

Abonent Instytucjonalny Polkomtel - czyli osoba prawna będąca stroną umowy zawartej z Polkomtel S.A. w celu zmiany statusu swej zgody - w przypadku odwołania zgody, prosimy o wypełnienie Oświadczenia i odesłanie do Polkomtel S.A. na adres:

Polkomtel S.A. "KRN"
ul. Postępu 3,
02-676 Warszawa.

Wymogi do oświadczenia:

 • czytelne
 • data i miejscowość
 • podpis odręczny
 • dane teleadresowe
 • imię + nazwisko
 • nazwa ulicy nr domu nr mieszkania
 • kod pocztowy miejscowość
 • nr którego dotyczy oświadczenie woli

 

Z poważaniem
POLKOMTEL S.A.

Oświadczenie w formacie doc  
Oświadczenie w formacie pdf