Plus dla Ekologii


Zbiórka zużytego sprzętu komórkowego

5 marca 2009 roku ruszyła Międzyoperatorska Kampania Społeczna polegająca na nieodpłatnym zbieraniu przez Operatorów Sieci Telefonii Komórkowej ( Plus, Play, Era, Orange) zużytych telefonów komórkowych, baterii oraz akcesoriów do telefonów komórkowych w wyznaczonych punktach sprzedaży.

Celem Kampanii jest przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska, budowanie oraz szerzenie świadomości ekologicznej oraz zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z ochroną środowiska, poprzez zachęcanie użytkowników sprzętu komórkowego do jego oddawania w celu utylizacji.

Kampania prowadzona jest pod hasłem: "Nie zobaczysz różnicy... Oddaj zużyty telefon komórkowy do Operatora".

Zebrany w punktach sprzedaży sprzęt komórkowy będzie cyklicznie przekazywany w celu utylizacji do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 20.09.2005, nr 180, poz. 1495 ze zm.).

W salonach Plusa sprzęt komórkowy zbierany będzie do specjalnych pojemników, w które zostały wyposażone wszystkie salony sprzedaży.

Informacje o zbiórce w Plusie

W Salonach Firmowych sieci Plus istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy zakupie nowego tego samego rodzaju, już od 1 lipca 2006 roku.. Polkomtel SA, operator sieci Plus zachęca w ten sposób wszystkich użytkowników telefonów komórkowych do wspierania programu zbiórki i utylizacji zużytych telefonów, baterii oraz akcesoriów (będących sprzętem elektrycznym i elektronicznym) współpracujących z telefonem komórkowym. Całość zebranego sprzętu zostanie poddana procesowi odzysku i recyklingu w profesjonalnych zakładach przetwarzania i odzysku.

Polkomtel S.A., w trosce o środowisko naturalne, popiera wszelkie działania zmierzające do ograniczania powstawania odpadów. Troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego człowieka, a znaczącą rolę odgrywa w tym każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje istniejące już możliwości oddania zużytego sprzętu elektronicznego.